Nawigacja

Piątek 24.10.2014

Statystyki

Ilość odwiedzin: 2132838

Wiadomości

 •               

 • Dla najuboższych

            W dniu 21 października 2014 roku trzydziestu wolontariuszy i członków Szkolnego Koła PCK przy I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy uczestniczyło w kweście ulicznej na rzecz dzieci z najuboższych rodzin.

            Zebrano 2.793,69 zł, co jest nowym rekordem na tle efektów poprzednio organizowanych akcji.

            Na szczególne uznanie zasługuje ofiarność mieszkańców naszego miasta i aktywność młodzieży uczestniczącej w kweście.

 • Święto Edukacji Narodowej

            Tradycyjnie już dyrekcja, nauczyciele oraz pracownicy i społeczność uczniowska I Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w uroczystych obchodach Święta Edukacji Narodowej.

            Samorząd Uczniowski wraz z Kołem Teatralnym przygotowali część artystyczną, której szczególną częścią była inscenizacja parafrazy „Zemsty” A. Fredry, wystawionej pod tytułem „Zemsta inaczej”.

 • Sztandar Powiatu Brodnickiego

            Wyjątkowym wydarzeniem, odbywającym się w murach I Liceum Ogólnokształcącego stało się święto nadania i poświęcenia sztandaru Powiatu Brodnickiego.

            W uroczystościach wzięło udział wielu znamienitych gości, między innymi ks. bp. Józef Szamocki, wicewojewoda Zbigniew Ostrowski i wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszard Bober.

 • Sukces w Konkursie Ekologicznym

            W ramach VI edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego „I ja mogę chronić przyrodę” organizowanego przez Brodnickie Towarzystwo Przyrodnicze w dniach 9 – 11 października 2014 roku cztery uczennice klasy II A o profilu medycznym, pod opieką prof. W. Sobieszczyka, brały udział w zajęciach zorganizowanych na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Było zwiedzanie muzeum przyrodniczego SPN oraz zajęcia terenowe.

 • Spotkania z przyrodą

            W dniu 3 października 2014 roku uczniowie z klas trzecich, realizujących rozszerzony program nauczania z biologii i pedagogiki uczestniczyli w wycieczce do Torunia. Zwiedzano muzeum przyrodnicze w Instytucie Biologii UMK i uczestniczono w spotkaniu ze znanym mikrobiologiem, Henrykiem Różyckim, który w interesujący sposób omówił prowadzone przez siebie prace i zaprezentował ciekawe miejsca w swoim zakładzie. Kolejnym punktem programu była wizyta w ogrodzie zoologiczno-botanicznym, a całość wycieczki zamknął spacer po toruńskiej starówce.

 • Dar krwi – darem życia

            W dniu 2 października 2014 roku krwiodawcy działający w ramach  koła PCK przy I Liceum Ogólnokształcącym wzięli udział w pierwszej w tym roku szkolnym akcji oddawania krwi. Na apel odpowiedziało 41 uczniów naszej szkoły, od których pobrano 18,45 litra krwi. Następna taka akcja zaplanowana jest na 18 grudnia tego roku.

 • Moc Muzyki po raz trzeci

            Kolejny już, trzeci raz, mury I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy stały się widownią koncertu, który poprowadził zgromadzonych w muzyczne klimaty lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Koncert, przygotowany przez Szkolne Koło Teatralne pod opieką nauczycieli, p. Ilony Zwierzchlewskiej i p. Wojciecha Zembrzyckiego zgromadził liczną widownię, wśród której znaleźli się między innymi poseł Zbigniew Sosnowski, Przewodniczący Rady Powiatu, Roman Pytlasiński oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Stanisław Czajkowski. Obecni na koncercie reprezentowali różne grupy wiekowe, zarówno „weteranów” wspominanych lat, jak i młodzież, dla której jest to już odległa historia.

 • Sprzątanie świata

            Tradycyjnie już młodzież I Liceum Ogólnokształcącego włączyła się aktywnie w akcję sprzątania świata. W piątek, 19 września, uczniowie pod opieką nauczyciela biologii, p. Adama Lewandowskiego uczestniczyli w sprzątaniu ulic Ceglanej oraz Witosa wzdłuż torów kolejowych.

 • Rrozgrywki językowe pt. „SPIELE MIT DEUTSCH”

            Dnia 26 września br. w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków w I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy odbyły się rozgrywki językowe pt. „SPIELE MIT DEUTSCH”. W imprezie językowej wzięli udział pierwszoklasiści wszystkich brodnickich szkół ponadgimnazjalnych. Zabawy z językiem niemieckim miały na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów w zakresie języka niemieckiego, podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży oraz pokazanie uczniom, że język niemiecki nie musi być wcale trudny. Zadaniem trzyosobowych zespołów było rozwiązanie różnych zadań leksykalnych i gramatycznych. Impreza zakończyła się wyłonieniem zwycięzców i wręczeniem nagród. Ostatecznie I miejsce zajęła drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego (Agata Żebrowska, Edward Klimek, Adrian Lurka) , II miejsce drużyna z Zespołu Szkół Rolniczych (Joanna Krajnik, Joanna Zdrojewska, Wiktoria Chołaj), a III miejsce zespół z I Liceum Ogólnokształcącego (Agata Ciecierska, Katarzyna Wojciechowska, Aleksandra Kalinowska).Podczas spotkania uczniowie przyznali, że są świadomi, iż języki obce przełamują bariery kulturowe, są bramą do poznawania różnych krajów i kultur oraz że są konieczne w komunikacji na świecie.

Wiadomości

Kontakt

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy
  I Liceum Ogólnokształcące,87-300 Brodnica, ul. Lidzbarska 14
 • 0-56 4982016

Galeria zdjęć