Nawigacja

Kompetencje kluczem do kariery

Kompetencje kluczem do kariery

 

 

Projekt nr RPKP.10.02.02-04-0019/17 "Kompetencje kluczem do kariery”

Projekt realizowany jest przez powiat brodnicki

ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

          "Kompetencje kluczem do kariery" adresowany jest do uczniów oraz nauczycieli szkół kształcenia ogólnego prowadzonych przez powiat brodnicki – I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy oraz Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim.


Realizacja projektu potrwa od 3 września 2018 r. do 28 czerwca 2019 r.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

  • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów (TIK, matematyczno – przyrodnicze, języki obce, przedsiębiorczość; język polski);
  • doradztwo zawodowe;
  • wsparcie psychologiczno – pedagogiczne;
  • szkolenia dla nauczycieli kształcenia ogólnego;

 

 

 

 

„Kompetencje kluczem do kariery”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności

Kontakt

  • I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy
    I Liceum Ogólnokształcące,87-300 Brodnica, ul. Lidzbarska 14
  • 0-56 4982016

Galeria zdjęć