Nawigacja

 • Żonkile na auli I LO

            Dnia 19 kwietnia br. uczciliśmy pamięcią 10. rocznicę śmierci Ireny Sendlerowej, 50. Zofii Kossak – Szczuckiej oraz 75. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Młodzież klas z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, historii i wos-u uczestniczyła w wykładzie pracownika UMK p. Kamila Anduły nt. „Powstania w getcie warszawskim”. Prelegent przedstawił historię dotyczącą traktowania Żydów przez Niemców od czasów objęcia władzy przez Hitlera do likwidacji getta w Warszawie.

            Następnym punktem spotkania była debata. Uczennice kl. II e Agnieszka Wiśniewska i Julia Ostrowska poprowadziły dyskurs uczniów klas II e i II f nt. „Polacy krzywdzeni są oskarżeniami o udział w Holocauście”. Również publiczność poproszono o zaprezentowanie swojej strony w tej debacie.

            Dalsza część spotkania poświęcona była rozstrzygnięciom konkursów literackiego, historycznego oraz wiedzy – online.

            I miejsce za esej Holocaust – kontrowersje i polemiki zajęły ex aequo Emilia Kubicz kl. II d i Klaudia Krajnik z kl. I e.

            Wśród prezentacji najwyższe noty zebrali uczniowie klasy II f Julia Wietecha i Michał Zmorzyński oraz klasy II d Natalia Orpiszewska i Patryk Stencel. Natomiast konkurs wiedzy online nt. Żydzi w kulturze polskiej – literatura i film wyłonił pary uczestników:

  • I miejsce Joanna Rosińska i Karol Bartnicki klasa II f
  • II miejsce Natalia Kułakowska i Klaudia Dudek klasa I b
  • III miejsce Natalia Łapkiewicz i Monika Sikorska klasa II e

            Organizatorzy bloku edukacyjnego „Sprawiedliwi”: p. Paulina Kalinowska–Willmann, p. Mirosława Kowalska, p. Beata Nijakowska i p. Paweł Roszak.

  Opracowała: Beata Nijakowska

 • X Brodnicki Powiatowy Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej

  X Brodnicki Powiatowy Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej - Obrazek 1

            Dnia 17 kwietnia w Brodnickim Domu Kultury odbył się X Brodnicki Powiatowy Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej. Nasza szkoła zaprezentowała się w kategorii soliści i zespoły. I miejsce wyśpiewał Paweł Wałdowski z II d w utworze ‘4: 30’, a zaraz za nim, na na II miejscu uplasował się kolega z klasy, Tomasz Dziak. Tomek zaśpiewał piosenkę ‘Major ponury’.  Zespół instrumentalno-wokalny zagrał utwór ‘Czerwone Jabłuszko’ formacji Forteca, co dało mu III miejsce.

            Laureaci wystąpią ponownie na brodnickim rynku 3 maja, gdzie oficjalnie zostaną wręczone nagrody.

  Opracowała: Anna Ćwiklińska

            Patrz album

 • VI Kujawski Konkurs Języka Angielskiego

            Mateusz Bojanowski, uczeń klasy II d, został finalistą VI Kujawskiego Konkursu Języka Angielskiego organizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku oraz IV Liceum Ogólnokształcące we Włocławku. Etap międzyszkolny oraz finał konkursu odbył się dnia 13 kwietnia w siedzibie organizatora.

  Opracował: Paweł Roszak

 • Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych

  Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych - Obrazek 1

            Dnia 10 kwietnia 2018, w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Jabłonowie Pomorskim odbyła się Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych. Była to okazja do zaprezentowania dorobku i ofert wielu szkół województwa kujawsko – pomorskiego. Tego dnia nie zabrakło w Jabłonowie także przedstawicieli naszej szkoły, którzy ukazali walory I LO. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych szczególnie zainteresowani byli oferowanymi przez naszą szkołę profilami oraz jej bogatą bazą. Młodzież chętnie zbierała informacje na temat szerokiej gamy zajęć dodatkowych organizowanych w naszej szkole, oglądała prezentację multimedialną i odbierała drobne upominki. Wielu uczestników giełdy zadeklarowało chęć podjęcia nauki w naszej szkole, odnajdując w jej ofercie miejsce dla siebie.

  Opracował: Wojciech Zembrzycki

            Patrz album

 • Powiatowy Konkurs Ortograficzny

  Powiatowy Konkurs Ortograficzny - Obrazek 1

            Dnia 10 kwietnia odbyła się XV edycja Powiatowego Konkursu Ortograficznego. Tegoroczny tekst dyktanda "450- lecie Anny Wazówny" zawierał wiele pułapek ortograficznych. Reprezentantka naszej szkoły - Emilia Kubicz z klasy 2d - już po raz drugi zajęła trzecie miejsce.

  Opracowała: Hanna Wódka

            Patrz album

 • Mistrz Mapy z I LO

  Mistrz Mapy z I LO - Obrazek 1

            Dnia 10 kwietnia 2018 roku odbyła się X edycja powiatowego konkursu geograficznego „Mistrz Mapy”. Miała ona miejsce na auli III LO w Brodnicy. Zaszczytny tytuł zwycięzcy wywalczył Karol Bartnicki – uczeń klasy II f z I LO w Brodnicy.

            W tegorocznej edycji konkursu wzięli udział uczniowie czterech szkół: I LO, III LO, CKZiU w Brodnicy oraz ZS w Jabłonowie Pomorskim. W pierwszym pisemnym etapie 20 uczestników zmagało się z obliczeniami matematycznymi i orientacją na mapie powiatu brodnickiego oraz mapie Świata. W drugim ustnym etapie, do którego zakwalifikowano 10 uczniów w tym 4 z I LO, uczestnicy sprawdzili swoją umiejętność orientacji na mapie fizycznej Polski oraz Świata.

           W trakcie konkursu została wygłoszona prelekcja dyrektora Wojciecha Kupczyka dotycząca udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Brazylii. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Starosta Brodnicki. Organizatorem była pani Alina Markuszewska – nauczyciel geografii z III LO w Brodnicy.

   

  Laureatami jubileuszowej edycji zostali:

  • I miejsce – Karol Bartnicki I LO
  • II miejsce – Dominik Cieszyński III LO
  • III miejsce – Sebastian Górski III LO

   

  Opracowała: Agnieszka Sternicka

            Patrz album

 • English ACE

  English ACE - Obrazek 1

            Dnia 7 marca odbyła się XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego 'English ACE'. Wzięło w niej udział prawie 1,500 uczestników ze szkół ponadgimnazjalnych. Po prawie sześciu tygodniach otrzymaliśmy wyniki.

            Mikołaj Zwierzchlewski z klasy I f uzyskał miano laureata tej edycji i zajął I miejsce w województwie, 46 w kraju. Ponadto uczniowie: Karol Onych z klasy I f uzyskał bardzo dobry wynik w konkursie, a Adam Oziemski (I f), Monika Jankowska (II e) i Michał Zmorzyński (II f) wynik dobry.

  Opracowała|: Anna Ćwiklińska

 • Spotkanie z poseł Iwoną Michałek I pracownikami Kancelarii Sejmu w I LO

  Spotkanie z poseł Iwoną Michałek I pracownikami Kancelarii Sejmu w I LO - Obrazek 1

            W związku z przyjazdem pracowników Kancelarii Sejmu oraz Pani poseł Iwony Michałek, odbyła się prelekcja o funkcjonowaniu parlamentu w Polsce. Miała ona miejsce na auli I LO w Brodnicy dnia 09.04.2018 r. Po prelekcji odbył się konkurs związany z przedstawionym tematem.

            Pracownicy kancelarii sejmu odwiedzili naszą szkołę po raz pierwszy, aby przybliżyć temat architektury I funkcjonowania obu Izb Parlamentu oraz trybu legislacyjnego.

            Zorganizowano tę uroczystość aby przybliżyć młodzieży funkcjonowanie organów państwowych i należy potraktować je jako lekcje wychowania obywatelskiego.

            W pierwszej części prelekcji pracowników Kancelarii Sejmu zatytułowanej, spacer po sejmie'' przybliżona została historia sejmu, jego rola a także wygląd budynków parlamentu. Omówiono po kolei pokoje Sejmu, od sali posiedzeń po biuro marszałka sejmu. W drugiej części opowiedziano o trybie ustawodawczym. Wyjaśniono pojęcia takie jak ustawa czy też veto prezydenckie. Przedstawiony został cały proces wprowadzania nowej ustawy w życie i możliwe przeszkody, które może napotkać projekt podczas realizacji.

            Prelekcja zakończyła się po dwóch godzinach wystąpieniem Pani poseł Iwony Michałek, która podsumowała całą prezentację i zaprosiła część uczniów na konkurs.

            Konkurs trwał 20 minut i składał się z pytań zamkniętych dotyczących funkcjonowania sejmu i senatu w Polsce. Ogłoszenie wyników miało miejsce w auli I LO.

           Zwycięzcą konkursu został Michał Sadowski z klasy II g, drugie miejsce zajęła Aleksandra Burzyńska z klasy II e, a trzecie miejsce  Agnieszka Wiśniewska z klasy II e. Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Marszałka Sejmu- Marka Kuchcińskiego oraz Starostę Brodnickiego Piotra Boińskiego. Pozostała część osób biorących udział w konkursie dostała dyplom za udział oraz broszurę informacyjne o sejmie.

  Opracowała: Paulina Kalinowska Willmann

            Patrz album

 • Młodzi samorządni

  Młodzi samorządni - Obrazek 1

            Dnia 6 kwietnia odbyło się spotkanie uczniów I Liceum Ogólnokształcącego z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej w Brodnicy. W trakcie spotkania przedstawiono historię Rady oraz przeprowadzono dyskusję podejmującą problem, w jakim stopniu Brodnica jest miastem sprzyjającym młodzieży. Celem spotkania było zachęcenie młodych ludzi do udziału w życiu miasta oraz przedstawienie adresowanej do nich oferty kulturalno – rozrywkowej.

            Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Konsultacyjnej spotkali się ze społecznością uczniowską w celu zebrania opinii na temat oczekiwań młodzieży wobec władz miasta. Zachęcali do zabierania głosu w istotnych dla młodych ludzi sprawach, zgłaszania uwag i informowania o problemach. Miały temu również służyć rozdane uczestnikom spotkania ankiety, w których mogli zaprezentować swoje opinie i propozycje.

  Opracował: Paweł Roszak

            Patrz album

 • Honorowi Dawcy Krwi

  Honorowi Dawcy Krwi - Obrazek 1

            Dnia 4 kwietnia 2018 roku społeczność uczniowska I Liceum Ogólnokształcącego po raz kolejny wzięła udział w akcji oddawania krwi. Zgłosiło się 59 uczniów, spośród których krew oddało 36 osób. W wyniku akcji zgromadzono ponad 16 litrów krwi. Akcja zorganizowana została przez szkolne koło Honorowych Dawców Krwi kierowane przez nauczyciela biologii, p. Wojciecha Sobieszczyka.

  Opracował: Paweł Roszak

            Patrz album

 • Szkolna Liga Halowej Piłki Nożnej 2017/2018

  Szkolna Liga Halowej Piłki Nożnej 2017/2018 - Obrazek 1

            W dniu 28 marca 2017r. odbyło się oficjalne zakończenie i podsumowanie Ligi Halowej Piłki Nożnej w roku szkolnym 2017/2018 przer org. Mateusz Kłosowskiego. LHPN była dużym przedsięwzięciem trwającym 6 miesięcy. Pierwsze mecze rozgrano w październiku a ostatni mecz z drugiego etapu w marcu. Do ligi zgłosiło się 6 zespołów z 12 klas. Rozgrywki były dwuetapowe prowadzone systemem „każdy z każdym”. W celu wyłonienia najlepszego strzelca Ligi na bieżąco prowadzona była statystyka bramkowa.

  Klasyfikacja końcowa:

  • I miejsce zespół kl.II d, g
  • II miejsce zespól III a, c
  • III miejsce zespół Ib, f

  Ponad to wyróżnieni zostali następujący zawodnicy:

  • Kamil Sternicki– „Król strzelców”
  • Jakub Kułakowski – „Najlepszy bramkarz”

            Pan Dyrektor Lech Witkowski pogratulował wszystkim oraz wręczył pamiątkowe dyplomy, puchary oraz nagrody w formie karnetów do Fitness Clubu Seven w Brodnicy.

            Bardzo dziękujemy panu Zbyszkowi Socha właścicielowi Fitness Clubu”Seven” w Brodnicy za ufundowanie karnetów oraz panu Mateuszowi Kłosowskiemu za organizacje.

  Opracował: Mateusz Kłosowski

            Patrz album

 • Targi edukacyjne

  Targi edukacyjne - Obrazek 1

            Dnia 27 marca br. na hali sportowej I LO gościliśmy przedstawicieli szkół wyższych, średnich oraz brodnickich zakładów pracy, którzy zaprezentowali się z ofertą edukacyjną i zawodową. Wśród wystawców znaleźli się m.in. przedstawiciele szkół wyższych z Gdańska, Torunia, Bydgoszczy, Olsztyna, szkół policealnych oraz instytucji i przedsiębiorstw proponujących interesujące oferty kształcenia i zatrudnienia. Młodzież szkół średnich naszego miasta miała okazję poznać możliwości kontynuacji nauki oraz podjęcia pracy w różnych zawodach. Wartościowym akcentem targów była możliwość uzyskania pełnej informacji zawartej nie tylko w materiałach promocyjnych, ale także w trakcie bezpośrednich rozmów z przedstawicielami.

            Kolejnym punktem programu targów było spotkanie z wolontariuszką z Francji. Zajęcia były prowadzone w języku francuskim i angielskim. W trakcie zajęć uczestnicy uzyskali wiele ciekawych informacji dotyczących życia we Francji, tamtejszych tradycji i obyczajów.

            Organizatorem spotkania były: Młodzieżowe Centrum Kariery, Punkt Pośrednictwa Pracy oraz I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy.

  Opracowała: Beata Nijakowska

            Patrz album

 • I LO mistrzem powiatu w koszykówkę

            W dniu 22 marca 2018 roku, w hali sportowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy przy ul. Karbowskiej odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Koszykowej Chłopców. Do rozgrywek przystąpiły trzy drużyny reprezentujące I LO, III LO oraz CKZiU w Brodnicy. Nasi zawodnicy, pod opieką Łukasza Pietrzaka, w pierwszym meczu z CKZiU odnieśli zwycięstwo uzyskując wynik 27:16. W drugim meczu potwierdzili jedynie swoje umiejętności uzyskując wynik z III LO 29:12.

  Końcowa klasyfikacja w Mistrzostwach Powiatu:

  1. I LO w Brodnicy
  2. CKZ i U w Brodnicy
  3. III LO w Brodnicy

  Skład drużyny I LO Brodnica:

  • Szymon Jagielski
  • Mikołaj Kłosowski
  • Jan Trędewicz
  • Karol Borysiak
  • Robert Stańko
  • Grzegorz Czaja
  • Adrian Szrull
  • Jakub Alichniewicz
  • Mateusz Mańka
  • Łukasz Pietrzak - opiekun

  Opracowała: Beata Nijakowska

 • Walka o Indeks

            Olgierd Spławski, uczeń klasy II a, został zakwalifikowany do II etapu XXI edycji Konkursu Chemicznego „Wygraj Indeks”. Kolejne zmagania naukowe już 24 marca bieżącego roku w Audytorium Novum Politechniki Gdańskiej. Opiekę merytoryczną nad uczniem sprawuje nauczyciel chemii dr Milena Pieróg.

  Życzymy powodzenia.

  Opracowała: Beata Nijakowska

 • Noc Sów

  Noc Sów - Obrazek 1

            W dniach 15 – 16 marca 2018 roku uczniowie klasy II b pod opieką organizatora wyjazdu, nauczyciela biologii p. W. Sobieszczyka, i wychowawcy tej klasy p. K. Boby, wzięli udział w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Noc sów”.

            Grupa spotkała się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Miętowy Gaj”, gdzie wysłuchano prelekcji na temat biologii i ekologii sów. Zajęcia prowadzili pracownicy BPK.

            Uczestnicy wyprawy odkryli świat sów, wzbogacili swoją wiedzę o poszczególnych gatunkach i ich biologii, poznali metody badań i ochrony sów oraz dowiedzieli się, jak znaczącą rolę mają one w polskich legendach i kulturze.

  Opracowała: Beata Nijakowska

            Patrz album

 • Turniej szachowy

  Turniej szachowy - Obrazek 1

            Dnia 14 marca rozegrano w CKZiU w Brodnicy VIII Powiatowy Turniej Szachowy Szkół Ponadgimnazjalnych. Na dystansie 7 rund z czasem po 20 minut na partię rywalizowało w turnieju 33 szachistów. I miejsce przyznano ex aequo drużynie I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy, a w kategorii dziewcząt zwyciężyła Martyna Sobczak. Opiekunem drużyny jest nauczyciel matematyki pan Marcin Kołodziejski. W całej historii turnieju drużyna I LO zdobyła łącznie 26 medali.

  Opracował: Marcin Kołodziejski

 • Czytamy powieści

  Czytamy powieści - Obrazek 1

            Dnia 13 marca bieżącego roku w bibliotece szkolnej I LO dziewiętnastu uczniów wzięło udział w szkolnym konkursie "Mistrz Pięknego Czytania". Uczestnicy zaprezentowali wysokie umiejętności interpretacyjne wybranego fragmentu prozy.

            Publiczność miała okazję, dzięki interpretatorom, wkroczyć do świata kryminału, horroru czy fantasy.  Albowiem wśród prezentowanych tytułów znalazły się m.in. Drewniana twierdza A. Philipiuka, W kraju niewiernych J. Dukaja, Wystrzałowa maturzystka G. Kołodziej, Teatr odtrąconych poetów T. I. Stone’a czy Baśniarz A. Michaelis’a.

            Jury wyłoniło czworo najlepszych uczestników zmagań:

  • I miejsce – Wiktoria Lubczyńska kl. II a – Mistrz Pięknego Czytania
  • II miejsce – Jan Trędewicz kl. I c
  • III miejsce – Barbara Kozikowska kl. III c
  • Wyróżnienie – Agata Fogel kl. I a

  Opracowała: Beata Nijakowska

            Patrz album

 • Konkurs z chemii

            Dnia 7 marca 2018 roku 29 uczniów naszej szkoły wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym „ALCHEMIK”, którego celem jest utrwalanie wiedzy z zakresu nauk ścisłych oraz aktywizacja miłośników chemii pod kątem rozwijania ich umiejętności.

            Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała p. E. Brzezicka–Pruchińska, nauczyciel chemii. Wyniki poznamy 30 maja bieżącego roku.

  Opracowała: Beata Nijakowska

 • Wieczór poezji angielskiej i amerykańskiej

  Wieczór poezji angielskiej i amerykańskiej - Obrazek 1

            Dnia 7 marca w bibliotece naszej szkoły odbył się 'Wieczór poezji angielskiej i amerykańskiej'. Spotkanie było swego rodzaju hołdem dla genialnego polskiego poety, krytyka literackiego i tłumacza, Stanisława Barańczaka. Wszystkie wiersze, które zostały zaprezentowane podczas wieczoru, są jego przekładem. Niemniej jednak, była to również okazja, by przedstawić mniej znaną stronę poezji angielskiej i amerykańskiej.

            Uczestnicy wieczoru mieli okazję wysłuchać dzieł takich poetów jak W.H. Auden, Elisabeth Bishop, Arthur Guiterman, Philip Larkin, Ogden Nash, czy John Updike. Nie zabrakło również tekstu liderów rockowego zespołu wszechczasów - Johna Lennona i Paula McCartney'a.

            Utwory poetyckie przeplecione zostały piosenkami w języku angielskim w wykonaniu uczniów i naszej nauczycielki języka angielskiego, pani Anny Ćwiklińskiej, która dała pomysł przedsięwzięciu i zorganizowała ten wieczór we współpracy z biblioteką szkoły oraz uczniami.

            Klimatyczna atmosfera została podkreślona przez elementy kultury brytyjskiej i amerykańskiej, zapalone świece i fragmenty muzyki legendarnego zespołu brytyjskiego Dead Can Dance.

  Opracowała: Anna Ćwiklińska

            Patrz album 

 • Zimowo-Walentynkowe Warsztaty Astronomiczne

  Zimowo-Walentynkowe Warsztaty Astronomiczne - Obrazek 1

            W dniach od 10 do 15 lutego 2018 roku kolejna grupa uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy wraz z opiekunem, panią Agnieszką Sternicką wzięła udział w  drugiej edycji obozu naukowego  w Toruniu.

            Uczniowie mieli możliwość pogłębiać swoje zainteresowania astronomiczne nawiązując kontakty z pracownikami naukowymi Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki UMK podczas wykładów pt. „Największe odkrycie XXI wieku – fale grawitacyjne i kilonowa” i ,,Na drugim krańcu świata, na drugim krańcu widma”. Ponadto młodzi astronomowie udali się do Centrum Astronomii w Piwnicach gdzie obejrzeli najważniejsze instrumenty optyczne oraz mieli niebywałą okazję sterować 32-metrowym radioteleskopem. Młodzież brała również udział w zajęciach edukacyjnych w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy oraz w seansie w Planetarium pt. „W poszukiwaniu życia”.

            W programie obozu nie zabrakło również wydarzeń kulturalnych. Były to m. in. seans filmowy w Centrum Sztuki Współczesnej czy potyczki astronomiczne w których rywalizowała ze sobą młodzież z 12 Astrobaz z województwa kujawsko-pomorskiego. Bardzo dużym powodzeniem cieszył się kurs tańca latynoamerykańskiego oraz spotkanie walentynkowe pt. „Czy miłość zapisano w gwiazdach?” przygotowane przez Koło Naukowe Studentów Astronomii.

            Pobyt był zorganizowany i sfinansowany przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. W czasie pobytu w Toruniu uczniowie korzystali z infrastruktury Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży.

  Opracowała: Agnieszka Sternicka

            Patrz album

strona:

Aktualności

Kontakt

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy
  I Liceum Ogólnokształcące,87-300 Brodnica, ul. Lidzbarska 14
 • 0-56 4982016

Galeria zdjęć