• Aktualności

      • 100 lat praw obywatelskich kobiet w Polsce

      • 100 lat praw obywatelskich kobiet w Polsce - Obrazek 1

                 Ostatnim wydarzeniem w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości był w I LO cykl edukacyjny nt. 100 lat praw obywatelskich kobiet w Polsce. 27.11. 2018 uczniowie wysłuchali informacji na temat historii dążenia Polek do równouprawnienia, ich ważnej roli w procesie tworzenia państwa po wojnach, a także roli kobiet we współczesnym społeczeństwie. Następnie obejrzeli film - zbiór wypowiedzi chłopców i mężczyzn w różnym wieku na temat ich postrzegania sytuacji współczesnych kobiet. Na podstawie tych informacji wytypowani uczniowie z każdej klasy rozwiązywali test wiedzy o historii emancypacji kobiet w Polsce.

                 W drugiej części spotkania uczniowie wysłuchali debaty, w której uczniowie klasy 3e i 3f dyskutowali nt. Czy proces emancypacji kobiet został zakończony. Swoimi argumentami oponenci nawiązywali zarówno do historii sufrażystek, jak i współczesnej pozycji kobiety w społeczeństwie.

       Opracowały: Iwona Czupryńska-Kaliszewska, Paulina Kalinowska-Willmann

                 Patrz album

      • Sted - outsider literatury

      • Sted - outsider literatury - Obrazek 1

                 Dnia 21 listopada br. Klaudia Łukaszewska oraz Klaudia Zglińska uczennice klasy II e udały się do Pałacu Anny Wazówny, aby wziąć udział w nagraniu do programu lokalnego TVK Eltronik „Czytanie na ekranie”. W tym miesiącu nasze filomatki przed kamerą zaprezentowały wiersze Edwarda Stachury: „Everness” oraz „Odnalazły się marzenia…”

       Opracowała: Joanna Pąk

                 Patrz album

      • Przegląd Pieśni Religijnej

      •           Dnia 21 listopada w Brodnickim Domu Kultury, w ramach XXVII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej odbył się Przegląd Pieśni Religijnej.

                 Poza niesieniem duchowego przesłania poprzez pieśni religijne, przegląd umożliwia wymianę doświadczeń, spotkania młodych ludzi i pielęgnowanie wrażliwości muzycznej.

                 Z ramienia naszej szkoły w konkursie udział wzięła Amelia Rogowska, która utworem ‘Panie, który jesteś’ wywalczyła II miejsce.

                 Laureaci będą mieli możliwość raz jeszcze zaprezentować się na scenie w niedzielę na zakończenie XXVII TKCH, gdzie zostaną im wręczone nagrody.

       Opracowała: Anna Ćwiklińska

      • Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty!

      • Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty! - Obrazek 1

                 W październiku b.r. ogłoszono w naszej szkole KONKURS FOTOGRAFICZNY pt. „BRODNICA JESIENIĄ”. Organizatorkami tego przedsięwzięcia są nauczycielki języka niemieckiego: Kamila Aleksander i Danuta Przybylska. Celami konkursu było upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki, propagowanie wśród młodzieży twórczej postawy oraz rozwijanie u młodzieży umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania. Uczniowie bardzo chętnie wzięli udział w konkursie ukazując najrozmaitsze zakątki Brodnicy w barwach jesieni. Przedstawione prace są dowodem na to, iż młodzież naszej szkoły chętnie podpatruje przyrodę i dostrzega jej piękno.

                 Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców:

       I miejsce - Aleksandra Burzyńska, kl. III e, „Złota ścieżka”

       II miejsce - Zuzanna Deja, kl. I d,  „Słoneczko pamięta o wszystkich”

       III miejsce - Agata Kośmicka, kl. I e, „Jesień Wazówny”

                 Wyróżnienia:

       Beata Pieniążkowska, kl. I e,  „Wieża jesienią”

       Adrian Szrull, kl. III c,  „Droga do jesieni”

                 Wyróżnieni uczniowie otrzymali z rąk dyrektora szkoły, pana Wiesława Łupiny dyplomy oraz nagrody.

                 Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach :)

       Opracowała: Danuta Przybylska

                 Patrz album

      • Niedziela dobrego uczynku … I Ty możesz komuś uratować życie!

      • Niedziela dobrego uczynku … I Ty możesz komuś uratować życie! - Obrazek 1

                 Grupa wolontariuszy z naszej szkoły w niedzielę 18 listopada bieżącego roku wzięła udział w akcji Fundacji DKMS Pokonajmy Nowotwory Krwi. Misją Fundacji jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia komórek macierzystych szpiku. Potrzebującym Pacjentem z Brodnicy jest 3-letni Kacperek. W naszej szkole był punkt rejestracji potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych.

                 Wolontariusze zostali dobrze przygotowani do przeprowadzenia tej akcji - odbyli szkolenie, obejrzeli instruktażowe filmy. Sami ubogacili się o nowe doświadczenie.

                 Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji akcji „Brodnica wspólnie dla Kacperka”.

                 Mamy nadzieję, że tak szlachetna akcja da początek kolejnym.

       Opracowała: Justyna Pniewska

                 Patrz album

      • Pasowanie klas pierwszych na uczniów I LO

      • Pasowanie klas pierwszych na uczniów I LO - Obrazek 1

                 Dnia 16 listopada 2018r., w ramach cyklu obchodów rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości uczniowie klas pierwszych zostali pasowani na Filomatów.

                 Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu szkoły. Następnie pan Tomasz Wardowski wygłosił wykład pt.: Rola Filomatów Brodnickich w Odzyskaniu Niepodległości. Profesor przybliżył historię i znaczenie Filomatów. W swojej prezentacji pokazał zdjęcia i dokumenty z okresu działalności ruchu. Zaprezentował sylwetki wybitnych uczniów naszej szkoły, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości.

                 Kolejnym elementem spotkania było przemówienie Dyrektora Szkoły p. Wiesława Łupiny, który podkreślił znaczenie przedstawicieli naszej lokalnej społeczności: Mariana Karwata i Józefa Wybickiego dla wolności ojczyzny.

                 Tradycje filomackie zostały podtrzymane podczas pasowania klas pierwszych na uczniów I LO. Młodzież została uroczyście przyjęta przez Dyrektora p. Wiesława Łupinę w krąg społeczności naszego liceum. Z rąk Wicedyrektora p. Lecha Witkowskiego otrzymała krawaty z logo szkoły.

                 Na zakończenie przewodniczący klas pierwszych w asyście koleżanek i kolegów złożyli uroczyste ślubowanie.

       Opracowała: Lucyna Domeracka

                 Patrz album

      • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w I LO

      • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w I LO - Obrazek 1

                 Dnia 9 listopada w I LO, uczniowie klasy III f przeprowadzili internetowy konkurs związany z miejscami pamięci męczeństwa i śmierci mieszkańców regionu. Wyłonili oni zwycięzców, którzy razem z nauczycielami odbyli spacer do miejsc pamięci w Brodnicy i zapalili znicze.

                 O godzinie 10:30 społeczność uczniowska wysłuchała prelekcji nauczyciela języka polskiego pana Pawła Roszaka na temat genezy Pieśni Legionów Polskich we Włoszech. Młodzież miała okazję poznać tradycję hymniczną w Polsce i usłyszeć kilka ciekawostek na temat treści, muzyki, okoliczności powstania hymnu.

                 Kolejnym elementem było narodowe wykonanie Mazurka Dąbrowskiego o godz. 11:11. Na zakończenie uroczystości głos zabrał dyrektor szkoły pan Wiesław Łupina, który podkreślił znaczenie obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i podziękował wszystkim uczestnikom spotkania.

       Opracowała: Lucyna Domeracka

                 Patrz album

      • Czytamy Pana Tadeusza ...

      • Czytamy Pana Tadeusza ... - Obrazek 1

                 Dnia 8 listopada br. uczniowie I LO udali się do Pałacu Anny Wazówny, by uczestniczyć w wykładzie dr. Marcina Lutomierskiego, pracownika naukowego UMK, na temat Patriotyzmu szlachty w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. Tematyka spotkania obejmowała m.in. kulturę szlachty polskiej, jej przywiązanie do tradycji, wartości patriotycznych oraz obecności naszych ziem w epopei.

                 Wykład, podzielony na części tematyczne, uzupełniany był poprzez żywe słowo uczniów I LO, którzy czytali wybrane fragmenty Pana Tadeusza. Młodzież przygotowali poloniści p. L. Domeracka, p. Beata Nijakowska i p. P. Roszak.

                 Organizatorem cyklicznego przedsięwzięcia była Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brodnicy.

       Opracowała: Beata Nijakowska

                 Patrz album

      • Stypendia dla najlepszych

      • Stypendia dla najlepszych - Obrazek 1

                 Dnia 8 listopada 2018r. w I Liceum Ogólnokształcącym odbyło się wręczenie stypendiów za rok szkolny 2017/2018, ufundowanych przez Starostę Brodnickiego. W uroczystości uczestniczył Starosta Brodnicki p. Piotr Boiński. Na wstępie głos zabrał Dyrektor I LO, pan Wiesław Łupina, który powitał zgromadzonych. Dyrektor pogratulował wyróżnionym oraz podkreślił, że uzyskanie przez nich wysokich wyników jest powodem do dumy i satysfakcji oraz przejawem patriotyzmu młodych ludzi. Głos zabrał także p. Piotr Boiński, który również pogratulował najlepszym. Pan Starosta zauważył, że prawie 100 uczniów otrzymało stypendia i pokrywa się to z 100 rocznicą odzyskania niepodległości Polski.

       Opracowała: Lucyna Domeracka

                 Patrz album

      • VI Festiwal Pieśni Patriotycznej

      • VI Festiwal Pieśni Patriotycznej - Obrazek 1

                 Dnia 6 listopada odbył się VI Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej. Zaproszeni goście, w tym poseł na Sejm, p. Zbigniew Sosnowski, Starosta Powiatu Brodnickiego, p. Piotr Boiński, a także Radni Powiatu oraz publiczność, mieli okazję wysłuchać wielu wyjątkowych polskich pieśni i piosenek patriotycznych.

                 Warto przypomnieć, że Festiwal został zainicjowany przez panią Danutę Grzyb, Dyrektora Biura Poselskiego posła na Sejm p. Z. Sosnowskiego już w roku 2000 w Zbicznie i po latach reaktywowany właśnie w naszej szkole.

                 Jury wyłoniło następujących zwycięzców:

       Szkoły podstawowe i gimnazja, kategoria soliści:

       • I miejsce - Martyna Markwart – Gimnazjum w Jabłonowie Pomorskim
       • II miejsce - Alicja Moczadło – Zespół Szkół w Pokrzydowie
       • III miejsce - Julia Strzelecka – SP w Jabłonowie Pomorskim

       Szkoły ponadgimnazjalne, kategoria soliści:

       • I miejsce - Martyna Zielińska - I Liceum Ogólnokształcące w B-cy
       • II miejsce - Zofia Lewandowska – III Liceum Ogólnokształcące w B-cy
       • III miejsce - Zuzanna Szymańska – III Liceum Ogólnokształcące w B-cy

       Kategoria zespoły:

       • I miejsce – zespół I Liceum Ogólnokształcącego w B-cy
       • II miejsce – duet Julia Kozłowska & Alicja Urbaniak – III Liceum Ogólnokształcące w B-cy
       • III miejsce – zespół wokalny – SP Szabda

       Wyróżnienie:

       • Zespół ‘Play’ – Zespół Szkół nr 3 w B-cy

                 Organizatorkami Festiwalu były p. Anna Ćwiklińska i p. Anna Kwaśniewska, a nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Brodnicy.

       Opracowała: Anna Ćwiklińska

                 Patrz album

      • Warsztaty językowe

      •           Dnia 6 listopada br. klasa I e uczestniczyła w warsztatach językowych prowadzonych przez dr hab. Joannę Kamper-Warejko, pracownika Wydziału Filologicznego UMK. Zajęcia prowadzone w ramach projektu Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu dotyczyły zmian zachodzących w polszczyźnie.

                 Uczniowie zmierzyli się z odczytaniem fragmentów Kazań Świętokrzyskich, pracowali też na Fraszkach Sowizrzała Nowego Jana z Kijan oraz fragmentach Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią.

                 Uczestnicy warsztatów otrzymali grę karcianą Staropolski wokabularz wydany przez WBP Książnicę Kopernikańską w Toruniu.

       Opracowała: Beata Nijakowska

      • Niepodległa ...

      • Niepodległa ... - Obrazek 1

                 Listopad 2018 roku to szczególny miesiąc poświęcony obchodom 100-lecia odzyskania niepodległości.  5 listopada rozpoczynamy wspólne świętowanie spacerem historycznym przez 100 lat niepodległej Polski połączonym ze śpiewaniem najbardziej znanych polskich pieśni patriotycznych , m.in. Legionów, Piechoty, Wojenko, wojenko jak i szlagierów Miłość Ci wszystko wybaczy czy związanych ze zmaganiami powojennymi Budujemy nowy dom, Mury, Ballada o Janku Wiśniewskim.

                 Po części artystycznej klasy z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie wysłuchały wykładu dr. Przemysława Wójtowicza, pracownika IPN w Bydgoszczy, na temat Odzyskania niepodległości – 1918.

       Opracowała: Beata Nijakowska

                 Patrz album

      • Z wędrówki po brodnickim cmentarzu …

      • Z wędrówki po brodnickim cmentarzu … - Obrazek 1

                 Ludzie, którzy nie pamiętają o tych, co odeszli, są jak stłuczone naczynia - nie zatrzymują wiedzy.

                 Dnia 30 października 2018 r. uczniowie zrzeszeni w szkolnym kole wolontariackim wraz z uczniami klas I a i I b pod opieką p. Justyny Pniewskiej i p. Elżbiety Brzezickiej-Pruchińskiej zainicjowali wyjścia filomatów na groby zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły.

                 Wspólnie odwiedziliśmy i zapaliliśmy znicze na grobach dyrektorów: Kazimierza Soboczyńskiego, Bolesława Jastrzębskiego, profesorów: Wiesławy Golubskiej, Jana Adamczaka, Alfonsa Malickiego, Kazimierza Lewalskiego, Edmunda Mrówczyńskiego, Wojciecha Piotrowicza. Zatrzymaliśmy się również na grobie sekretarza szkoły Ireny Markowskiej, intendentki Marii Małeckiej oraz naszego absolwenta porucznika Daniela Różyńskiego.

                 Dzięki wędrówce po brodnickim cmentarzu uczniowie poznali część historii naszej szkoły. Zmarli nauczyciele żyją w pamięci rodziców, krewnych i znajomych naszych uczniów - absolwentów I LO.

       Opracowała: Justyna Pniewska

                 Patrz album

      • Wyróżnienie w konkursie fotograficznym

      •           Dnia 30 października br. Agata Wybult, uczennica klasy III a, otrzymała wyróżnienie w konkursie fotograficznym Energia odnawialna w obiektywie zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy. Nagrody wręczył Starosta Brodnicki Piotr Boiński w ramach obchodów X Dni Energii Odnawialnej.

       Opracowała: Beata Nijakowska

      • VI Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania „Lektor 2018”

      •           Kolejny już raz filomaci prezentowali z sukcesem swoje umiejętności z zakresu dykcji i emisji głosu w konkursie organizowanym przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Brodnicy - „Lektor 2018”.

                 Jan Trędewicz z klasy II c zajął 1. miejsce, a Klaudii Zglińskiej z klasy II e jury, któremu przewodniczył Stanisław Czajkowski, naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Brodnicy, przyznało wyróżnienie.

                 Nasi reprezentanci musieli zmierzyć się z fragmentami tekstów z literatury pięknej i popularnonaukowej – oni nie tylko czytali literki, ale „czuli” język… Może w przyszłości zostaną następcami takich sław lektorskich jak Jan Suzin, Krystyna Czubówna czy Tomasz Knapik.

       Opracowała: Małgorzata Pawłowska

                 Patrz album