• Aktualności

      • I LO w Brodnicy na tle rankingu szkół

      • Dzięki współpracy miesięcznika Perspektywy i dziennika Rzeczpospolita, każdego roku ukazuje się ogólnopolski ranking szkół.

       Ranking ten pozycjonuje szkoły w całym kraju, stosując ściśle okreslone kryteria. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

       Miło nam poinformować, że I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy po raz kolejny potwierdziło swoją formę, zdobywając w tegorocznym rankingu znak jakości w postaci brązowej tarczy.

       Cieszy nas fakt, że mimo trwającej pandemii oraz zupełnie nowych warunków i możliwości zdobywania wiedzy, nasza szkoła podtrzymała znak jakości z ostatnich lat, a nasi uczniowie utrwalają jej dobrą pozycję.

      • Poloneza czas zacząć …? Przerwana wieloletnia tradycja I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy

      •             Za chwilę sto dni przed egzaminem maturalnym. Zwykliśmy celebrować ten moment wspólnie – uczniowie klas trzecich, ich rodzice i grono pedagogiczne I LO. Tradycją stały się pierwsze takty poloneza otwierające bal – korowód młodych ludzi z dyrektorem na czele. Następnie polonez „pokazowy”, konkursy, wybór króla i królowej balu. To zawsze był szczególny moment w życiu każdego maturzysty. Koronawirus nie tylko zmienił zasady pracy szkoły, ale pokrzyżował także plany tegorocznych maturzystów, które nieodmiennie od dziesięcioleci związane były właśnie ze studniówką. Wielki bal, symbolicznie rozpoczynający odliczanie 100 dni do matury, pozostanie w sferze marzeń i niezrealizowanych projektów.

                       W pamięci pokoleń absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego studniówki pozostały wydarzeniami szczególnymi, wyczekiwanymi i swoiście celebrowanymi, choć ich sceneria zmieniała się w istotny sposób. W ciągu wielu lat zabawy odbywały się wyłącznie w szkole. Poczęstunek klasy organizowały w swoich izbach lekcyjnych, a parkiet znajdował się w auli szkolnej, która niegdyś ulokowana była na II piętrze budynku. To tam tańczono poloneza i bawiono się do białego rana. W ciągu wielu lat zmieniło się miejsce studniówki, która później odbywała się w świetlicy zakładu POLMO, a następnie powróciła w mury I LO, do nowej auli szkolnej. Większość akcentów studniówek nie uległo zmianie w ciągu wszystkich lat. Nikt nie wyobraża sobie przecież, aby zabrakło poloneza, klasowych zdjęć z dyrektorem i gronem pedagogicznym. Z pewnością jednak nie znalazłyby uznania, szczególnie u obecnych maturzystek, obowiązujące wówczas rygory „studniówkowej mody”, która wymagała obowiązkowej białej bluzki i granatowej spódnicy.

                       W latach dziewięćdziesiątych w organizacji studniówek nastąpiła wielka zmiana. Zabawy opuściły mury szkoły i organizowane były w lokalach, najdłużej w restauracji „U Bosmana”. Sceneria stawała się coraz bardziej różnorodna, podobnie jak stroje, które przeszły prawdziwą metamorfozę i przekształciły w wieczorowe kreacje.

                       Obecna sytuacja jest drugim w powojennej historii I LO, od 1982 roku, niezwykłym wydarzeniem związanym z organizacją studniówki. Wówczas na przeszkodzie stanęły rygory stanu wojennego. Ówcześni maturzyści wspominają, że jednak nawet w tamtej sytuacji starali się pozostać wierni tradycji. Studniówki organizowane były przez poszczególne klasy bez zaproszonych gości, a spotkania odbywały się np. w internacie i harcówce. Kończyły się oczywiście wcześnie, przed 22.00, gdyż na dłużej nie pozwalała „godzina milicyjna”. Młodzież  spotykała się jednak później w prywatnych mieszkaniach, kontynuując zabawę. Mimo trudności, spotkania te miały jednak swój urok, co podkreślają wszyscy ich uczestnicy.

                       Niezwykła atmosfera, wspaniałe kreacje, perfekcyjnie wykonany polonez, zabawa do rana… To wszystko jeszcze niedawno wydawało się oczywistymi i nienaruszalnymi elementami jednego z głównych wydarzeń szkolnego kalendarza - studniówki. Rzeczywistość dokonała brutalnej weryfikacji tych planów. Pandemia uczy pokory, umiejętności doceniania nawet najmniejszych, naturalnych do tej pory, rzeczy. Pozostaje jednak egzamin maturalny, który odbędzie się na pewno. To o nim trzeba teraz myśleć i przygotowywać się do niego, mimo trudnych warunków, bo to on będzie decydował o dalszych losach młodzieży. Najpiękniejszy nawet bal pozostaje przecież jedynie dekoracją życia – najbardziej wymagającego egzaminatora, któremu nieustannie udowadniać trzeba swoją wartość, wiedzę i umiejętności. Studniówki pozostają po latach jedynie wspomnieniem utrwalonym na starej fotografii.

                        Pamiętajcie o tym, Drodzy Maturzyści rocznika 2021, a potwierdzeniem tej prawdy niechaj staną się słowa wybitnego aktora, A. Hopkinsa:„ Dziś jest tym jutrem, o które walczyliście wczoraj”.

       Patrz album

       opracowali: Beata Nijakowska i Paweł Roszak

      • „Korzeń nauki jest gorzki, ale owoc słodki” - Arystoteles

      • O słuszności tego powiedzenia przekonali się nasi tegoroczni stypendyści. Na rok szkolny 2020/2021 Prezes Rady Ministrów przyznał 7092 stypendia. W tak licznym gronie są również nasi uczniowie: Agata Lewandowska ucz. kl. II pa i Hubert Sikorski ucz. III b, którzy uzyskali w roku szkolnym 2019/2020 najwyższe średnie w szkole.

       Kolejną osobą, której osiągnięcia dydaktyczne zostały docenione jest Amelia Kryczka ucz. kl. III b. Otrzymała ona stypendium Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

       Dwóch uczniów: Filip Sękowski kl. I d i Maciej Szczechowicz kl. II gd uzyskało stypendium w ramach projektu „Humaniści na start” skierowanego do uzdolnionych uczniów w zakresie nauk humanistycznych z sukcesami w konkursach przedmiotowych i olimpiadach.

       Stypendystom gratulujemy, życzymy satysfakcji płynącej ze zdobywanej wiedzy oraz dalszych sukcesów.

        

       Opracowała: Justyna Pniewska

      • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

      • Uprzejmie informuję, iż Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brodnicy w okresie ferii zimowych jest otwarta w standardowym czasie. W razie pilnej konieczności konsultacji psychologicznej na formularzu zgłoszenia należy dopisać "PILNE" .

       Możliwość spotkania w Poradni z terapeutą w sytuacji kryzysowej. W celu ustalenia terminu wizyty należy zgłosić się do rejestracji lub zadzwonić na numer telefonu 56 49 49 591.

       Dodatkowo uruchamiamy w godzinach pracy Poradni infolinię pod numerem telefonu 56 49 44 591 dla wszystkich wymagających wsparcia i pomocy oraz stałe dyżury telefoniczne w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem telefonu 56 49 44 591.

       Jednocześnie przypominam, że całodobowo można się kontaktować z Poradnią na indywidualne adresy e - mailowe pracowników poradni. W razie potrzeby pracownicy poradni mogą również zaoferować pomoc również on - line. 

       Ponadto cały czas funkcjonuje ogólnopolska bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii powstała też poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście”, która rozpoczęła swoją działalność 01. 01. 2021 r.

      • Żegnamy znamienitego Absolwenta i wielkiego Przyjaciela I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy

      •     Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci jednego z najbardziej zasłużonych współczesnych Filomatów – Księdza Prałata Bolesława Lichnerowicza. Dla społeczności I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy jest to strata nieodwracalna, kończąca epokę niezwykłej przyjaźni  Absolwenta ze szkołą.

              Na jednej ze stron 148-letniej Księgi Uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy, pod numerem 4304 znajduje się zapis: „Bolesław Lichnerowicz, syn Bronisława i Ludwiki, ur. 25.07.34 r. został przyjęty do kl. VIII a  1.09.1949 r., zdał egzamin dojrzałości w roku 1953”. To najstarszy z udokumentowanych śladów związku Księdza Bolesława Lichnerowicza z naszym liceum.

              W późniejszych latach, bez względu na miejsce pracy duszpasterskiej, zawsze akcentował przynależność do grona naszej szkolnej społeczności. Ta szczególna więź nasiliła się wraz z objęciem przez Księdza Bolesława funkcji proboszcza parafii pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy oraz dziekana dekanatu i rejonu brodnickiego. Ksiądz Prałat uczestniczył we wszystkich uroczystościach jubileuszowych i innych ważnych wydarzeniach szkoły. Szczególną wagę przywiązywał do największej tradycji I Liceum Ogólnokształcącego - Różyczkowania.

             Zachowamy w pamięci wszystkie spotkania, na których Ksiądz Prałat za każdym razem wyrażał publiczny szacunek wobec Alma Mater Brodnicensis, bo tak nazywał naszą szkołę, udzielał wskazówek i dzielił się radami, błogosławił kolejne roczniki absolwentów i dawał dowody przyjaźni wobec grona pedagogicznego.              Ksiądz Bolesław należał także do darczyńców szkoły, a w naszej izbie tradycji zachowane są liczne pamiątki, przez niego przekazane. Zawsze zatroskany o duchowość i współpracę kościoła z ukochaną przez niego brodnicką Alma Mater, zapraszał przedstawicieli szkoły do udziału w uroczystościach religijnych i państwowych, szczycił się obecnością w kościele Szkolnego Chóru Dziewczęcego - późniejszego chóru Canto Grazioso oraz Szkolnej Grupy Teatralnej, a uczniów, absolwentów szkoły i jej nauczycieli honorował prośbami o uświetnienie uroczystości patriotyczno-religijnych lub jego jubileuszy kapłańskich. Był zawsze głównym celebransem jubileuszowych mszy świętych w intencji szkoły. Jego kazania przepełnione były serdecznością i miłością wobec szkoły oraz  bardzo bogatymi wspomnieniami osobistymi. Nasz Drogi Przyjaciel współorganizował liczne pielgrzymki maturzystów, wielokrotnie w nich uczestnicząc i reprezentując szkołę jako jej duszpasterz, absolwent i przyjaciel. Był zawsze otwarty na rozmowę z każdym współczesnym Filomatą.

           Nie odmawiał żadnej okazji do czynienia dobra na rzecz lokalnej społeczności, włączając się w akcje charytatywne organizowane przez koła zainteresowań i grupy działające w szkole. Do końca uczył nas patriotyzmu, szacunku do małej Ojczyzny, do szkoły i do drugiego człowieka. Do końca interesował się ukochaną przez niego szkołą i cieszył się z jej licznych sukcesów.

              Śp. Ksiądz Prałat Bolesław Lichnerowicz na zawsze pozostanie symbolem brodnickiego Filomaty, bogatego w ideały,  szanującego tradycyjne wartości, przywiązanego do dziedzictwa. Pozostanie wzorem szczególnej symbiozy, jaka zawiązuje się między człowiekiem, a miejscem, które daje podstawy przyszłego życia,  w którym budzi się osobowość, cele i życiowe pomysły, umiejętność dobrego postrzegania świata. Taka była właśnie symbioza Księdza Prałata z I Liceum Ogólnokształcącym im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy

             Za te wszystkie gesty i przykład będziemy Księdzu wdzięczni po kres pamięci. Zawsze...

        

                                                                                                                                              Wiesław Łupina

                                                                                                                                                   Dyrektor

        

       Wspomnienie ks. prałata Bolesława Lichnerowicza na szkolnej fotografii..