• Rada Rodziców

     • Rada Rodziców

     • PREZYDIUM RADY RODZICÓW

       

      Ziętara Joanna - przewodniczący

      Wałdowska Anita - zastępca przewodniczącego

      Gardzielewska Grażyna - skarbnik

      Laskowski Andrzej - członek

      Mańka Ewa - sekretarz

       

       

      KOMISJA REWIZYJNA

       

      Kempska Beata

      Wieczyński Piotr

      Seweracka Irena