• Erwitte

     • Dzień 1 i 2

     •           Po raz kolejny polska flaga zawisła przed ratuszem w Erwitte w Niemczech – znak, że grupa polskiej młodzieży z I LO odwiedziła tutejsze Städtiches Gymnasium. Od 30 kwietnia 2017 do 5 maja 2017 wspólnie z rówieśnikami z Niemiec pracowaliśmy nad wspólnym projektem, którego celem było poznanie krajobrazu oraz gospodarki tego regionu w Niemczech.

                Nasz program rozpoczął się wczesnym rankiem w niedzielę, gdy autokar dotarł do Erwitte. Po jednodniowym odpoczynku rozpoczęliśmy wspólne spędzanie pierwszego maja. W Niemczech w dużych miasta jest to dzień, w którym związki zawodowe zwracają uwagę na problemy pracowników organizując demonstracji, natomiast w niemieckich rodzinach dzień ten oznacza po prostu początek sezonu na wędrówki piesze i rowerowe, co też przeżyliśmy goszcząc w rodzinach naszych niemieckich partnerów.

                Patrz album