Nawigacja

 •               

 • IT Szkoła

            I Liceum Ogólnokształcące w bieżącym roku szkolnym przystąpiło do programu "IT Szkoła", będącym otwartym programem przeduniwersyteckich studiów e-learnningowych w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Celem Programu IT Szkoła jest między innymi:

  • podwyższenie kompetencji ICT uczniów szkół ponadgimnazjalnych i innych zainteresowanych osób,
  • wyłonienie poprzez prowadzony w projekcie ranking online, najbardziej aktywnych w działaniach na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego polskich szkół ponadgimnazjalnych.

   

            W ramach studiów Studenci IT Szkoła otrzymują możliwość udziału w:

  • 84 certyfikowanych kursach e-learningowych

  • 30 wykładach w formacie DVD,

  • konkursach tematycznych,

  • akademickich kołach naukowych,

  • ogólnopolskim rankingu IT Szkoła.

   

            Więcej informacji na temat Programu IT Szkoła znaleźć można na stronie http://it-szkola.pl.

 • Wymiana szkolna

            W niedzielę szczęśliwie dotarła do nas grupa młodzieży z gimnazjum w Erwitte w Niemczech. Późnym wieczorem przywitaliśmy przed szkolą grupę 15 uczniów i 2 opiekunów, którzy zostaną w Polsce do piątku. Uczniowie poznali  się wcześniej przez Internet i z niecierpliwością czekaliśmy na przyjazd autokaru.  Poniedziałek  rozpoczęliśmy od powitania przez dyrektora szkoły, a potem zwiedziliśmy szkołę i miasto. Wieczorem odbyły się zajęcia w Astrobazie. W programie mamy jeszcze udział w lekcjach partnera z wymiany, wycieczkę  do Obserwatorium w Piwnicach, zwiedzanie Torunia oraz seans w Planetarium. Uczniowie z Niemiec poznają i nauczą się też poloneza. Pożegnamy się w czwartek wieczorem, a w piątek rano zaplanowany jest powrót grypy niemieckiej do kraju. W kwietniu uczniowie naszej szkoły odwiedzą swoich kolegów w Erwitte.  Relację z poszczególnych dni pobytu znajdziecie w zakładce WYMIANA SZKOLNA.

            Patrz album

 • Noc w liceum

            Interesujący i oryginalny pomysł adresowany do uczniów klas pierwszych, zrodził się wśród nauczycieli I LO w Brodnicy.

            Dotyczył on organizacji spotkania integracyjnego pod nazwą „Noc w liceum”. Impreza odbyła się z 24 na 25 października b.r. a uczestniczyli w niej uczniowie klas pierwszych z wychowawcami i nauczycielami oraz niektórzy członkowie Samorządu Uczniowskiego. Zaplanowano bogaty program, w którym przewidziano np. turniej międzyklasowy, filomackie podchody, konkurs karaoke, dyskotekę i seans filmowy. Uczestnicy spotkania mieli okazję zaprezentowania swoich wiadomości z różnych dziedzin wiedzy oraz wykazania się zręcznością i sprawnością fizyczną.

            W rywalizacji o puchar Dyrektora I LO najlepsi okazali się uczniowie klasy I D, której wychowawcą jest p. Wojciech Piotrowicz.

            Dla uczestników przewidziano kolację w stołówce szkolnej, a zmęczeni mogli zdrzemnąć się w śpiworach rozłożonych w wyznaczonych izbach lekcyjnych. Niecodzienne okoliczności imprezy zdecydowały o wyjątkowości atmosfery, która jej towarzyszyła. Nocne spotkanie w liceum zapewne na długo pozostanie w pamięci wszystkich obecnych, stając się źródłem niezapomnianych wrażeń.

            Patrz album

 • Sukces młodych piłkarzy

            Dnia 24 października 2014 roku odbył się Powiatowy Turniej Piłki Nożnej chłopców. Do turnieju, odbywającego się na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy przystąpiły drużyny gospodarzy oraz I LO, III LO i ZSZ oraz ZS z Jabłonowa Pomorskiego.

            W rozgrywkach odbywającego się w systemie „każdy z każdym” reprezentacja I Liceum Ogólnokształcącego rozegrała cztery zwycięskie mecze i tym samym zdobyła komplet punktów, zajmując pierwsze miejsce.

            W składzie naszej reprezentacji wystąpili: Kamil Kłosowski, Mateusz Brzóska, Bartosz Zalewski, Wiktor Płoski, Marcin Szymański, Jakub Szulc, Adrian Falkowski, Jakub Nowakowski, Mateusz Jarzębowski, Jakub Guth.

 • Dla najuboższych

            W dniu 21 października 2014 roku trzydziestu wolontariuszy i członków Szkolnego Koła PCK przy I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy uczestniczyło w kweście ulicznej na rzecz dzieci z najuboższych rodzin.

            Zebrano 2.793,69 zł, co jest nowym rekordem na tle efektów poprzednio organizowanych akcji.

            Na szczególne uznanie zasługuje ofiarność mieszkańców naszego miasta i aktywność młodzieży uczestniczącej w kweście.

 • Święto Edukacji Narodowej

            Tradycyjnie już dyrekcja, nauczyciele oraz pracownicy i społeczność uczniowska I Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w uroczystych obchodach Święta Edukacji Narodowej.

            Samorząd Uczniowski wraz z Kołem Teatralnym przygotowali część artystyczną, której szczególną częścią była inscenizacja parafrazy „Zemsty” A. Fredry, wystawionej pod tytułem „Zemsta inaczej”.

            Wyjątkowym momentem uroczystości było pasowanie na filomatę uczniów klas pierwszych, dokonane przez Dyrektora I LO, p. Wiesława Łupinę, połączone z wręczeniem krawatów z logo szkoły.

            Patrz album

 • Sztandar Powiatu Brodnickiego

            Wyjątkowym wydarzeniem, odbywającym się w murach I Liceum Ogólnokształcącego stało się święto nadania i poświęcenia sztandaru Powiatu Brodnickiego.

            W uroczystościach wzięło udział wielu znamienitych gości, między innymi ks. bp. Józef Szamocki, wicewojewoda Zbigniew Ostrowski i wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszard Bober.

            Społeczność naszej szkoły aktywnie włączyła się w przygotowanie tej uroczystości, tworząc oprawę liturgiczną i prezentując występ artystyczny.

            Patrz album

 • Sukces w Konkursie Ekologicznym

            W ramach VI edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego „I ja mogę chronić przyrodę” organizowanego przez Brodnickie Towarzystwo Przyrodnicze w dniach 9 – 11 października 2014 roku cztery uczennice klasy II A o profilu medycznym, pod opieką prof. W. Sobieszczyka, brały udział w zajęciach zorganizowanych na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Było zwiedzanie muzeum przyrodniczego SPN oraz zajęcia terenowe.

            Uczennice przedstawiły prezentacje o nizinnych Parkach Narodowych Polski. Sandra Deuter i Agnieszka Hein zajęły w konkursie II miejsce.

            Wyjazd na zajęcia zielonej szkoły był nagrodą za przygotowania i udział w konkursie.

            Patrz album

 • Spotkania z przyrodą

            W dniu 3 października 2014 roku uczniowie z klas trzecich, realizujących rozszerzony program nauczania z biologii i pedagogiki uczestniczyli w wycieczce do Torunia. Zwiedzano muzeum przyrodnicze w Instytucie Biologii UMK i uczestniczono w spotkaniu ze znanym mikrobiologiem, Henrykiem Różyckim, który w interesujący sposób omówił prowadzone przez siebie prace i zaprezentował ciekawe miejsca w swoim zakładzie. Kolejnym punktem programu była wizyta w ogrodzie zoologiczno-botanicznym, a całość wycieczki zamknął spacer po toruńskiej starówce.

            Patrz album

 • Dar krwi – darem życia

            W dniu 2 października 2014 roku krwiodawcy działający w ramach  koła PCK przy I Liceum Ogólnokształcącym wzięli udział w pierwszej w tym roku szkolnym akcji oddawania krwi. Na apel odpowiedziało 41 uczniów naszej szkoły, od których pobrano 18,45 litra krwi. Następna taka akcja zaplanowana jest na 18 grudnia tego roku.

            Oddawanie krwi to najpiękniejszy sposób świadczenia na rzecz innych ludzi. Warto zauważyć, że młodzież przyjmująca udział w akcjach nie zaprzestaje tej działalności wraz z ukończeniem nauki i wielu honorowych dawców to absolwenci naszej szkoły.

            Patrz album

 • Moc Muzyki po raz trzeci

            Kolejny już, trzeci raz, mury I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy stały się widownią koncertu, który poprowadził zgromadzonych w muzyczne klimaty lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Koncert, przygotowany przez Szkolne Koło Teatralne pod opieką nauczycieli, p. Ilony Zwierzchlewskiej i p. Wojciecha Zembrzyckiego zgromadził liczną widownię, wśród której znaleźli się między innymi poseł Zbigniew Sosnowski, Przewodniczący Rady Powiatu, Roman Pytlasiński oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Stanisław Czajkowski. Obecni na koncercie reprezentowali różne grupy wiekowe, zarówno „weteranów” wspominanych lat, jak i młodzież, dla której jest to już odległa historia.

            Podczas koncertu poprowadzonego przez absolwentkę I LO, Annę Kiryluk oraz Tomasza Piotrowskiego, ucznia trzeciej, maturalnej klasy można było wysłuchać piosenek, będących obecnie klasyką muzyki rozrywkowej. Przypomniano przeboje Marka Grechuty, Anny Jantar, Danuty Rinn, Izabeli Trojanowskiej, Georga Michaela, Lionela Richie i innych. Atrakcją programu stały występy aktorów, Artura Chamskiego i Jerzego Grzechnika, którzy zaprezentowali się w krótkich recitalach.

            Wspaniała atmosfera koncertu spowodowała, że pozostanie on z pewnością na długo w pamięci wszystkich, którzy w nim uczestniczyli.

            Patrz album

 • Sprzątanie świata

            Tradycyjnie już młodzież I Liceum Ogólnokształcącego włączyła się aktywnie w akcję sprzątania świata. W piątek, 19 września, uczniowie pod opieką nauczyciela biologii, p. Adama Lewandowskiego uczestniczyli w sprzątaniu ulic Ceglanej oraz Witosa wzdłuż torów kolejowych.

            Kontynuacja akcji miała miejsce w dniu 26 września. Młodzież z klasy II b uczestniczyła w sprzątaniu śmieci na terenie Nadleśnictwa Brodnica i przyległych terenach. Tym razem pożyteczne połączono z przyjemnym. Dzięki uprzejmości i pomocy nadleśniczego, pana Henryka Kapusty, po wykonanej pracy młodzież mogła odpocząć przy ognisku oraz zjeść smaczną kiełbasę. Nad całością akcji czuwał podleśniczy, pan Paweł Prucnal. Za mile spędzony czas młodzież wraz z opiekunem składają serdeczne podziękowania.

            Patrz album

 • Rrozgrywki językowe pt. „SPIELE MIT DEUTSCH”

            Dnia 26 września br. w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków w I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy odbyły się rozgrywki językowe pt. „SPIELE MIT DEUTSCH”. W imprezie językowej wzięli udział pierwszoklasiści wszystkich brodnickich szkół ponadgimnazjalnych. Zabawy z językiem niemieckim miały na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów w zakresie języka niemieckiego, podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży oraz pokazanie uczniom, że język niemiecki nie musi być wcale trudny. Zadaniem trzyosobowych zespołów było rozwiązanie różnych zadań leksykalnych i gramatycznych. Impreza zakończyła się wyłonieniem zwycięzców i wręczeniem nagród. Ostatecznie I miejsce zajęła drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego (Agata Żebrowska, Edward Klimek, Adrian Lurka) , II miejsce drużyna z Zespołu Szkół Rolniczych (Joanna Krajnik, Joanna Zdrojewska, Wiktoria Chołaj), a III miejsce zespół z I Liceum Ogólnokształcącego (Agata Ciecierska, Katarzyna Wojciechowska, Aleksandra Kalinowska).Podczas spotkania uczniowie przyznali, że są świadomi, iż języki obce przełamują bariery kulturowe, są bramą do poznawania różnych krajów i kultur oraz że są konieczne w komunikacji na świecie.

            Patrz album

 • MOC MUZYKI ...

            Szkolne Koło Teatralne w I LO w Brodnicy serdecznie zaprasza na trzeci koncert z cyklu "MOC MUZYKI ...". Koncert inauguruje sezon artystyczny w szkole i jest doskonałą formą spotkania dla naszej publiczności po dłuższej przerwie wakacyjnej. Zapraszamy Państwa do wysłuchania polskich i światowych hitów lat 70. i 80., w wykonaniu nauczycieli, absolwentów i uczniów szkoły. Tym razem nie zabraknie również gości specjalnych. Na zaproszenie I LO w Brodnicy odpowiedzieli znani aktorzy i wokaliści - ARTUR CHAMSKI i JERZY GRZECHNIK, którzy krótkimi recitalami uświetnią tegoroczny koncert.


            Serdecznie zapraszamy!

 • Chrońmy środowisko

            W sobotę, 13 września 2014 roku odbył się festyn ekologiczny „Środowisko ponad wszystko – III letnie spotkania z ekologią”, organizowany przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy.

            Młodzież z I LO, wraz z opiekunami, Małgorzatą Pawłowską, Wojciechem Sobieszczykiem i Mateuszem Kłosowskim promowała zdrowy styl życia poprzez uczestnictwo w rajdzie rowerowym. Wszyscy cykliści otrzymali okazjonalne koszulki i elementy odblaskowe. Celem turystycznej wędrówki było miejsce wykopalisk archeologicznych w Mszanie – ślady osadnictwa z okresu mezolitu i neolitu sprzed 9 tysięcy lat. Cała trasa liczyła ok. 25 km.

            Po powrocie uczniowie obejrzeli ciekawe ekspozycje ekologiczne oraz uczestniczyli w zbiórce zużytych baterii, za co każdy otrzymał ekogadżet.

            Istotnym akcentem festynu był konkurs na prezentację multimedialną, pt. „Chrońmy przyrodę Powiatu Brodnickiego". Pierwsze i drugie miejsca zajęły uczennice naszej szkoły, Dominika Kalwa z klasy II A oraz Monika Tułodziecka z klasy III F.

            Patrz album

 • Sukces strzelców z I LO

            W dniu 13 września 2014 roku na strzelnicy wojskowej odbyły się kolejne zawody strzeleckie zorganizowane przez  Zarząd Powiatowy LOK w Brodnicy.

            W pojedynku strzeleckim, w którym uczestniczyło dziewięć zespołów reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Brodnickiego reprezentacja naszego liceum w składzie Angelika Manerowska, Paweł Nass i Michał Żuchowski zajęła drugie miejsce.

            Patrz album

 • Z pomocą potrzebującym

            Tradycyjnie już młodzież z I liceum, członkowie szkolnego koła Polskiego Czerwonego Krzyża wzięła udział w akcji zbiórki pieniędzy. W puszkach wolontariuszy znalazło się 1210 złotych, które przeznaczone zostaną na pomoc dla potrzebujących.

 • Z wizytą w Świerku

            W dniu 10 września bieżącego roku klasy o profilu matematyczno-fizyczym przebywały na wycieczce edukacyjnej w Świerku koło Warszawy. Uczniowie mieli okazję poznać jedyny w Polsce reaktor atomowy „Maria”, który otrzymał to imię na cześć wybitnej uczonej, Marii Skłodowskiej-Curie. Obiekt wzbudził ogromne zainteresowanie uczestników wycieczki, którzy najpierw wysłuchali krótkich wykładów, pracowników naukowych placówki, a następnie udali się do wnętrza pomieszczenia, kryjącego reaktor. Niezwykła atmosfera tego miejsca pozwoliła zrozumieć i docenić ogromną siłę drzemiącą w energii nuklearnej prelekcje wykładowców uświadomiły, jak wielkie korzyści może ona ofiarować człowiekowi.

            Pobyt w ośrodku badań jądrowych był bardzo pożyteczny i pozostawił niezapomniane wrażenia. Uczestnicy wycieczki informują jednocześnie, że wszelkie obawy związane z niebezpieczeństwem napromieniowania okazały się całkowicie bezzasadne, co potwierdza specjalistyczna aparatura, której badaniu poddani zostali wszyscy biorący udział w wyprawie.

            Patrz album

 • Konkurs na wizuazlizację (do 21.09.2014)

            W nowym Konkursie Lumiona dzieci i młodzież mogą z łatwością wygrać 90.000 zł w gotówce.

            Wraz z globalizacją takiego zjawiska jak Minecraft stało się jasne, że nowe pokolenie uwielbia budować i projektować. To fantastyczna wiadomość dla świata architektury. Kto mógł jeszcze nie tak dawno przypuszczać, że w 2014 roku dzieci będą projektować swoje własne światy?

            Z odpowiednim oprogramowaniem każdy może urzeczywistnić swoje marzenia. Lumion umożliwia tworzenie wspaniałych, profesjonalnych wizualizacji każdemu. Ten konkurs pozwala przyszłym architektom zaprezentować swój talent całemu światu. Na co czekasz? Weź udział i zgarnij 30.000 USD.

            Wyzwanie dla Ciebie

            Wykorzystaj Lumiona aby stworzyć możliwie najlepszy film architektoniczny. Konkursowa wersja Lumiona zawiera wszystko czego potrzebujesz. Możesz też importować własne modele. Film powinien trwać od 30 sekund do 5 minut. Wyślij swoje zgłoszenie z filmem przed 21 września 2014r.

            Więcej informacji na stronie lumion.pl

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy
  I Liceum Ogólnokształcące,87-300 Brodnica, ul. Lidzbarska 14
 • 0-56 4982016

Galeria zdjęć