• Skargi i wnioski

     • Skargi i wnioski

     •  

       Skargi i wnioski

      Informacja o przyjęciach skarg i wniosków w szkole

       

      1. Przyjmowanie skarg i wniosków odbywa się codziennie w godzinach urzędowania sekretariatu.

       

      1. Skargi i wnioski można składać na kilka sposobów:
      • osobiście w Sekretariacie Szkoły

      • pisemnie na adres szkoły

      • za pomocą faksu na numer  56 / 49 820 16

      • pocztą elektroniczną na adres e-mail szkoły: sekretariat@1lobrodnica.pl
       lub  e-mail dyrektora szkoły: wlupina@1lobrodnica.pl

       

      1. Skargi i wnioski mogą być również zgłaszane bezpośrednio do dyrektora szkoły codziennie w godzinach urzędowania.

        

                   Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.).

                   Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt 1). Szkoła nie udziela odpowiedzi na listy i e-maile anonimowe oraz nieopatrzone adresem pocztowym.

  • Kontakty

   • I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy
   • sekretariat@1lobrodnica.pl
   • 0-56 4982016
   • I Liceum Ogólnokształcące, 87-300 Brodnica, ul. Lidzbarska 14

    87-300 Brodnica
    Poland
   • pon. - pt. w godz. 7.15 - 15.15

    ePUAP: 1LOBrodnica/skrytka
  • Logowanie

 • Biuletyn informacji publicznej