• Dla nauczycieli

    • Informacja dla nauczycieli:

     Nauczycielu, jeżeli:

     • niepokoi Cię zachowanie całej klasy, bądź pojedynczych uczniów,
     • potrzebujesz wsparcia w swoich działaniach wychowawczych, profilaktycznych,
     • potrzebujesz konsultacji związanej z prawidłową interpretacją zaleceń zawartych w opiniach psychologiczno-pedagogicznych dotyczących pracy z uczniem,
     • chcesz doradzić się w kwestiach motywowania uczniów, wydobywania ich zasobów

     odwiedź gabinet psychologa szkolnego.

     Zapraszam!