• Godziny pracy

    • W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

     indywidualne konsultacje dla rodziców i uczniów z pedagogiem szkolnym

     odbywają się za pośrednictwem:

     • dzienniczka elektronicznego,
     • drogą e-mail jpniewska@1lobrodnica.pl
     • pod numerem telefonu 501-344-050,

      

     w poniżej zamieszczonych godzinach:

      

     Poniedziałek

     9:40 – 13:40

     Wtorek   

     8:00 – 13:00

     Środa 

     8:00 – 10:00

     11:00 – 13:00

     Czwartek

     10:00 – 13:00

     Piątek   

     10:45 – 12:45

     14:00 – 16:00

      

     Kontakt: 564 982 016 wew. 27

     jpniewska@1lobrodnica.pl