Nawigacja

Wtorek 22.05.2018

Oficjalna strona I LO na facebook'uStowarzyszenie Najstarszych SzkółRealizowane projekty


Statystyki

liczba odwiedzin: 3905068

Aktualności

 •           Dnia 17 maja uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego, pod opieką nauczycielki historii, Pauliny Kalinowskiej – Willman uczestniczyli w obchodach 450 rocznicy urodzin księżniczki Anny Wazówny. Gościem specjalnym obchodów była doktor Alicja Saar – Kozłowska, muzeolog, historyk i badacz dziejów dynastii Wazów , która zaprezentowała uczniom życiorys Anny Wazówny oraz przedstawiła ciekawostki związane z jej biografią.

            W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję poznania faktów  dotyczących dawnej Brodnicy oraz zapoznania się z biografią znanej  postaci historycznej związanej w istotny sposób z naszym miastem. Po wykładzie był również czas na zadawanie pytań i rozmowę z prelegentką. W spotkaniu uczestniczył także dyrektor Muzeum Anny Wazówny, pan Mariusz Marciniak, który zaprezentował zebranym eksponaty z brodnickiego muzeum związane z księżniczką, co stało się interesującym  uzupełnieniem prelekcji.

 • „Drzwi Otwarte” - Obrazek 1

   

            Dnia 17 maja 2018, w I LO w Brodnicy odbył się dzień "Drzwi Otwartych" dla gimnazjalistów. Był to czas na zapoznanie się z ofertą edukacyjną szkoły oraz jej bogatą bazą. Gimnazjaliści mieli okazję wysłuchać wystąpienia dyrektora szkoły – Wiesława Łupiny, obejrzeli prezentację ukazującą życie szkoły, poznali jej historię, sukcesy, a także podziwiali występy Szkolnej Grupy Teatralnej. Ponadto Samorząd Uczniowski zapoznał młodszych kolegów z profilami proponowanymi w nowym roku szkolnym. Istotnym elementem spotkania w I LO były zajęcia lekcyjne przygotowane przez nauczycieli i uczniów. Młodzież mogła uczestniczyć we wszystkich zajęciach, zgodnie z wcześniej przygotowanym harmonogramem. Zajęcia lekcyjne udowodniły bogactwo bazy naszej szkoły oraz unikatowość w realizacji podstawy programowej. Zwieńczeniem "Drzwi Otwartych" był tradycyjny już grill.

 • W trosce o środowisko - Obrazek 1

   

            Dnia 11 maja uczniowie klas pierwszych i drugich I Liceum Ogólnokształcącego wzięli udział w akcji „Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy”, której organizatorem była Fundacja Life Promotion, Miasto Brodnica i Gmina Brodnica.

            Dolina Drwęcy znalazła się w programie ochrony „Natura 2000”. Program ten dotyczy obszarów objętych ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej, a jego celem jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uznane zostały za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Istotnym elementem programu jest m.in. walka z zanieczyszczeniem środowiska.

 • Pożegnanie absolwenta I Liceum Ogólnokształcącego - Obrazek 1

            Dnia 9 maja 2018 roku zmarł Marian Bizan, wybitny absolwent I Liceum Ogólnokształcącego, które ukończył w 1947 roku, a następnie podjął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1953- 1990 pełnił funkcję redaktora i kierownika Redakcji Oświecenia i Romantyzmu w Państwowym Instytucie Wydawniczym. Od 1990 do 1995 roku radca ambasady RP i dyrektor Instytutu Polskiego w Wiedniu. Marian Bizan był członkiem Związku Literatów Polskich, a następnie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, a także PEN clubu.

 • Pożegnanie klas trzecich - Obrazek 1

            Dnia 27 kwietnia 2018 roku uczniowie klas trzecich po raz ostatni przekroczyli próg murów I LO. Uroczysty apel rozpoczął czas pożegnania. Dyrektor Szkoły p. W. Łupina, podczas przemówienia, gratulował abiturientom ukończenia nauki na poziomie ponadgimnazjalnym, życzył powodzenia w trakcie egzaminów maturalnych, których wyniki poznamy 3 lipca.

            Wicedyrektor L. Witkowski przypomniał zebranym procedury obowiązujące podczas egzaminów maturalnych. Następnie uczniowie udali się do klas na spotkania z wychowawcami. Podczas ostatnich zajęć z wychowawcą uroczyście wręczone zostały świadectwa ukończenia szkoły.

 • Czytanie na ekranie … - Obrazek 1

            Dnia 24 kwietnia br. uczniowie I LO Julita Bieńkowska z kl. I a, Wiktoria Lubczyńska kl. II a oraz Jan Trędewicz z kl. I c wzięli udział w cyklicznym przedsięwzięciu „Chwila na wiersz” zorganizowanym przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Brodnicy. Spotkanie miało miejsce w Pałacu Anny Wazówny i poświęcone zostało poezji Anny Piwkowskiej.

  Opracowała: Beata Nijakowska

            Patrz album

 • Szkolny konkurs chemiczny „Ostatni dzwonek przed maturą” - Obrazek 1

            Dnia 20 kwietnia bieżącego roku odbył się szkolny konkurs chemiczny „Ostatni dzwonek przed maturą” zorganizowany przez nauczycieli chemii p. Elżbieta Brzezicka-Pruchińska i p. Milena Pieróg. Celem konkursu było utrwalenie wiedzy zakresu nauk ścisłych, propagowanie i rozwijanie zainteresowania chemią wśród uczniów, zapewnienie rywalizacji w dziedzinie wiedzy chemicznej, a także ułatwienie efektywnego przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. W konkursie wzięli udział uczniowie klas II i III o profilu medycznym i biologiczno-chemicznym, którzy rozwiązywali zadania z zakresu określonego podstawą programową na poziomie rozszerzonym. Laureatką konkursu została Katarzyna Horszczaruk z klasy III a. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i życzymy powodzenia na maturze!

 • Szachy w I LO - Obrazek 1

            Dnia 19 kwietnia w naszej szkole  odbył się  Powiatowy Turniej Szachowy dla uczniów  „Połam Głowę”. Wzięło w nim udział 50  zawodników. Zawody zostały rozegrane w dwóch grupach: grupa młodsza - szkoły podstawowe, grupa starsza - szkoły ponadgimnazjalne. Rywalizowano na dystansie 7 rund, z czasem po 10 minut dla zawodnika.

            W klasyfikacji szkół pierwsze miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa w Wielkim Leźnie, drugie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Brodnicy. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych I LO uplasowało się na pierwszym miejscu, na drugim CKZiU.

 • Żonkile na auli I LO - Obrazek 1

            Dnia 19 kwietnia br. uczciliśmy pamięcią 10. rocznicę śmierci Ireny Sendlerowej, 50. Zofii Kossak – Szczuckiej oraz 75. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Młodzież klas z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, historii i wos-u uczestniczyła w wykładzie pracownika UMK p. Kamila Anduły nt. „Powstania w getcie warszawskim”. Prelegent przedstawił historię dotyczącą traktowania Żydów przez Niemców od czasów objęcia władzy przez Hitlera do likwidacji getta w Warszawie.

Aktualności

Kontakt

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy
  I Liceum Ogólnokształcące,87-300 Brodnica, ul. Lidzbarska 14
 • 0-56 4982016

Galeria zdjęć