• Internat

     • Komunikaty

     •  

      KONSULTACJE
      DLA  RODZICÓW/OPIEKUNÓW
      I  WYCHOWANKÓW

      GRUDZIEŃ 2022

      1. mgr Renata Kamińska  - kierownik internatu   

           - poniedziałek   godz. 1400 - 1500    

      Wychowawcy:

      2. mgr  Wiesława  Frankowska
           
      - 08.12.2022r.    godz. 1900 – 2000  
            
      - 15.12.2022r.    godz. 1200 - 1300   
            
      - 19.12.2022r.    godz. 1900 - 2000   

      3. mgr  Jolanta  Piotrowska 
           
      - 07.12.2022r.    godz. 1400 - 1500
            
      - 14.12.2022r.    godz. 2030 – 2130   
           
      - 21.12.2022r.    godz. 1900 - 2000     
             

      4. mgr  Maria  Skorupka 
           
      - 05.12.2022r.    godz. 1900 – 2000
           
      - 13.12.2022r.    godz. 1900 - 2000   
            
      - 21.12.2022r.    godz. 1900 – 20
      00                                                                                               

      5. mgr  Krystyna  Tomasz   
           
      - 01.12.2022r.    godz. 1400 - 1500 
            
      - 08.12.2022r.    godz. 1400 – 1500      
           
      - 14.12.2022r.    godz. 1400 – 1500      
           
      - 21.12.2022r.    godz. 1300 -14
      00           
                

      6. mgr  Ewa  Wiśniewska   
           
      - 07.12.2022r.    godz. 2030 – 2130              
            
      - 12.12.2022r.    godz. 1400 - 1500      
            
      - 21.12.2022r.    godz. 1900 – 20
      00