• O szkole

     • O szkole

     • I  Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej liczy 22 oddziały, do których uczęszcza obecnie 578 uczniów.

      W roku szkolnym 2023/2024 powstały następujące klasy:

       

      LP.

      PRZEDMIOTY ROZSZERZONE WSKAZANE PRZEZ SZKOŁĘ

      III PRZEDMIOT ROZSZERZONY WSKAZANY PRZEZ UCZNIA

      1.

      biologia, chemia

      język  angielski

      2.

      biologia, matematyka

      biologia, chemia

      chemia / język angielski

      język angielski

      3.

      matematyka, fizyka

      geografia,  język angielski

      język angielski / informatyka

      informatyka

      4.

      język polski, język angielski

      wiedza o społeczeństwie / historia

      5.

      język polski, język angielski

      wiedza o społeczeństwie

      6.

      geografia, język angielski

      matematyka / wos / historia

      7.

      biznes i zarządzanie, język angielski

      matematyka / geografia

      8.

      biznes i zarządzanie, język angielski

      wiedza o społeczeństwie

       

       

       

      I LO w liczbach:

      • liczba uczniów: 578
      • w tym dziewcząt:  377
      • w tym chłopców:  201
      • liczba oddziałów: 22
      • liczba nauczycieli:  59
      • w tym kobiet:  40
      • w tym mężczyzn: 19
      • liczba pracowników administracyjnych i obsługi: 29
      • powierzchnie użytkowa budynku szkoły: 3997 m2
      • liczba sal lekcyjnych 35, w tym:
      • dwie sale komputerowe
      • laboratorium językowe
      • 33 klasopracownie wyposażone w sprzęt multimedialny

       

      Ponadto w I LO znajduje się:

      • centrum informacji naukowej i biblioteka
      • laboratorium językowe
      • strzelnica
      • aula na 500 miejsc
      • sala gimnastyczna
      • sala fitness
      • siłownia
      • izba tradycji
      • radiowęzeł
      • kawiarenka szkolna

       

      W skład bazy I LO wchodzą również internat i budynek Astrobazy.

      100 % młodzieży przystępuje do egzaminów maturalnych, z czego około 70% uczniów wybiera co najmniej 2 egzaminy na poziomie rozszerzonym. Znaczącym sukcesem szkoły jest fakt, że wszyscy uczniowie zdają te egzaminy z dobrymi wynikami, co gwarantuje im możliwość studiowania na dobrych, wybranych przez siebie uczelniach. W roku szkolnym 2008/2009 I Liceum Ogólnokształcące zajęło I miejsce w rankingu rekrutacyjnym na UMK w Toruniu, a w latach 2009/2010 i 2010/2011 tytuł laureata. W roku szkolnym 2018/2019 I LO zostało wyróżnione jako jedna z osmiu najlwpszych szkół okręgu toruńskiego pod wzgledem wyników egzaminu maturalnego

      Nauczyciele, zatrudnieni w I LO są czynnymi egzaminatorami egzaminów maturalnych, a więc z pełnym profesjonalizmem przygotowują swoich uczniów do egzaminów.

      Uczniowie naszego liceum mają możliwość rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania poprzez działalność w:

      • Samorządzie Uczniowskim;
      • Klubie Europejskim;
      • Zespole Wokalnym;
      • Kole Teatralnym;
      • SKKT-PTTK;
      • PCK;
      • LOP-ie;
      • Kole Szaradzistów;
      • Kole Szachowym;
      • licznych kołach przedmiotowych;
      • sekcjach sportowych;
      • radiowęźle szkolnym.

       

  • Kontakty

   • I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy
   • sekretariat@1lobrodnica.pl
   • 0-56 4982016
   • I Liceum Ogólnokształcące, 87-300 Brodnica, ul. Lidzbarska 14

    87-300 Brodnica
    Poland
   • pon. - pt. w godz. 7.15 - 15.15

    ePUAP: 1LOBrodnica/skrytka
  • Logowanie

 • Biuletyn informacji publicznej