• O szkole

     • O szkole

     • I  Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej liczy 19 oddziałów, do których uczęszcza obecnie 467 uczniów.

      W roku szkolnym 2021/2022 powstały następujące klasy:

      • klasa z rozszerzonym programem nauczania z biologii, chemii i języka angielskiego;
      • klasa z rozszerzonym programem nauczania z biologii/ geografii, chemii/ języka angielskiego i matematyki;                     
      • klasa z rozszerzonym programem nauczania matematyki, fizyki i języka angielskiego/ informatyki
      • klasa z rozszerzonym programem nauczania z historii/ informatyki, geografii, wos-u/ języka angielskiego;
      • klasa z rozszerzonym programem nauczania z języka polskiego, języka angielskiego i wos-u;

       

       

      I LO w liczbach:

      • liczba uczniów: 467
      • w tym dziewcząt:  318
      • w tym chłopców:  149
      • liczba oddziałów: 19
      • liczba nauczycieli:  61
      • w tym kobiet:  42
      • w tym mężczyzn: 19
      • liczba pracowników administracyjnych i obsługi: 29
      • powierzchnie użytkowa budynku szkoły: 3997 m2
      • liczba sal lekcyjnych 35, w tym:
      • dwie sale komputerowe
      • laboratorium językowe
      • 33 klasopracownie wyposażone w sprzęt multimedialny

       

      Ponadto w I LO znajduje się:

      • centrum informacji naukowej i biblioteka
      • laboratorium językowe
      • strzelnica
      • aula na 500 miejsc
      • sala gimnastyczna
      • sala fitness
      • siłownia
      • izba tradycji
      • radiowęzeł
      • kawiarenka szkolna

       

      W skład bazy I LO wchodzą również internat i budynek Astrobazy.

      100 % młodzieży przystępuje do egzaminów maturalnych, z czego około 70% uczniów wybiera co najmniej 2 egzaminy na poziomie rozszerzonym. Znaczącym sukcesem szkoły jest fakt, że wszyscy uczniowie zdają te egzaminy z dobrymi wynikami, co gwarantuje im możliwość studiowania na dobrych, wybranych przez siebie uczelniach. W roku szkolnym 2008/2009 I Liceum Ogólnokształcące zajęło I miejsce w rankingu rekrutacyjnym na UMK w Toruniu, a w latach 2009/2010 i 2010/2011 tytuł laureata. W roku szkolnym 2018/2019 I LO zostało wyróżnione jako jedna z osmiu najlwpszych szkół okręgu toruńskiego pod wzgledem wyników egzaminu maturalnego

      Nauczyciele, zatrudnieni w I LO są czynnymi egzaminatorami egzaminów maturalnych, a więc z pełnym profesjonalizmem przygotowują swoich uczniów do egzaminów.

      Uczniowie naszego liceum mają możliwość rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania poprzez działalność w:

      • Samorządzie Uczniowskim;
      • Klubie Europejskim;
      • Zespole Wokalnym;
      • Kole Teatralnym;
      • SKKT-PTTK;
      • PCK;
      • LOP-ie;
      • Kole Szaradzistów;
      • Kole Szachowym;
      • licznych kołach przedmiotowych;
      • sekcjach sportowych;
      • radiowęźle szkolnym.