• Rada Rodziców

     • Rada Rodziców

     • PREZYDIUM RADY RODZICÓW

       

      Gardzielewska Grażyna - przewodniczący

      Ptaszyńska Sylwia - zastępca

      Mańka Ewa - sekretarz

      Tomczak Karolina - skarbnik

       

       

      KOMISJA REWIZYJNA

       

      Socka Iwona - przewodniczący komisji rewizyjnej

      Kopeć Katarzyna - zastępca przewodniczącego

      Ryszawa Justyna - sekretarz

       

       

      PRZEDSTAWICIELE RADY RODZICÓW

       

      Klasy I

      Klasy II

      Klasy III

      I a  Bednarczyk Karina

      II pa  Klonowska Joanna

      III a  Tambowcew Agnieszka

      I b  Ryszawa Justyna

      II pb  Kopeć Katarzyna

      III b  Mańka Ewa

      I c  Kulwicka Elżbieta

      II pc  Pesta Ewa

      III c  Wątorowska Beata

      I d  Całbecka Dorota

      II pd  Ptaszyńska Sylwia

      III d  Fiałek Anna

      I e  Grajewska Aleksandra

      II pe  Tomczak Karolina

      III e  Zdrojewska Iwona

       

      II pf   Gardzielewska Grażyna

      III f   Sadowska Agnieszka

       

      II ga  Kramer Anna

       

       

      II gb  Brzezińska Izabela  

       

       

      II gc  Socka Iwona

       

       

      II gd  Kaliszewski Roman