• Rada Rodziców

     • Rada Rodziców

     • PREZYDIUM RADY RODZICÓW

       

      Wałdowska Anita - przewodniczący

      Gardzielewska Grażyna - zastępca

      Ptaszyńska Sylwia - sekretarz

      Mańka Ewa - skarbnik

       

       

      KOMISJA REWIZYJNA

       

      Socka Iwona - przewodniczący komisji rewizyjnej

      Paczos Iwona - zastępca przewodniczącego

      Bieńkowska Anna - sekretarz

       

       

      PRZEDSTAWICIELE RADY RODZICÓW