• Rada Rodziców

     • Rada Rodziców

     • PREZYDIUM RADY RODZICÓW

       

      Gardzielewska Grażyna - przewodniczący

      Ptaszyńska Sylwia - zastępca

      Piotrowska Magdalena - sekretarz

      Tomczak Karolina - skarbnik

       

       

      KOMISJA REWIZYJNA

       

      Skórka Sylwia - przewodniczący komisji rewizyjnej

      Milewska Ewelina - zastępca przewodniczącego

      Petrykowska Violetta - sekretarz

       

       

      PRZEDSTAWICIELE RADY RODZICÓW

       

      Klasy I

      Klasy II

      Klasy III

      I a  Puzdrowska Karolina

      II a  Petrykowska Violetta

      III pa  Klonowska Joanna

      I b  Szymandera Anna

      II b  Ryszawa Justyna

      III pb  Mejka Sebastian

      I c  Piotrowska Magdalena

      II c  Kulwicka Elżbieta

      III pc  Pesta Ewa

      I d  Milewska Ewelina

      II d  Całbecka Dorota

      III pd  Ptaszyńska Sylwia

       

      II e  Kybalyuk Tetyana

      III pe  Tomczak Karolina

       

       

      III pf   Gardzielewska Grażyna

       

       

      III ga  Kramer Anna

       

       

      III gb  Brzezińska Izabela  

       

       

      III gc  Skórka Sylwia

       

       

      III gd  Dąbrowska Dorota