• Rada Rodziców

     • Rada Rodziców

     • Nr konta: 34 9484 1150 0000 0404 2000 0001

       

      PREZYDIUM RADY RODZICÓW

       

      Gardzielewska Grażyna - przewodnicząca

      Ptaszyńska Sylwia - z-ca przewodniczacej

      Perliński Marcin - sekretarz

      Borowski Leszek - skarbnik

       

       

      KOMISJA REWIZYJNA

       

      Uniatowski Bogusław - przewodniczący komisji rewizyjnej

      Całbecka Dorota - z-ca przewodniczącego

      Pesta Ewa - sekretarz

       

       

      PRZEDSTAWICIELE RADY RODZICÓW

       

      Klasy I

      Klasy II

      Klasy III

      Klasy IV

      I a  Borowski Leszek

      II a  Kurkowicz Ewa

      III a  Petrykowska Violetta

      IV a  Klonowska Joanna

      I b  Puc Patryk

      II b  Szymandera Anna

      III b  Ryszawa Justyna

      IV b  Kopać Joanna

      I c  Kreński Jacek

      II c  Utecht Aleksandra

      III c  Kulwicka Elżbieta

      IV c  Pesta Ewa

      I d  Cybulska Jolanta

      II d  Milewska Ewelina

      III d  Cołbecka Dorota

      IV d  Ptaszyńska Sylwia

      I e  Perliński Maciej

       

      III e  Ryska Anna

      IV e  Tomczak Karolina

       

       

       

      IV f  Gardzielewska Grażyna