• Proponowane klasy

     • Propozycje klas dla ósmoklasistów

     •           W bieżącym roku szkolnym uczniowie szkół podstawowych decydujący się na kontynuację nauki w liceum dokonają wyboru przedmiotów, które będą realizowane w zakresie rozszerzonym. Oferta edukacyjna I LO daje bogaty wachlarz możliwości. Uczeń, oprócz wybrania jednego z pięciu oferowanych przez szkołę połączeń przedmiotów rozszerzonych, decyduje samodzielnie o wyborze trzeciego rozszerzenia. Każda klasa, niezależnie od realizowania przedmiotów rozszerzonych, jest wzbogacona o przedmioty dodatkowe, dopasowane do danego typu klasy.

       

      Propozycja I

       

       

       

      Propozycja II

       

       

       

      Propozycja III

       

       

       

      Propozycja IV

       

       

       

      Propozycja V