• Książka o I LO

     • Książka o I LO

     •           Istnieje w Brodnicy szacowna stara szkoła z bogatą tradycją, sięgającą 1873 roku. Na przestrzeni dziejów przeżywała liczne triumfy i czasowe zawirowania  historii, które nie przyćmiły jej blasku. W ciągu lat chlubiła się osiągnięciami swych absolwentów, których wydała liczne rzesze. I nadal szczyci się sukcesami aktualnych uczniów. A i jej wychowankowie wracają w myślach i we wspomnieniach do tej, w której wszystko się zaczęło, która dla wielu stała się początkiem przygód człowieka myślącego. I w różny sposób dają wyraz swego przywiązania do niej.

                Szkoła filomatów, bo jest nią niewątpliwie I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy, doczekała się kilku wydań książkowych oraz wielu artykułów prasowych i publicystycznych. Aktualnie źródłem wiedzy o szkole jest też rozbudowana strona internetowa.

                Niniejsza publikacja pt. „Szkoła przyszłości” z podtytułem „I LO w Brodnicy” (wydana w 2010 r. przez firmę Multi) to dzieje szkoły z ideą przewodnią: „Przeszłość – przyszłości”, z uwypukleniem ech tradycji we współczesności szkoły. Ożywić przeszłość poprzez liczne relacje, wywiady, wspomnienia i opowieści byłych i aktualnych wychowanków, nauczycieli i ludzi związanych ze szkołą, to założenie autorki.

                Książka zawiera rys historyczny z przesunięciem punktu ciężkości na współczesność szkoły i zmiany, jakie zaszły w niej u progu XXI wieku wraz z  postępem techniki i potrzebami nowoczesności.

                Jaką szczegółową wiedzę o szkole może znaleźć czytelnik w niniejszej książce? 

                Z pewnością zarys historii szkoły, mniej znanej starszym absolwentom; dla młodszych wychowanków zaś to temat bardziej oczywisty, ponieważ szkoła współczesna traktuje to zagadnienie jako jedno z priorytetowych w swoim planie wychowawczym.

                Książka ukazuje też zmiany, jakie zaszły w I LO wraz z reformą szkolnictwa,   rozbudową szkoły, komputeryzacją w trosce o unowocześnienie procesu kształcenia    i nauczania, a więc nowe pracownie, powstanie Centrum Informacji Naukowej oraz inne osiągnięcia, które zmieniły diametralnie oblicze liceum. Ale nade wszystko jest obrazem codziennego życia szkoły współczesnej – bogactwa i różnorodności form pracy dydaktyczno – wychowawczej, celowo organizowanej przez kreatywny zespół, tj. dyrekcję, grono pedagogiczne, pracowników administracji, radę rodziców przy znacznym współudziale młodzieży. W rytmie pracy szkoły przewijają się najwartościowsze ideały i symbole przeszłości. Przykładem niech posłuży bogata w eksponaty i estetycznie urządzona Izba Tradycji, której opis można znaleźć w książce. Starsi wychowankowie mogą poznać również relacje uczestników niektórych zjazdów koleżeńskich w rocznice matury. Poza tym poczesne miejsce znalazły w niniejszym wydaniu jubileusze szkoły – dokładny opis przebiegu oraz znaczenia każdego z nich w życiu społeczności szkolnej i środowiska.

                Ostatni rozdział książki jest przesłaniem do najmłodszych wychowanków – zawiera wzorzec współczesnego filomaty, który ma wiele wspólnego z wzorcem osobowym z przeszłości. Został opracowany na podstawie wypowiedzi zebranych w ankiecie, przeprowadzonej wśród aktualnych uczniów I LO.

                Treść poszczególnych rozdziałów zobrazowana została 125 zdjęciami czarnobiałymi i kolorowymi.

                 W drugiej dokumentalnej części książki znajdujemy wykazy:

      • Dyrektorów i wicedyrektorów od początku istnienia szkoły
      • Nauczycieli od 1920 r. po czasy współczesne
      • Pracowników administracji od 1947 r. po teraźniejszość
      • Maturzystów od początku istnienia szkoły do 2009 r.

       

                W części załącznikowej warto zwrócić uwagę na jeden z nich. Jest to  załącznik złożony z trzech części, a więc ze spisu zmarłych śp. Profesorów oraz szkiców starego   i fragmentu nowego cmentarza z umiejscowieniem mogił Zmarłych spoczywających na brodnickiej ziemi. Załącznik okaże się szczególnie przydatny w czasie zjazdów koleżeńskich w rocznice matury, gdy byli wychowankowie szkoły składają kwiaty na grobach swych nauczycieli.

                Wiele nazwisk nauczycieli, wychowanków i osób przyjaznych szkole, wiele zdarzeń i osiągnięć uczniów – byłych i współczesnych, przewija się w niniejszej publikacji. A wszystko po to, by czas nie zatarł i niepamięć kart przeszłości. Wszystko po to, by udowodnić, że teraźniejszość szkoły jest pomostem między jej przeszłością a przyszłością.

                Książka napisana została z myślą o byłych wychowankach szkoły, a także o najmłodszym pokoleniu I LO. Wypada życzyć przyjemnej lektury – i jednym, i drugim.

       

      Lidia Lewalska

      Patrz album

      Kontakt  z  autorką  –  tel.  698  360  783    

       

  • Kontakty

   • I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy
   • sekretariat@1lobrodnica.pl
   • 0-56 4982016
   • I Liceum Ogólnokształcące, 87-300 Brodnica, ul. Lidzbarska 14

    87-300 Brodnica
    Poland
   • pon. - pt. w godz. 7.15 - 15.15

    ePUAP: 1LOBrodnica/skrytka
  • Logowanie

 • Biuletyn informacji publicznej