• ZFŚS

    • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

    •  

     Prosimy o dostarczenie wraz z wypełnionym wnioskiem kopii aktualnej decyzji emerytalno-rentowej (za 2022r.).

     Ostateczny termin składania wniosku to 03.06.2022r. (po tym terminie dostarczone wnioski nie będą rozpatrywane)

     Załącznik ZFŚS Wakacje 2022