• ZFŚS

    • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

    • Prosimy o dostarczenie wypisanych załączników wraz z ksero ostatniej decyzji o emeryturze lub rencie.

     W związku z pandemią prosimy o wrzucanie w/w dokumentów do skrzynki podawczej przed szkołą lub odesłanie tradycyjną pocztą na adres szkoły.

     Ostateczny termin to 05 czerwca 2020r. (po tym terminie dostarczone wnioski nie będą rozpatrywane)

     Załącznik ZFŚS - wakacje 2020