• ZFŚS

    • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

    • W związku z pandemią prosimy o wrzucanie w/w dokumentów do skrzynki podawczej przed szkołą lub odesłanie tradycyjną pocztą na adres szkoły.

     Prosimy o dołączenie do wypełnionego wniosku kserokopii aktualnej decyzji emerytalnej. Ostateczny termin składania wniosku to 21.05.2021r. (po tym terminie dostarczone wnioski nie będą rozpatrywane)

     Załącznik ZFŚS Wakacje 2021