• Aktualności

      • Matury próbne

      •       I LO to szkoła, w której do egzaminu dojrzałości podchodzą wszyscy uczniowie. Egzamin ten jest priorytetem dla młodzieży i nauczycieli. Celebrujemy również , w wyjątkowy sposób, wręczanie świadectw maturalnych. Różyczkowanie, w naszej szkole, zgodnie z tradycją pochodzącą z lat 20 ubiegłego wieku, to uroczystość, która wyróżnia tylko tych absolwentów, którzy zdali maturę.

           W dniach  23-25 listopada br.  szkoła przystąpiła do próbnych egzaminów maturalnych z Wydawnictwem Operon. Uczniowie zmierzyli się z arkuszami z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Mieli możliwość sprawdzić swoje kompetencje i przekonać się o stopniu przygotowania do właściwej matury. Była to też okazja do poznania praktycznej strony procedur obowiązujących na egzaminie. Warto zwrócić uwagę, że  ćwiczenie  pozwoliło nie tylko zweryfikować wiedzę, ale też oswoić stres związany z tym ważnym momentem w życiu.

            Maturzyści mają świadomość ,że przed nimi okres intensywnych przygotowań do egzaminu dojrzałości , ich kierunek  wyznaczą wyniki przeprowadzonej w szkole próbnej matury .

       Patrz album

       Opracowała: Lucyna Domeracka

      • Wystawa zdjęć o tematyce ekologicznej

      • Zgodnie z założeniami projektowymi EKO-szkoły uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego wykonali fotografie obszarów cennych pod względem krajobrazowym i przyrodniczym. Projekt ten ma na celu propagowanie wśród uczniów postaw proekologicznych, poszerzania wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, a także poznawanie środowiska lokalnego, w tym miejsc objętych ochroną.

       Założenia jakie przyświecały uczniom podczas wykonywania zdjęć dotyczyły ukazania piękna krajobrazu w jak najlepszej perspektywie. Fotografie pokazują też rośliny, które są objęte ochroną gatunkową( widłaki czy żurawina błotna) ale też takie, które są po prostu piękne- chociaż pospolite.

       Wystawa zlokalizowana jest w holu szkoły przy tablicach pamiątkowych, zapraszamy do oglądania.

       Patrz album

       Opracowała: Marta Sarnowska

      • Ogólnopolska Olimpiada Chemiczna

      •          Dnia 05.11.2021 r. odbył się w naszej szkole I etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Chemicznej dla szkół ponadpodstawowych zorganizowany przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Celem Olimpiady jest umożliwienie zainteresowanym chemią sprawdzenie swoich wiadomości i umiejętności oraz rozpoznanie utalentowanych uczniów. W olimpiadzie wzięło udział 13 uczestników z klas realizujących program chemii na poziomie rozszerzonym. Uczniowie rozwiązywali test na platformie edukacyjnej Edukator.  Z przyjemnością informujemy, że do kolejnego etapu zakwalifikowały się cztery uczennice: Karolina Trendowicz (klasa 1a), Sara Kamińska (klasa 3pb), Wiktoria Wrzosek (klasa 3pb) oraz Daria Malicka (klasa 3pa). Opiekunkami dydaktycznymi uczennic są p. Milena Pieróg i p. Elżbieta Brzezicka-Pruchińska. Gratulujemy i życzymy powodzenia w II etapie Olimpiady Wiedzy Chemicznej.

       Patrz album

       Opracowała: Milena Pieróg

      • Wycieczka edukacyjna do Warszawy

      •       W dniu 04.11.2021 r. uczniowie klasy 1a, wraz z wychowawcą p. Mileną Pieróg oraz opiekunem p. Elżbietą Brzezicką-Pruchińską, wybrali się na wycieczkę  edukacyjno-integracyjną do Warszawy. Jedną z atrakcji było zmierzenie się z trasą pt: ,,Śladami  Marii Skłodowskiej-Curie". Wiązało się to z zamiarem uczczenia urodzin noblistki. Uczniowie klasy 1a realizują program chemii rozszerzonej i są zainteresowani dokonaniami oraz życiem odkrywczyni dwóch pierwiastków: polonu i radu.

              Kolejnym punktem wycieczki były odwiedziny w Centrum Nauki Kopernik, gdzie młodzież miała możliwość samodzielnie przeprowadzić eksperymenty przy około 200 stacjach . Strefa doświadczeń poświęcona jest przyrodzie i zachodzącym w niej zjawiskom oraz człowiekowi i ludzkiej percepcji świata fizycznego. Był to czas nauki przez zabawę, ale rozwijający zdolność logicznego myślenia.  Podsumowaniem wycieczki była wizyta w teatrze Roma, gdzie uczniowie zachwycili się musicalem „Waitress”. Przedstawiona tam wzruszająca historia o trudach życia kobiet we współczesnym świecie, wskazuje, że nic nie jest proste, ale warto  walczyć o swoje szczęście. Po spektaklu  wszyscy wrócili do Brodnicy pełni pozytywnych wrażeń i wspomnień.

       Patrz album

       Opracowała: Milena Pieróg

      • Pasowanie klas pierwszych na uczniów I LO

      •       Dnia 05.11.2021r. uczniowie klas pierwszych zostali pasowani na Filomatów. Świadkami tego wydarzenia byli zaproszeni goście: Wicestarosta Brodnicki- Stanisław Kosakowski i Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu- Justyna Prajs.

            Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu szkoły, którego słowa wskazują na wartości kultywowane w I LO. Kolejnym elementem spotkania było przemówienie, Dyrektora Szkoły p. Wiesława Łupiny, nawiązujące do tradycji i poszanowania historii w szkole. Wynika to z rozwijania świadomości na temat dziedzictwa przeszłości i kultywowania takich wydarzeń, jak: różyczkowanie i pasowanie na ucznia.

            Temat ten był kontynuowany podczas wykładu pana Tomasza Wardowskiego, który przybliżył historię i znaczenie Filomatów. W swojej prezentacji pokazał zdjęcia i dokumenty z okresu działalności ruchu. Zaprezentował również sylwetki wybitnych uczniów naszej szkoły, którzy są wzorami dla tych współczesnych.

              Następnie pan Wojciech Zembrzycki opowiedział o wartości buzdyganu, który został podarowany  przez śp. ks. Bolesława Lichnerowicza- absolwenta I LO. Buzdyganem tym, Dyrektor Szkoły p. Wiesław Łupina ,pasował nowych Filomatów, których nazwiska odczytała pani Wicedyrektor Anna Rumińska. Wicedyrektor Lech Witkowski wręczył uczniom krawaty z logo szkoły , które również wpisują się w naszą tradycję, są symbolem młodzieży uczącej się w najstarszym liceum w mieście, szkole liczącej 148 lat.

             Ważną częścią uroczystości było przemówienie Wicestarosty Brodnickiego p. Stanisława Kosakowskiego. Spotkanie zakończyło się częścią artystyczną przygotowaną przez grupę teatralną I LO.

       Patrz album

       Opracowała: Lucyna Domeracka

      • Filomaci pamiętają …

      • „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci”

       Wisława Szymborska

             Listopad to czas zadumy, szczególnej pamięci o osobach, które już odeszły z tego świata. Z tego powodu 24-osobowa grupa wolontariuszy I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy wraz z opiekunami 28 października wybrała się na cmentarze brodnickie, aby odwiedzić groby zmarłych nauczycieli i pracowników związanych z naszą szkołą. Oprócz zapalenia zniczy, wolontariusze mieli okazję poznać cząstkę historii naszego liceum dzięki wspomnieniom p. Justyny Pniewskiej i p. Pauliny Kalinowskiej-Willmann.

           Członkowie filomackiego wolontariatu po raz kolejny pokazali, że ważne jest dla nich pielęgnowanie tradycji oraz pamięć o zmarłych.

       Patrz album

       Autorka zdjęć: Małgorzata Boba - ucz. kl. III pa - wolontariuszka

       Opracowała: Milena Tamiła - ucz. kl. III pa - wolontariuszka

      • Spotkania z Prokuratorem w I LO

      •      Dnia 03.11 i 04.11 w I LO gościła pani Alina Szram- Prokurator Rejonowy w Brodnicy. Spotkania odbyły się w ramach projektu o przeciwdziałaniu przemocy, któremu patronuje Miejski Zespół Interdyscyplinarny. Szkoła, na co dzień , prowadzi działania profilaktyczne i wychowawcze, które mają na celu wspieranie młodych ludzi w  drodze ku dorosłości. Wskazywanie na  przyczyny i konsekwencje działań jest ważnym elementem edukacji. Prowadzi to do uświadomienia zasadności  funkcjonujących obowiązków i norm postępowania.

          W związku z wizytą Pani Prokurator, młodzież została podzielona na dwie grupy wiekowe, umożliwiło to wyodrębnienie zagadnień  właściwych dla osób przed i po 17 roku życia.

          Pani Alina Szram wyjaśniła zasady odpowiedzialności karnej nieletnich, omówiła przemoc rówieśniczą i domową, poinformowała o tym , jakie są znamiona przestępstw narkotykowych i seksualnych. Wykłady urozmaicały przykłady spraw , które prowadziła Prokuratura Rejonowa w Brodnicy, ze szczególnym uwzględnieniem problemów nieletnich. Młodzież dowiedziała się o zasadach karania młodocianych i środkach zapobiegawczych. Spotkania zakończyły się dyskusją, uczniowie mieli możliwość zadawania pytań, które rozwiały ich wątpliwości związane z prawnymi zawiłościami.

       Patrz album

       Opracowała: Lucyna Domeracka

      • Literaccy patroni roku 2021

      •     3 listopada 2021 roku dziewczęta z Lidzbarskiej, w jesienny dzień, udały się wraz z opiekunem do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, aby wziąć udział
       w nagraniu programu „Chwila na wiersz”. W tym miesiącu organizator wydarzenia zaproponował uczniom prezentację przed kamerą TVK „Eltronik” wierszy: Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Tadeusza Różewicza – patronów bieżącego roku.

            Maja Kazaniecka przedstawiła utwór C. K. Norwida „Moja piosnka II”, w którym autor porusza motyw tęsknoty za krajem ojczystym. Natomiast Maja Kołakowska odczytała strofy K. K. Baczyńskiego pt. „Piosenka”, liryczną opowieść młodego wędrowca zachwycającego się przyrodą i jej pięknem.

       Patrz album

       Opracowała: Joanna Pąk

      • Konkurs fotograficzny Eko-szkoła

      • Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego wzięli udział w konkursie fotograficznym.

       Został on zorganizowany w oparciu o program Eko-szkoła do którego przystąpiliśmy już we wrześniu. Główną ideą tego programu jest propagowanie wśród uczniów postaw ekologicznego Polaka, Europejczyka i obywatela świata. Nadanie problemowi degradacji środowiska właściwej rangi  i tym samym pobudzanie uczniów do aktywnego działania na rzecz środowiska. Ważnym celem EKO-Szkoły jest także poznawanie środowiska lokalnego, w tym miejsc objętych ochroną w najbliższej okolicy

       Celem konkursu było zaprezentowanie zdjęć wykonanych przez uczniów o wysokich walorach krajobrazowych i ekologicznych. Na zdjęciach znajdziemy pomniki przyrody, fragmenty krajobrazu pojezierza brodnickiego, Bagiennej Doliny Drwęcy  a nawet brzeg Bałtyku.

       I miejsce zdobyła Amelia Słupska z klasy IIa,  której udało się uchwycić piękno krajobrazu ścieżki dydaktycznej prowadzącej do obszaru Bagiennej Doliny Drwęcy.

       Gratulujemy.

       Patrz album

       Opracowała: Marta Sarnowska

        

      • Norwid u Filomatów

      •     W 2021 roku patronują nam wybitne osobistości; przedstawiciele świata kultury i literatury. Aby przybliżyć postać jednego z nich - wielkiego poety Cypriana Kamila Norwida, biblioteka szkolna zorganizowała konkurs dotyczący biografii i twórczości tego niedocenianego ówcześnie romantyka.

          Poezja nie jest zbyt popularna w kręgu zainteresowań młodzieżowych, jednak do konkursu zgłosiło się czterdziestu uczniów. W dwu etapach rywalizowali ze sobą reprezentanci klas drugich i trzecich. Szczególne uznanie należy się młodszym uczestnikom, którzy korzystając z udostępnionych źródeł, samodzielnie przygotowywali się do literackiej rozgrywki.

           Finał tego przedsięwzięcia odbył się 2 listopada 2021 roku i przebiegał w bardziej kameralnej atmosferze, bowiem do kolejnego etapu zakwalifikowało się jedenastu licealistów. Na tym poziomie należało wykazać się szerszą znajomością treści utworów. Ostatecznie największą ilość punktów uzyskała Julia Stogowska z kl. III gA zajmując 1. miejsce, na 2. miejscu uplasowała się Oliwia Sierocińska z kl. III pC, a 3. pozycję zajął uczeń z kl. II A Karol Sztandarski. Nagrody zwycięzcom konkursu wręczył dyrektor szkoły - Pan Wiesław Łupina.

            Celem nadrzędnym imprezy było przełamanie stereotypu, że dziedzictwo literackie Norwida, to poezja trudna, pełna niezrozumiałej metaforyki i filozoficznych odniesień. Jednak nie sposób nie zauważyć aktualności wielu tekstów naszego wieszcza. We współczesnej rzeczywistości wielu rodaków, przebywających na emigracji,  wzruszą słowa poety:


        „Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
          Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
          Dla darów Nieba…
          Tęskno mi, Panie...”

            Z radością stwierdzamy, że dziś nie brakuje wrażliwych młodych ludzi, nieobojętnych na ponadczasowe strofy wybitnych twórców. Dlatego warto kultywować wartości prezentowane w literaturze i zachęcać młodzież do bliższego kontaktu z wyższą kulturą.

       Patrz album

       Opracowała: Małgorzata Pawłowska

      • Janek Traczyk w I LO w Brodnicy

      •    Po czterech latach od ostatniego spotkania, w murach I LO odwiedził nas Janek Traczyk – jeden z najbardziej wybitnych wokalistów musicalowych Polski, kompozytor, twórca i aktor. Spotkanie odbyło się 14 października, a jego celem było przeprowadzenie warsztatów wokalnych dla uczniów I LO, działających w szkolnej grupie teatralnej.

          Janek Traczyk związał się z I LO w Brodnicy od pierwszego swojego występu w roku 2015, w ramach koncertu Moc Muzyki lat 90. W roku 2016 przeprowadził warsztaty wokalne dla młodzieży, a następnie zagrał koncert pod tytułem Nastrojowe Piosenki. W roku 2017 wystapił na scenie I LO w koncercie Moc Muzyki Filmowej i Musicalowej w towarzystwie aktorki Sylwii Banasik. Obecna, czwarta już wizyta Janka w naszej szkole, pozwoliła kolejnemu pokoleniu uczniów zapoznać się z postacią artysty, pobrać szlify wokalne, popracować nad emocjami, postawą sceniczną i interpretacją utworów. Zwieńczeniem całodniowych warsztatów było wspólne wykonanie przez uczniów piosenki pod tytułem My Way To You, pochodzącej z debiutanckiej płyty Janka Traczyka.

         Istotnym akcentem spotkania z aktorem była prezentacja obrazów autorstwa Huberta Tyburskiego – ucznia klasy III gb, który przez cały miniony rok tworzył dziesięć obrazów do dziesięciu piosenek, pochodzących z płyty Nadal Jestem Janka Traczyka. Obrazy spotkały się z potężnym uznaniem, wywołując wzruszenie i wielką wdzięczność artysty. Janek Traczyk pragnąc docenić pracę Huberta i wybitność jego dzieł, postanowił zaprezentować obrazy szerszej publiczności na koncercie, który 15 października odbył sie w Brodnickim Domu Kultury.

          Kolejne spotkanie z Jankiem Traczykiem zacieśniło jego relacje ze szkołą Filomatów, pozwalając młodzieży na przeżycie szczególnych wrażeń artystycznych, a samego Janka utwierdzić w roli naszego artystycznego patrona i opiekuna.

          Pamiętając wszystkie wskazówki naszego Przyjaciela, a także jego opiekuńczą postawę wobec młodych osób, stojących u progu działalności muzycznej, tak współcześnie, jak i w poprzednich latach, chcemy wyrazić słowa podziękowań i wdzięczności za wszystko, co spotyka nas dzięki kontaktom z tak wybitnym artystą, jego otwartości, wrażliwości i szczególnej sympatii wobec naszej szkoły.

       Do zobaczenia Janku!

       Patrz album

       Autorka zdjęć: Małgorzata Boba

       Opracował: Wojciech Zembrzycki

      • Zwycięzcy Lektora 2021

      •    Dnia 20 października reprezentanci I LO gościli w progach Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy – organizatora corocznego konkursu LEKTOR. Uczestnicy czytali wylosowane teksty z literatury pięknej oraz popularnonaukowej. Organizatorzy wybrali do interpretacji twórczość jednego z patronów roku - Stanisława Lema. Pomimo wysokiego poziomu trudności prezentowanych przez uczniów tekstów, jury doceniło talent lektorski naszych filomatów, rywalizujących z siedemnastoma osobami ze szkół ponadpodstawowych powiatu brodnickiego. Wyniki werdyktu jury napawają nas dumą!!!

          Lektorem roku 2021 została Natalia Andrzejewska z kl. II E, zajmując I miejsce, na podium stanęła również Zuzanna Wacko z kl. III pE - II miejsce, a Aleksandra Obrębska
       z kl. III pD otrzymała wyróżnienie.

           Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody.

       Patrz album

       Opracowała: Hanna Wódka

      • Zajęcia z robotyki i programowania

      • Dnia 18 października 2021 roku, uczniowie podczas dodatkowych zajęć w ramach projektu edukacyjnego „Niebo nad Astrobazami - zajęcia z TIK”, zaprogramowali w języku C++ płytkę DFRobot. Uczniowie wykorzystali w tym celu darmowe środowisko Arduino IDE, ponieważ płytki DFRobot są kompatybilne z Arduino.

       Zadaniem uczniów było napisanie skryptu, który sterowałby brzęczykiem, czyli sygnalizatorem akustycznym. Uczniowie najpierw dokonali symulacji całego procesu na stronie internetowej www.tinkercad.com. Potem przystąpili do prac nad prototypem. Efektem działania uczniów, było opracowanie sekwencji dźwięków wydawanych przez brzęczyk.

       Zajęcia prowadziła nauczycielka informatyki – pani mgr Anita Małkowska.

       Patrz album

       Opracowała: Anita Małkowska

      • Pasowanie na Filomatów

      • I LO łączy tradycję z nowoczesnością. Ważne dla szkoły są wartości wyznawane przez jej patronów – Filomatów Ziemi Michałowskiej. Dnia 13 października podtrzymano tradycję związaną z oficjalnym przyjęciem uczniów klas II w krąg społeczności I LO. Termin został uwarunkowany ograniczeniami związanymi z pandemią. Powrót do nauki stacjonarnej umożliwił przeprowadzenie tej podniosłej uroczystości.

       Młodzież odśpiewała hymn szkoły, którego słowa zwracają uwagę na rolę historii , obowiązku i zasad w życiu młodych ludzi. Następnie, pan Dyrektor – Wiesław Łupina, w swoim przemówieniu, odwołał się do przesłania związanego z imieniem szkoły , podkreślił znaczenie przeszłości i tradycji w kształtowaniu współczesności. Kolejnym elementem było pasowanie pamiątkowym berłem przekazanym przez śp. ks. prałata Bolesława Lichnerowicza .  Historię tego prezentu  przybliżył prof. Wojciech Zembrzycki. Pani Wicedyrektor Anna Rumińska odczytała listę uczniów, którzy zostali Filomatami. Otrzymali oni z rąk Wicedyrektora Lecha Witkowskiego krawaty z logo szkoły , które towarzyszą młodzieży podczas wszystkich uroczystości i są symbolem I LO. Pasowanie zakończyło się częścią artystyczną, przygotowaną przez uzdolnionych muzycznie uczniów szkoły.

       Patrz album

       Opracowała: Lucyna Domeracka

      • Dzień Edukacji Narodowej

      • 13 października br miały miejsce tradycyjne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystego apelu Samorząd Uczniowski  złożył na ręce dyrektora szkoły podziękowania i symboliczne kwiaty za trud włożony w przekazywanie wiedzy. Całość uroczystości uświetnił występ artystyczny  uczniów klas drugich i trzecich pod kierunkiem p. Beaty Nijakowskiej.

       Patrz album

       Opracowała: Beata Nijakowska

      • Filomaci w Malborku


      •       Czwartkowy dzień 7. października dla uczniów wszystkich klas trzecich miał charakter turystyczny. Tego dnia młodzież z klas III pd, III pe i III pf wraz z opiekunami we wczesnych godzinach rannych wyruszyła na wycieczkę do Malborka w celu zwiedzenia największego na świecie ceglanego zamku w stylu gotyckim wpisanego w 1997 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO oraz poznania tajemnic zakonu krzyżackiego.

       Przewodnicy opowiedzieli nam historię zamku. Zwiedziliśmy Zamek Średni z siedzibą wielkiego komtura, Zamek Wysoki z salą kapitulną, skarbcem oraz potężne mury. Dziewczęta bez żadnych ograniczeń zwiedzały zamek i zaglądały w przeróżne zakamarki, ale gdyby nasza wycieczka dotarła na malborski zamek w czasach panowania zakonu krzyżackiego, to wówczas jedynie nasi uczniowie mieliby możliwość wejścia na teren zamku.

           Po kilkugodzinnym pobycie w Malborku udaliśmy się do Gdańska, gdzie najpierw weszliśmy na Górę Gradową (46 m n.p.m.), aby z tego punktu widokowego podziwiać panoramę Gdańska. Następnie udaliśmy się na Stare Miasto, nad rzekę Motławę. Na dłużej zatrzymaliśmy się w uroczych gdańskich kawiarenkach, aby skosztować wytworów (wypieków) lokalnych cukierników.         

            Wieczorem wróciliśmy do Brodnicy bogatsi o kolejną lekcję historii, zadowoleni, z planami na kolejne wyjazdy.

       Patrz album

       Autor części zdjęć: Jakub Fisher klasa 3pe

       Opracowała: Justyna Pniewska

      • I LO zagra w międzynarodowym turnieju szkół w królewskiej grze

      • 8 Międzynarodowy Towarzyski Turniej Szachowy Szkół  (8th Chess School-Friendly International Event) rozpocznie się 20 października 2021r. i potrwa 7 miesięcy. W zawodach wystartują 4 drużyny w składzie 4 osobowym (grający opiekun/trener wraz z trzema uczniami szkoły). Na końcowy rezultat składać się będzie wynik poszczególnych zawodników. Rozegrane tym samym zostaną 4 turnieje indywidualne.  Rywalizacja podczas zawodów będzie przebiegać w duchu fair play, zawodnicy nawiążą rozliczne kontakty między sobą, będą szlifować swój język angielski, będą poznawać wirtualnie miasta oraz szkoły, państwa, z których pochodzą uczestnicy turnieju.

       W turnieju biorą udział szkoły z Polski, Grecji oraz Meksyku. ILO im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy wygrało 7 edycję tych zawodów.

       Skład drużyny ILO: Wiktor Murawski, Kacper Komorowski, Igor Gęsicki oraz grający opiekun Marcin Kołodziejski

       Link do strony turnieju – https://kszgk.com/?p=24707

       Link do tabeli turniejowej – https://www.iccf.com/event?id=95191

       Opracował: Marcin Kołodziejski

      • Wycieczka do Gdańska i Gdyni

      •    Dnia 07.10.21r. klasy III pa, III pb, III pc pojechały na wycieczkę do Trójmiasta. Młodzież uczestniczyła w lekcji historii w Muzeum II Wojny Światowej. Ekspozycja muzealna  wywarła na nich duże wrażenie, ze wzruszeniem oglądali filmy na temat okupacji , zmierzyli się też z zagadnieniem Holocaustu.  Zainteresowanie wzbudziła również rzeczywistość powojenna i układ sił, który zarysował się w Europie.

         Uczniowie zwiedzali Stare Miasto w Gdańsku, bawili się w Parku Trampolin . Wieczorem, spacerowali brzegiem morza. Elementem edukacji kulturalnej był spektakl w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Młodym Filomatom podobało się  przesłanie musicalu ,, Hairspray’’, związane z ideą tolerancji i walki o swoje marzenia. Byli również pod wrażeniem walorów artystycznych przedstawienia.

          Mile spędzony czas na wycieczce, integracja po okresie pandemii i aspekty edukacyjne zadecydowały o tym, że wyprawa uczniów I LO była bardzo udana.

       Patrz album

       Opracowała: Lucyna Domeracka

      • Honorowi Dawcy Krwi

      •    7 października 2021 roku uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy przystąpili do kolejnej akcji oddawania krwi. Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie po rocznej przerwie, spowodowanej rygorami pandemii. Mimo nadal obowiązujących ograniczeń, w akcji wzięło udział 21 osób, które oddały 9,450 ml krwi. Koordynatorem inicjatywy był nauczyciel biologii, pan Adam Lewandowski.

       Opracował : Paweł Roszak

      • Biwak integracyjny klas II


      • W dniach 27-28 września 2021 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Półwyspie Wądzyń” odbył się integracyjny biwak klas drugich I LO. Uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami spędzili czas pełen wrażeń, zabaw i zajęć w pięknych okolicznościach przyrody.Pierwszą rywalizacją międzyklasową było przedstawienie swojej klasy za pomocą pracy plastycznej. Drugoklasiści umieszczali na niej cechy charakterystyczne dla danego profilu z wykorzystaniem farb, kredek, mazaków, plasteliny itp. Wszystkie prace wykonane zostały z dbałością, pomysłowością i poczuciem humoru.Rozegrane zostały mecze w piłkę nożną oraz siatkową, a także w badmintona. Pogoda sprzyjała i wszystkie aktywności przeprowadzone zostały na świeżym powietrzu. Uczniowie mieli okazję spróbować swoich sił m.in. podczas gry w bilard, kręgle czy korzystając z basenu. Poniedziałkowy wieczór zwieńczony został ogniskiem z przepysznym grillem i innymi specjałami oraz dyskoteką.Natomiast we wtorkowy poranek  młodzież udała się na pożegnalny spacer na platformie widokowej i, z uśmiechem na twarzy i niezapomnianymi wrażeniami, opuściła uroczy „Półwysep Wądzyń”, by następnego dnia wrócić w mury szkolne.

       Patrz album

       Opracowała Anna Ćwiklińska