Nawigacja

 • Sukcesy sportowców

            W dniu 3 października 2017 roku odbyły się Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe, w których wzięła udział młodzież naszej szkoły. Do finału w zawodach wojewódzkich zakwalifikowali się:

  • Sarnowska Jadwiga z klasy II d,
  • Ciżyński Błażej z klasy II c,
  • Olszewski Igor z klasy II c,
  • Trędewicz Jan z klasy I c.

   

            W dniu 10 października 2017 roku odbył się wojewódzki finał w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Dziewczęta startowały na dystansie 1500 metrów, a chłopcy pobiegli na 2000 metrów. Nasi uczniowie uplasowali się w wysokiej czołówce walcząc z mistrzami Polski.

            Patrz album

            Patrz album

 • I LO Liderem województwa kujawsko-pomorskiego

            Dnia 6 października 2017 roku w murach Państwowego Instytutu Badawczego NASK, odbyła się gala wręczenia nagród przedstawicielom szkół biorących udział w programie IT Szkoła. Nasze liceum znalazło się na I pozycji w rankingu wojewódzkim otrzymując tytuł Lidera województwa kujawsko-pomorskiego rankingu IT-Szkoła.

            W ramach programu realizowanego przez NASK w partnerstwie z Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki, 41 uczniów naszej szkoły realizowało w formie e-lerningowej kursy w zakresie teorii oraz zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczniowie brali również czynny udział w wykładach online jak i konkursach organizowanych w ramach programu.

            W bieżącym roku szkolnym nasze liceum po raz czwarty przystąpiło do realizacji programu IT-Szkoła. Wszystkich chętnych do podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności związanych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych zachęcamy do kontaktu z p. Arkadiuszem Skalskim – koordynatorem programu w I Liceum Ogólnokształcącym.

 • XLIV Zjazd Stowarzyszenia na Rzecz Najstarszych Szkół w Polsce

            W dniach 6 – 7 października 2017 roku, w naszej szkole odbył się XLIV Zjazd Stowarzyszenia na Rzecz Najstarszych Szkół w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy szkół należących do tej prestiżowej organizacji.

            Zjazd zainaugurował dyrektor I LO w Brodnicy – Wiesław Łupina, który powitał zgromadzonych gości. Wśród zebranych znaleźli się: Starosta Brodnicki – Piotr Boiński, Burmistrz Brodnicy – Jarosław Radacz, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Stanisław Czajkowski, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Najstarszych Szkół – Marzenna Modrzewska – Michalczyk oraz dyrektorzy szkół z Bielska – Białej, Chojnic, Gdańska, Gniezna, Lublina, Łodzi, Łomży, Łowicza, Mielca, Nysy, Ostrowa Wielkopolskiego, Płocka, Radomia, Solca nad Wisłą, Torunia, Trzemeszna, Wałcza i Warszawy.

            Dyrektor szkoły przedstawił ogólny zarys funkcjonowania szkoły, osiągnięcia placówki oraz rolę I LO wśród szkół regionu brodnickiego. W dalszej kolejności goście zapoznali się z historią szkoły oraz wysłuchali koncertu w wykonaniu Szkolnej Grupy Teatralnej. W trakcie spotkania w auli szkoły głos zabrali także: Starosta Brodnicki – Piotr Boiński, Burmistz Brodnicy – Radosław Radacz oraz prezes Stowarzyszenia na Rzecz Najstarszych Szkół w Polsce – Marzenna Modrzewska – Michalczyk.

            Po części oficjalnej zjazdu odbyły się spotkania robocze, ponadto goście uczestniczyli w pokazach zorganizowanych w szkolnej astrobazie, zwiedzili Izbę Tradycji Szkoły oraz uczestniczyli w wycieczce po Brodnicy i Pojezierzu Brodnickim.  

            Uczestnicy zjazdu podkreślili brodnicką gościnność, atrakcyjny program pobytu, a także wyrazili słowa uznania dla pracy szkolnych organizacji, bogatej bazy szkoły oraz kultywowanych tradycji.

            „Jesteśmy pod wrażeniem osiągnięć naukowo – wychowawczych, tradycji szkolnych w tym różyczkowania maturzystów, warunków do uprawiania sportu w szkole, rozwijania pasji astronomicznych w astrobazie, profesjonalizmu wokalno – tanecznego Szkolnej Grupy Teatralnej. Urzekło nas piękno Doliny Drwęcy i Pojezierza Brodnickiego ze 101 jeziorami, obdarzonymi bogactwem flory i fauny.

            Życzymy szkole Filomatów kolejnych sukcesów edukacyjnych oraz dalszej owocnej współpracy z władzami miasta i powiatu.”

            Patrz album

 • Dni Energii Odnawialnej

            W dniach 5 – 6 października 2017 roku odbyły się w I Liceum Ogólnokształcącym IX Dni Energii Odnawialnej. Patronat nad tegoroczną imprezą objęli Minister Energii, p. K. Tchórzewski oraz Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego, p. P. Całbecki.

            Dnia 5 października w sali konferencyjnej szkoły odbyło się uroczyste rozpoczęcie spotkania, w trakcie którego Dyrektor I LO, p. Wiesław Łupina przywitał gości i uczestników seminarium. Otwarcia dokonał natomiast Starosta Brodnicki, p. Piotr Boiński, który zaprosił do obrad, przypominając o istotnej roli akcji propagujących ochronę środowiska.

            W spotkaniu uczestniczyła młodzież I LO, uczęszczająca do klas realizujących rozszerzony program nauczania biologii i chemii. Uczniowie uczestniczyli w prelekcjach p. Wojciecha Oszczaka oraz p. Dariusza Greszkiewicza, którzy zaprezentowali tematy: „ Sposoby magazynowania energii ze źródeł odnawialnych”, „Elektromobilność w transporcie publicznym” oraz „Wykorzystanie energii odnawialnej na potrzeby klimatyzacji”.

            Wystąpienia prelegentów w interesujący i przystępny sposób wykazały konieczność wykorzystywania zasobów energii odnawialnej w działaniach ukierunkowanych na szeroko rozumianą ochronę środowiska naturalnego.

            Patrz album

   

 • Wyniki XIV Edycji Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”

            Dokonano podsumowania turnieju: „Młoda Krew Ratuje Życie”. Wyniki podzielono według dwóch wskaźników. Pierwszy dotyczył ilości oddanej krwi w przeliczeniu na jednego pełnoletniego ucznia.  W tej rywalizacji I LO w Brodnicy zajęło 2 miejsce w województwie.  Młodzież naszej szkoły oddała 88,809 l., co w przeliczeniu na ucznia dało 0,879 l. Drugi wskaźnik prezentował szkoły, których uczniowie oddali najwięcej krwi w czasie trwania całego turnieju. Nasze liceum znalazło się w pierwszej piątce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Zajęliśmy IV miejsce w województwie kujawsko – pomorskim.

 • Europejski Dzień Języków

            W dniu 27 września br. w I Liceum Ogólnokształcącym odbyły się rozgrywki językowe organizowane w ramach Europejskiego Dnia Języków. Celem tej cyklicznej imprezy jest propagowanie nauki języków obcych, rozwijanie zainteresowań uczniów oraz uświadamianie, że nauka języków jest nie tylko pożyteczna, ale także może być przyjemna i wesoła. Uczestnicy rozgrywek kształtują również postawę tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka.

            W imprezie wzięli udział uczniowie klas pierwszych brodnickich szkół średnich. Uczestnicy skupieni w dwudziestu trzyosobowych zespołach zmagali się z zadaniami z języka angielskiego i niemieckiego. Zorganizowane zostały też konkursy towarzyszące, które miały formę zabawy o charakterze integracyjnym.

            Wynagrodzone zostały najlepsze zespoły.

            W kategorii języka angielskiego:

  • I miejsce kl. I f I LO;
  • II miejsce  kl. I a Technikum Logistycznego;
  • III miejsce kl. I a I LO.

   

            W kategorii języka niemieckiego natomiast:

  • I miejsce kl. I d I LO;
  • II miejsce kl. I e I LO;
  • III miejsce kl. I Technikum Mechatronicznego.

   

            Zespoły zwycięskie I LO:

  • Mikołaj Zwierzchlewski,
  • Adam Oziemski,
  • Karol Onych,

            oraz

  • Oliwia Tuszyńska,
  • Joanna Czaplińska,
  • Joanna Szmagaj.

   

            Patrz album

 • Kwesta uliczna PCK

            Tradycyjnie już społeczność uczniowska I LO wyruszyła na brodnickie ulice, by kwestować do puszek. Dzięki aktywności i zaangażowaniu kwestujących udało się zebrać 1578 zl 61gr. Fundusze zasilą cele statutowe PCK.

 • Zajęcia terenowe w Miętowym Gaju i Wildze

            W połowie września bieżącego roku uczniowie klas medycznych I a, II a i III b uczestniczyli w warsztatach ekologicznych zorganizowanych przez Brodnicki Park Krajobrazowy. Zajęcia teoretyczne w Miętowym Gaju urozmaicono spływem kajakowym przez Jezioro Strażym do Rezerwatu Bachotek, w którym podziwiano chronione okazy roślin i ptaków. Następnie grupa udała się na zajęcia terenowe dookoła Jeziora Stręszek i dalej ścieżką edukacyjną wzdłuż Skarlanki.

            Natomiast klasa II a zapoznawała się z formami ochrony przyrody w Polsce podczas ścieżki wiodącej do Rezerwatu Przyrody Szumny Zdrój. Szczególną uwagę poświęcono umiejętności rozpoznawania pospolicie występujących ziół oraz ich właściwościom. Uczniowie pokonali także trasę wokół Jeziora Górzno, podczas której obserwowali żyjące tam ptactwo.

            Patrz album

 • Narodowe Czytanie 2017

            Dnia 6 września bieżącego roku Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brodnicy przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Przy weselnym stole, w Pałacu Anny Wazówny, zasiedli także uczniowie I LO: B. Kozikowska III c, D. Bendelewska III e, M. Jankowska II e oraz T. Dziak z klasy II d. Uczniowie zaprezentowali zgromadzonej publiczności wybrane fragmenty dramatu młodopolskiego.

            Patrz album

 • Rozpoczęcie roku szkolnego

            Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 rozpoczęła się w auli I LO wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu państwowego. Tradycyjnie również zapalony został znicz pod obeliskiem upamiętniającym nauczycieli – ofiary II wojny światowej. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły, pan Wiesław Łupina, który powitał zgromadzonych, szczególnie uczniów klas pierwszych. Dyrektor przypomniał o szczególnym charakterze rozpoczynającego się roku szkolnego, w związku z jubileuszem 145-lecia szkoły 50 lat jej funkcjonowania przy ul. Lidzbarskiej. Podkreślił także ważną rolę obowiązkowości i zaangażowania w wykonywane obowiązki.

            Szczególnym akcentem uroczystości stało się pożegnanie, odchodzącej na emeryturę pani profesor Marii Lubomskiej, długoletniego pracownika I LO, nauczyciela j. angielskiego wychowawcy wielu pokoleń młodzieży.

            Patrz album

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

 • Młodzi astronomowie na obozie naukowym

            W dniach od 21-24 sierpnia 2017 roku grupa uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy wraz z opiekunem, panią Agnieszką Sternicką wzięła udział w obozie naukowym w Toruniu. Głównymi celami obozu było wspieranie uczniów w rozwijaniu ich pasji astronomicznych, zainteresowanie naukami ścisłymi oraz nawiązanie współpracy z pracownikami naukowymi wyższych uczelni regionu.

            Dla młodzieży była to nagroda za czynny udział w warsztatach astronomicznych dla przedszkolaków, przeprowadzonych przez panią Agnieszkę Sternicką na terenie powiatu brodnickiego w maju i czerwcu bieżącego roku. Ponadto uczniowie otrzymali Certyfikaty Młodego Naukowca, które wręczono im na uroczystej gali w podtoruńskich Piwnicach. Młodzież brała udział w seansach i wykładach prowadzonych przez pracowników Wydziału Fizyki i Astronomii UMK. Uczestnicy spotkania mieli też okazję poznać historię oraz zwiedzić obserwatorium w Piwnicach. W programie obozu były również zajęcia w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, seans w planetarium „Lato pod gwiazdami” oraz wizyta w sali interaktywnej Geodium, zwiedzanie wystawy malarskiej „Harmonia sfer niebieskich” autorstwa Ewy Swikola-Cienkowskiej, historyczny spacer po Grodzie Kopernika, udział w pokazie „Płynny Wszechświat” w ramach Bella Skyway Festiwal, zajęcia sportowe i integracyjne oraz wiele innych atrakcji.

            Pobyt był zorganizowany i sfinansowany przez Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. W czasie pobytu w Toruniu uczniowie korzystali z infrastruktury Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży.

            Patrz album

 • „Wyruszam w świat, marzenie mam…” Różyczkowanie w I Liceum Ogólnokształcącym

            Słowa musicalu Mamma mia stały się mottem tegorocznego Różyczkowania, które odbyło się w I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy w dniu 30 czerwca 2017 roku.

            Honorowanie maturzystów symbolicznymi różyczkami na stałe już zrosło się ze 144- letnią historią szkoły, stając się jedynym i niepowtarzalnym w skali kraju elementem tradycji I LO, a szczególna atmosfera i wyjątkowa oprawa tych spotkań gromadzą zawsze wielu gości w których pamięci pozostają one na wiele lat.

            Wśród osób, które zaszczyciły uroczystość znaleźli się m. in. posłowie na Sejm RP, Zbigniew Sosnowski i Paweł Szramka, Przewodniczący Sejmiku Kujawsko- Pomorskiego Ryszard Bober, Kujawsko- Pomorski Wicekurator Oświaty, Maria Mazurkiewicz, Starosta Brodnicki, Piotr Boiński, Przewodniczący Rady Powiatu, Roman Pytlasiński, Burmistrz Brodnicy, Jarosław Radacz, a także przedstawiciele duchowieństwa, samorządów, instytucji, dyrektorzy szkół oraz rodziny i przyjaciele maturzystów.

            O godzinie 17.00 wprowadzony został poczet sztandarowy, odśpiewano hymn, a delegacja uczniów złożyła wiązankę kwiatów pod obeliskiem poświęconym pomordowanym w czasie wojny nauczycielom. Następnie głos zabrał Dyrektor I LO, Wiesław Łupina, który odczytał decyzję Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, przedstawiając nazwiska uczniów, którzy zdali egzamin maturalny. Odbyła się następnie kulminacyjna część uroczystości – przypięcie maturzystom różyczek przez uczniów klas drugich. Dyrektor odczytał także listę uczniów, którzy z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych uzyskali stuprocentowe wyniki. W dalszej części uroczystości Wicedyrektor I LO, Lech Witkowski, zaprezentował listę absolwentów wyróżnionych i nagrodzonych za najwyższe wyniki w nauce. Przekazano również listy gratulacyjne dla rodziców wyróżnionych uczniów.

            Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach gratulowali maturzystom osiągniętego sukcesu, zachęcając jednocześnie do dalszej nauki, a później pracy dla kraju i regionu. Dyrektor I LO, żegnając abiturientów i życząc im powodzenia w dalszym życiu, przypomniał jednocześnie o poczuciu obowiązku i wyzwaniach dojrzałości.

            W imieniu maturzystów wystąpił Mariusz Karbowski, który podziękował dyrekcji oraz nauczycielom i wychowawcom za trud przygotowania do egzaminu maturalnego, rodzicom natomiast za opiekę i wsparcie.

            Uczniowie, którzy uzyskali stuprocentowe wyniki na egzaminie maturalnym to:

  1. Milena Jadzińska III a – język polski
  2. Dominika Anzel III a – matematyka
  3. Paulina Bytner III c – matematyka
  4. Kamil Kuśpiel III c – matematyka
  5. Sebastian Lewalski III c – matematyka
  6. Wioleta Wszeborowska III c – matematyka
  7. Monika Falkowska III d – matematyka
  8. Piotr Kamiński III d – matematyka
  9. Maria Chełmińska III d – matematyka
  10. Artur Kisicki III d – matematyka
  11. Joanna Maciejewska III d – matematyka
  12. Thomas Pawlak III d – matematyka
  13. Aleksandra Romanowska III d – matematyka
  14. Mateusz Tatar III d – matematyka
  15. Weronika Wiśniewska III d – matematyka
  16. Maria Chełmińska III d – język niemiecki
  17. Marcel Neumann III d – Język niemiecki
  18. Nathalie Pawlak III e – język francuski
  19. Thomas Pawlak III d – język francuski
  20. Adrianna Dąbrowska III a – język angielski
  21. Maria Fogel III a – język angielski
  22. Mateusz Kwaśniewski III c – język angielski
  23. Sebastian Lewalski III c – język angielski
  24. Mariusz Karwowski III c – język angielski
  25. Artur Kisicki III c – język angielski
  26. Joanna Maciejewska III d – język angielski
  27. Thomas Pawlak III d – język angielski
  28. Zuzanna Płachetko III d – język angielski
  29. Aleksandra Kalinowska III e – język angielski
  30. Nathalie Pawlak III e – język angielski
  31. Michał Korytko III f – język angielski
  32. Katarzyna Pawłowska III f – język angielski
  33. Zuzanna Rupińska III f – język angielski
  34. Piotr Wajda III f – język angielski

   

            Wśród 64 uczniów, którzy uzyskali świadectwo z wyróżnieniem najwyższą średnią ocen otrzymali Agata Żebrowska z klasy III f i Patryk Witkowski z klasy III a, których średnia wyniosła 5,61. Uczniowie Ci otrzymali nagrody ufundowane przez absolwenta naszego liceum, pana prof. dr hab. inż. Tadeusza Kaczorka. Drugie miejsce zajęła Nina Barańska z klasy III a ze średnią ocen 5,44, dla której nagrodę ufundował profesor naszego liceum, pan Tadeusz Fafiński. Na trzecim miejscu znalazła się natomiast Katarzyna Piotrowska z klasy III d, której średnia ocen wyniosła 5,39, a nagrodę dla niej ufundował pan Wojciech Szulc, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Brodnickiego.

            Patrz album

 • Różyczkowanie

 • Zakończenie roku szkolnego

            W dniu 23 czerwca w I Liceum Ogólnokształcącym odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu, po którym delegacja uczniów zapaliła znicz pod pomnikiem pomordowanych w czasie wojny nauczycieli.

            Następnie głos zabrał dyrektor I LO, pan Wiesław Łupina, który dokonał krótkiego podsumowania mijającego roku, podziękował wszystkim za całoroczną pracę i życzył udanych wakacji, przypominając uczniom o dojrzałym, świadomym i odpowiedzialnym wykorzystaniu wolnego czasu.

            Wicedyrektor, p. Anna Rumińska wyczytała uczniów, którzy osiągnęli najwyższą średnią wyników nauczania. Klasą, która osiągnęła najwyższą średnią w szkole okazała się Id, która wyróżniona została także za najwyższą frekwencję i do której powędrował puchar przechodni dyrektora I LO. Indywidualnie najwyższe wyniki w nauce osiągnęła Karolina Ziętara z klasy Ia. W trakcie uroczystości odczytany został także list Marszałka Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego, p. Piotra Cołbeckiego, który przekazał młodzieży życzenia udanych wakacji.

            Uczniowie udali się następnie wraz z wychowawcami do klas, w których otrzymali świadectwa promocyjne.

            Patrz album

 • W klimacie wakacji

            Kończący się rok szkolny upłynął pod znakiem szeregu wydarzeń, w których uczestniczyła społeczność uczniowska I Liceum Ogólnokształcącego. Dnia 20 czerwca zorganizowany został dzień sportu. Młodzież wzięła udział w konkurencjach zorganizowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego, które stały się okazją nie tylko do współzawodnictwa, ale także dobrej zabawy.

            Dzień 21 czerwca, tradycyjnie już, obchodzony był jako Święto Patrona. Uczniowie wzięli udział w spotkaniu, na którym zaprezentowano historię szkoły oraz film pt. „Filomaci”, który powstał z okazji 140-lecia szkoły.

            Czwartek, 22 czerwca należał natomiast do Samorządu Uczniowskiego i zakończył się wspólnym grillem na boisku szkolnym.

 • „Mundurówki” na biwaku

            W dniach 8 i 9 oraz 12 i 13 czerwca 2017 roku uczniowie klas mundurowych naszego liceum przebywali na biwaku w m. Ciche. Tradycyjnie celem tego zgrupowania było sprawdzenie nabytej wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu. Zajęcia z budowy broni, nauki celowania, topografii, szkolenia sanitarnego oraz obrony przed bronią masowego rażenia prowadzili instruktorzy z Jednostki Wojskowej 3537 Brodnica. Było też strzelanie z karabinka pneumatycznego na celność i skupienie, strzelanie do celów opadających, rzut granatem na odległość i celność. Nie zabrakło też zajęć sportowych, marszu kondycyjnego wokół jeziora Ciche oraz ogniska z kiełbaskami. Odbyły się również zawody w trójboju obronnym.

            Kolejny biwak już za rok.

            Zdjęcia klasy I

            Zdjęcia klasy II

 • Stypendia dla najlepszych

            W dniu 13 czerwca 2017 roku w auli I Liceum Ogólnokształcącego odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów za wysokie wyniki w nauce za I okres roku szkolnego 2016/2017.  Stypendia otrzymało 59 uczniów, a honorowym gościem uroczystości był Starosta Brodnicki, Piotr Boiński.

            Spotkanie rozpoczęło się przemówieniem dyrektora I LO, pana Wiesława Łupiny, który gratulował zebranym wysokich wyników w nauce i życzył dalszych sukcesów. Dziękował tez młodzieży za jej wkład w pracę i wzorowe reprezentowanie szkoły.

            Głos zabrał także starosta, Piotr Boiński, który również gratulował uczniom wspaniałych wyników w nauce i życzył dalszych sukcesów. Starosta podziękował wyróżnionym za podtrzymywanie wysokiej pozycji szkoły na edukacyjnej mapie powiatu i wręczył im dyplomy. Wszyscy zebrani otrzymali muzyczny upominek – piosenkę w wykonaniu uczennicy klasy If, Kornelii Zółkowskiej.

            Patrz album

 • Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

            W dniu 13 czerwca w naszej szkole odbyła się ósma edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych zorganizowana przez nauczycielki języka angielskiego p. Annę Kwaśniewską i p. Justynę Zubowicz. W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół Powiatu Brodnickiego: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, III Liceum Ogólnokształcącego oraz I Liceum Ogólnokształcącego. Pytania konkursowe obejmowały zagadnienia m.in. takie jak geografia, kultura, historia oraz sport w krajach angielskiego obszaru językowego.

  Wyniki konkursu:

  • I miejsce - Marcin Religa – CKZiU
  • II miejsce – Emilia Kubicz – I LO
  • III miejsce – Julita Neumann – I LO

   

  Wyróżnienie

  • Józef Głowacki – I LO

   

            Nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w imieniu Pana Starosty wręczył Dyrektor Szkoły pan Wiesław Łupina.

            Patrz album

 • Ćwiczenia terenowe z geografii

            W dniach od 4 do 8 czerwca 2017, młodzież I LO w Brodnicy uczestniczyła w geograficznych ćwiczeniach terenowych, w obszarze Polski Wschodniej. Był to już czwarty projekt ćwiczeń realizowanych w terenie z inicjatywy nauczyciela geografii – Wojciecha Zembrzyckiego. Wcześniejsze projekty odbywały się w obszarze Polski Północnej i Polski Środkowej. Tegoroczna edycja ćwiczeń objęła fragmenty województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Każdy z pięciu dni ćwiczeń miał swój przewodni temat. Młodzież uczestniczyła więc w zajęciach obejmujących tematykę: Żydów polskich, rękodzieła ludowego, Tatarów, kultury prawosławnej czy kurpiowskiej. Podczas ćwiczeń uczestnicy sami prezentowali wcześniej przygotowaną wiedzę, dzielili się ze swoimi kolegami różnymi pomocami i materiałami, opowiadali o napotykanych atrakcjach i dyskutowali na tematy obejmujące program ćwiczeń. Nie zabrakło także zajęć praktycznych z garncarstwa, tkactwa, wyrobu drewnianych łyżek czy kowalstwa. Każdego dnia próbowano lokalnej kuchni – zgodnie z tematyką zajęć. Na stołach pojawiły się więc kurpiowskie fafernuchy, pampuchy, rejbak, żydowski kugel, wątróbka w miodzie czy tatarskie pierekaczewniki i czebureki. Wieczorami organizowano zajęcia sportowe i kręgi społecznościowe, dzięki którym młodzież integrowała się i miała możliwość wyrażania swoich opinii i odczuć.

            Patrz album

strona:

Aktualności

Kontakt

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy
  I Liceum Ogólnokształcące,87-300 Brodnica, ul. Lidzbarska 14
 • 0-56 4982016

Galeria zdjęć