• Aktualności

      • Pamiętamy …

      • "Najważniejsze we wspomnieniach jest to, żeby mieć się gdzie zatrzymać i tam je wspominać"

       Terry Platchett

              W ostatni październikowy czwartek wolontariusze wraz z opiekunem p. Justyną Pniewską udali się na brodnicki cmentarz, aby powspominać sylwetki zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły, zapalić znicze, poddać się jesiennej zadumie i refleksji nad życiem.

              Ta żywa lekcja historii ma szczególną wartość dla naszej społeczności filomackiej, gdyż dzięki niej nie zapominamy o tych, którzy będąc już po drugiej stronie wpisali się w 150-letnie dzieje naszej szkoły.

       Fot. Wolontariuszka Alicja Małkowska kl. II a

       Patrz album

      • Ciekawe zajęcia z autorem podręczników do fizyki w I LO

      •       Na zaproszenie nauczyciela fizyki – Moniki Puc, mury naszej szkoły odwiedził znakomity gość z Warszawy – pan Marcin Braun, pedagog, popularyzator fizyki, a przede wszystkim autor podręczników z fizyki do szkół ponadpodstawowych. Przyjechał, aby przeprowadzić zajęcia laboratoryjne z młodzieżą naszego liceum. Uczniowie wykorzystując nowoczesne narzędzia pomiarowe, badali swoje przemieszczenie oraz prędkość. Wzięli udział w grze pozwalającej lepiej zrozumieć charakter danego rodzaju ruchu. Połączenie współzawodnictwa z wiedzą teoretyczną zaowocowało lepszym zrozumieniem zagadnień z kinematyki. Młodzież wykazała się dużym zaangażowaniem, a zdobytą wiedzę sprawdziła rozwiązując zadania związane z tą tematyką.

       Patrz album

      • LEKTOR 2022

      •      IX Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania „Lektor 2022”został  zorganizowany  przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Brodnicy.

            Jury miało bardzo trudne zadanie, aby wyłonić najlepszych uczestników konkursu. Rywalizację uczniów oceniały  panie: Aneta Giemza-Bartnicka (BDK), Justyna Prajs (Starostwo Powiatowe), Maria Oryszczak (Czas Brodnicy). Młodzież prezentowała wylosowane fragmenty z literatury pięknej i artykułów z gazet.

             Wśród licznych reprezentantów szkół ponadpodstawowych powiatu i miasta Brodnicy znaleźli się również Filomaci. Doceniono interpretację tekstu Weroniki Przybyłowskiej z kl. 3e, która zajęła 3 miejsce oraz Karola Sztandarskiego z kl. 3a, który otrzymał wyróżnienie. Laureaci zostali uhonorowani upominkami, które ufundowało Starostwo Powiatowe w Brodnicy.

       Patrz album

      • Dzień Edukacji Narodowej

      •          13 października 2022r. społeczność I LO świętowała Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość zaszczycili przedstawiciele organu prowadzącego – Pan Wicestarosta Stanisław Kosakowski i Rzecznik Prasowy – Pan Przemysław Majchrzak.

                  Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia pocztu sztandarowego i odśpiewania hymnu państwowego. Pamiętano również o uczczeniu pomordowanych w czasie wojny nauczycieli. Następnie, Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego powitała zebranych. W swoim przemówieniu  nawiązała do słów Andrzeja Frycza Modrzewskiego na temat roli nauczycieli w kształtowaniu młodych ludzi. Uczennica złożyła  życzenia pracownikom szkoły oraz przekazała symboliczny bukiet róż na ręce Pana Dyrektora Wiesława Łupiny.

                 Kolejnym elementem było wystąpienie Wicestarosty Brodnickiego, który zaznaczył, że uczeń uczy się dla życia, a w tym procesie pomaga mu nauczyciel. Pan Kosakowski złożył życzenia i wręczył kwiaty Pani Wicedyrektor Annie Rumińskiej.  

                 Program artystyczny, w poetycko-muzyczny sposób, uwrażliwił wszystkich na zadania i wysiłek nauczycieli. Odnosił się też do historii edukacji i wartości powołania w zawodzie nauczyciela. Podkreślał ważność trudnej idei wychowywania nowych pokoleń.

                 Na zakończenie, głos zabrał Dyrektor Szkoły Pan Wiesław Łupina, który zauważył zaangażowanie i pasję Filomatów oraz podziękował  wszystkim za życzenia.

       Patrz album