• Biblioteka

     • Białe kruki

     • Wybór najstarszych woluminów jakie biblioteka posiada w swoich zbiorach (książki wydane przed 1945 r.)

       

       

      · Konarski Stanisław: O skutecznym rad sposobie albo O utrzymywaniu ordynaryinych seymow.

        Warszawa, 1760

      · Karpiński Franciszek: Dzieła - wierszem i prozą. T.1. Wrocław, 1826

      · Chodakowski Z. D.: O słowiańszczyźnie przed chrześcijaństwem. Kraków, 1835

      · Maciejowski Wacław: Roczniki i kroniki polskie i litewskie. Warszawa, 1850

      · Klonowic Sebastian: Flis - to jest spuszczanie statków Wisłą i inszemi rzekami do niej przypadającymi.

        Chełmno, 1862

      · Chlebowski Bronisław: Jan Kochanowski w świetle własnych utworów - wizerunek literacki.

        Warszawa, 1884

      · Chmielowski Piotr: Nasza literatura dramatyczna. T.1. Petersburg, 1898

      · Karpiński Franciszek: Pamiętniki. Warszawa, 1898

      · Słownik języka polskiego. T.1. Warszawa, 1900