• Internat

     • Tygodniowy rozkład dnia

     •  

      Pobudka

       

      700

      Śniadanie 700 - 830
      Zajęcia w szkole  
      Obiad 1230 - 1530
      Czas wolny…. po zakończeniu zajęć lekcyjnych do godz. 1700
      Nauka własna, zajęcia własne 1700 - 1900
      Kolacja 1900 - 2000
      Zajęcia w grupach, zajęcia własne, czas wolny 1900  - 2130
      Toaleta wieczorna, przygotowanie do snu 2130 - 2200
      Cisza nocna

      2200 - 600

       

       

      NIEDZIELA

      Przyjazd wychowanków do internatu 1600 - 2200
      Czas wolny, zajęcia własne 1600 - 2130
      Toaleta wieczorna, przygotowanie do snu 2130 - 2200
      Cisza nocna 2200 - 600

       

       

       

      Pozytywnie zaopiniowany przez

      MRI i RWI w dniu 29.04.2013r.

      Zatwierdzam, dnia 30.04.2013r.

      DYREKTOR

      mgr Wiesław Łupina