• Realizowany projekt

     • Realizowany projekt

     •  

       

      Projekt nr RPKP.10.02.02-04-0019/17 "Kompetencje kluczem do kariery”

      Projekt realizowany jest przez powiat brodnicki

      ze środków Unii Europejskiej

      w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

       

                "Kompetencje kluczem do kariery" adresowany jest do uczniów oraz nauczycieli szkół kształcenia ogólnego prowadzonych przez powiat brodnicki – I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy oraz Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim.


      Realizacja projektu potrwa od 3 września 2018 r. do 28 czerwca 2019 r.

      Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

      • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów (TIK, matematyczno – przyrodnicze, języki obce, przedsiębiorczość; język polski);
      • doradztwo zawodowe;
      • wsparcie psychologiczno – pedagogiczne;
      • szkolenia dla nauczycieli kształcenia ogólnego;

       

       

       

       

      „Kompetencje kluczem do kariery”

      Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego