Nawigacja

O szkole­

          I  Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej liczy 20 oddziałów, do których uczęszcza obecnie 523 uczniów.

          W roku szkolnym 2017/2018 powstały następujące klasy:

 • 2x medyczna - z rozszerzonym programem nauczania z biologii i chemii;
 • matematyczno-fizyczna – z rozszerzonym programem nauczania z matematyki, fizyki i języka angielskiego;
 • matematyczno-fizyczna – z rozszerzonym programem nauczania z języka obcego, matematyki i fizyki;
 • społeczno prawna - mundurowa – z rozszerzonym programem nauczania z języka obcego, historii, geografii i wosu;
 • budowlano-menadżerska – z rozszerzonym programem nauczania z matematyki i fizyki/matematyki, geografii, informatyki i języka obcego;
 • medialno-dziennikarsko-językowa – z rozszerzonym programem nauczania z języka polskiego, języka obcego i wosu/języka polskiego i języka obcego.

 

          I LO w liczbach:

 • liczba uczniów: 518
 • w tym dziewcząt:  339
 • w tym chłopców:  179
 • liczba oddziałów: 20
 • liczba nauczycieli:  65
 • w tym kobiet:  42
 • w tym mężczyzn: 23
 • liczba pracowników administracyjnych i obsługi: 27
 • powierzchnie użytkowa budynku szkoły: 3997 m2
 • liczba sal lekcyjnych 35, w tym:
 • sala komputerowa
 • sala multimedialna

 

          Ponadto w I LO znajduje się:

 • centrum informacji naukowej i biblioteka
 • laboratorium językowe
 • strzelnica
 • aula na 500 miejsc
 • sala gimnastyczna
 • sala fitness
 • siłownia
 • izba tradycji
 • radiowęzeł
 • kawiarenka szkolna

 

          W skład bazy I LO wchodzą również internat i astro-baza.

          100 % młodzieży przystępuje do egzaminów maturalnych, z czego około 70% uczniów wybiera co najmniej 2 egzaminy na poziomie rozszerzonym. Znaczącym sukcesem szkoły jest fakt, że wszyscy uczniowie zdają te egzaminy z dobrymi wynikami, co gwarantuje im możliwość studiowania na dobrych, wybranych przez siebie uczelniach. W roku szkolnym 2008/2009 I Liceum Ogólnokształcące zajęło I miejsce w rankingu rekrutacyjnym na UMK w Toruniu, a w latach 2009/2010 i 2010/2011 tytuł laureata.

          Nauczyciele, zatrudnieni w I LO są czynnymi egzaminatorami egzaminów maturalnych, a więc z pełnym profesjonalizmem przygotowują swoich uczniów do egzaminów.

          Uczniowie naszego liceum mają możliwość rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania poprzez działalność w:

 • Samorządzie Uczniowskim;
 • Klubie Europejskim;
 • Zespole Wokalnym;
 • Kole Teatralnym;
 • SKKT-PTTK;
 • PCK;
 • LOP-ie;
 • Kole Szaradzistów;
 • Kole Szachowym;
 • licznych kołach przedmiotowych;
 • sekcjach sportowych;
 • radiowęźle szkolnym.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy
  I Liceum Ogólnokształcące,87-300 Brodnica, ul. Lidzbarska 14
 • 0-56 4982016

Galeria zdjęć