• Krystyna Tomasz: Strona główna

     • O mnie

     • Studia licencjackie, kierunek edukacja zdrowotna - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki i Psychologii.

      Uzupełniające studia magisterskie, kierunek pedagogika - Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki i Psychologii.

      Studia podyplomowe, kierunek pedagogika opiekuńczo - wychowawcza - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, wydział Nauk Społecznych i Sztuki.

      Nauczyciel mianowany.

      Wychowawca w internacie.