• Ewa Wiśniewska: Strona główna

     • O mnie

     • Absolwentka WSP w Bydgoszczy – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

      Studia podyplomowe:

      - zarządzanie oświatą – menadżer oświaty

      - socjoterapia

      - oligofrenopedagogika

      - organizacja pomocy społecznej