• Marzena Łupińska: Strona główna

   • O mnie

   • Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - specjalność  nauczycielska na kierunku historia.

    Studia podyplomowe:

    • Socjoterapia;
    • Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją czytelniczo-medialną;
    • Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika).

    Nauczyciel dyplomowany.

    Nauczany przedmiot: historia, wiedza o społeczeństwie.