• Marzena Łupińska: Strona główna

     • O mnie

     • Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - specjalność  nauczycielska na kierunku historia.

      Studia podyplomowe:

      • Socjoterapia;
      • Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją czytelniczo-medialną;
      • Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika).

      Nauczyciel dyplomowany.

      Nauczany przedmiot: historia, wiedza o społeczeństwie.