• Dariusz Czaplicki: Strona główna

     • O mnie

     • Absolwent studiów dziennych na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy - wychowanie obronne.

      Studia podyplomowe:

      • Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Przygotowanie Pedagogiczne w zakresie wychowania fizycznego,
      • Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku, trener II klasy koszykówki.

      Nauczyciel dyplomowany.

      Nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne edukacja dla bezpieczeństwa.