• Katarzyna Boba: Strona główna

     • O mnie

     • Ukończyłam:

      • studia wyższe, dzienne na wydziale matematyki UMK w Toruniu (specjalność metody numeryczne i programowanie);
      • studia podyplomowe: "Metody komputerowe pedagogiki szkolnej" - UMK Toruń

       

      Posiadam uprawnienia egzaminatora egzaminu maturalnego z matematyki.

      Nauczany przedmiot: matematyka.

      Nauczyciel dyplomowany.