• Arkadiusz Kłosowski: Strona główna

     • O mnie

     • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, filologia angielska, specjalność nauczanie języka angielskiego;
      Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, politologia, specjalność - współczesne stosunki międzynarodowe, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historii.
      Studia podyplomowe:
      - UMK w Toruniu - nauczanie języka angielskiego,
      - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, tłumaczenia ekonomiczno-prawne, handel zagraniczny.
      Egzaminator z języka angielskiego.

      Nauczyciel mianowany.

      Nauczany przedmiot: język angielski i historia.