• Wiesław Łupina: Strona główna

     • O mnie

     • Absolwent studiów dziennych UMK w Toruniu, filologia germańska.

      Studia podyplomowe:

      - Zarządzanie i Marketing w Oświacie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
      Pełniona funkcja: dyrektor.
      Egzaminator egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.
      Nauczyciel dyplomowany.

      Nauczany przedmiot: język niemiecki.