• Beata Nijakowska: Strona główna

     • O mnie

     • Absolwentka studiów dziennych na Wydziale Filologicznym UMK w Toruniu, filologia polska.
      Studia podyplomowe: Kształcenia wrażliwości estetycznej na UMK w Toruniu.
      Nauczyciel dyplomowany.                                                                                                                                        Egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego PP i PR                                                                            Egzaminator egzaminu ósmoklasisty

      Nauczany przedmiot: język polski.