• Paweł Roszak: Strona główna

     • O mnie

     • Absolwent WSP w Bydgoszczy.
      Egzaminator maturalny.
      Nauczyciel dyplomowany.
      Nauczany przedmiot: język polski.