• Andrzej Sobiechowski: Strona główna

     • O mnie

     • Absolwent dziennych studiów na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

      Nauczyciel dyplomowany.

      Nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne.