• Justyna Pniewska: Strona główna

     • O mnie

     • Jestem absolwentką UMK w Toruniu. W 1997 roku ukończyłam pedagogikę o specjalności praca socjalna.

      Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie:

      - pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

      - wychowania do życia w rodzinie

      - pedagogiki specjalnej - rewalidacja dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

      - pedagogiki specjalnej - edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera.

      Nauczyciel dyplomowany.
      Pełniona funkcja - pedagog szkolny.
      Nauczany przedmiot: wychowanie do życia w rodzinie, nauczyciel rewalidator.