• Justyna Pniewska: Strona główna

     • O mnie

     • Absolwentka UMK w Toruniu - pedagogika o specjalności praca socjalna.
      Studia podyplomowe:
      - WSP Olsztyn - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza.
      - UMK Toruń - wychowanie do życia w rodzinie.
      Nauczyciel dyplomowany.
      Pełniona funkcja - pedagog szkolny.
      Nauczany przedmiot: wychowanie do życia w rodzinie.