• Tomasz Wardowski: Strona główna

     • O mnie

     • Absolwent UMK w Toruniu - historia.
      Opiekun Szkolnego Klubu Europejskiego.
      Nauczyciel mianowany.
      Nauczane przedmioty: historia, wos.