• Lech Witkowski: Strona główna

     • O mnie

     • Absolwent studiów dziennych Uniwersytetu Gdańskiego, matematyka, specjalność metody numeryczne i programowanie.
      Studia podyplomowe:
      - Zarządzanie i Marketing w Oświacie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
      - Informatyka i Statystyka w Dydaktyce - Uniwersytet Warmińsko - Mazurski.

      Egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki.
      Nauczyciel dyplomowany.
      Nauczane przedmioty: technologia informacyjna, informatyka.