• Wojciech Zembrzycki: Strona główna

     • O mnie

     • Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Nauk Geograficznych, kierunek: geografia turyzmu i hotelarstwa. Egzaminator egzaminu maturalnego z geografii.

      Nauczyciel dyplomowany.

      Nauczany przedmiot: geografia.

      Licencjonowany pilot grup turystycznych.

      Opiekun grupy teatralnej.