• Dorota Żmijewska: Strona główna

     • O mnie

     • Absolwentka UMK w Toruniu, filologia angielska.
      Egzaminator maturalny z języka angielskiego.
      Nauczyciel mianowany.
      Nauczany przedmiot: język angielski.