• Marcin Kołodziejski: Strona główna

     • O mnie

     • Absolwent studiów dziennych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy - Wydział Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych, kierunek - matematyka oraz informatyka.
      Nauczyciel dyplomowany.
      Nauczany przedmiot: matematyka.

       

      Egzaminator maturalny z matematyki.


       

      Instruktor sportowy w dyscyplinie szachy (licencja Polskiego Związku Szachowego).

      Sędzia szachowy (licencja Polskiego Związku Szachowego).