• Anna Rumińska: Strona główna

     • O mnie

     • Absolwentka UMK w Toruiniu, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii w zakresie chemii(specjalność nauczycielska).

      Pełniona funkcja: Wicedyrektor.

      Nauczyciel dyplomowany.

      Nauczany przedmiot: chemia.