• Brodnica

     • Dzień 1 i 2

     •           W niedzielę 2 października 2016 około godziny 10.00 do Brodnicy przyjechał autokar z grupą niemieckiej młodzieży wraz z opiekunami z Erwitte. Goście po długiej podróży zostali zakwaterowani u rodzin uczniów naszej szkoły. Po krótkim odpoczynku młodzież poznawała miejscowości, w których mieszkają oraz pobliskie miasta Toruń i Olsztyn.

                Od poniedziałku 3 października 2016 rozpoczęła się realizacja wcześniej uzgodnionego programu. Na początek przewidziano przywitanie przez dyrektora naszej szkoły p. Wiesława Łupinę, który przedstawił krótko profil szkoły oraz jej długą historię. Następnie młodzież zwiedziła budynek szkoły i internat oraz halę sportową. Krótka lekcja historii naszej szkoły odbyła się w Izbie Pamięci. Wieczorem spotkaliśmy się w astrobazie, gdzie opiekunowie zaprezentowali ciekawe zdjęcia wykonane w czasie obserwacji nieba w ciągu ostatnich lat. Niestety pogoda nie sprzyjała własnym obserwacjom, ale uczniowie zapoznali się ze sprzętem, którym dysponuje pracowania w astrobazie.

                Patrz album