• Wymiana szkolna

          • Wymiana szkolna

          •           W tym roku szkolnym nowe wyzwanie przed grupą uczniów naszej szkoły. Do Brodnicy przyjeżdża młodzież z Gimnazjum w Erwitte w Niemczech. Grupę 17 uczniów wraz z opiekunami będziemy gościć od 2 października 2016 do 7 października 2016. W programie wizyty między innymi wycieczki do Gdańska i Golubia, zwiedzanie Brodnicy, brodnickich zakładów pracy oraz poznanie codziennego życia nastolatków w Polsce. Gości przyjmują w swoich domach partnerzy z wymiany – uczniowie naszej szkoły, którzy już nawiązali pierwsze kontakty przez internet. Finansowo pobyt oraz program wspierają rodzice oraz fundacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.