• Aktualności

      • Europejski Dzień Języków

      • Europejski Dzień Języków - Obrazek 1

                 W dniu 27 września br. w I Liceum Ogólnokształcącym odbyły się rozgrywki językowe organizowane w ramach Europejskiego Dnia Języków. Celem tej cyklicznej imprezy jest propagowanie nauki języków obcych, rozwijanie zainteresowań uczniów oraz uświadamianie, że nauka języków jest nie tylko pożyteczna, ale także może być przyjemna i wesoła. Uczestnicy rozgrywek kształtują również postawę tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka.

                 W imprezie wzięli udział uczniowie klas pierwszych brodnickich szkół średnich. Uczestnicy skupieni w dwudziestu trzyosobowych zespołach zmagali się z zadaniami z języka angielskiego i niemieckiego. Zorganizowane zostały też konkursy towarzyszące, które miały formę zabawy o charakterze integracyjnym.

                 Wynagrodzone zostały najlepsze zespoły.

                 W kategorii języka angielskiego:

       • I miejsce kl. I f I LO;
       • II miejsce  kl. I a Technikum Logistycznego;
       • III miejsce kl. I a I LO.

        

                 W kategorii języka niemieckiego natomiast:

       • I miejsce kl. I d I LO;
       • II miejsce kl. I e I LO;
       • III miejsce kl. I Technikum Mechatronicznego.

        

                 Zespoły zwycięskie I LO:

       • Mikołaj Zwierzchlewski,
       • Adam Oziemski,
       • Karol Onych,

                 oraz

       • Oliwia Tuszyńska,
       • Joanna Czaplińska,
       • Joanna Szmagaj.

        

                 Patrz album

      • Kwesta uliczna PCK

      •           Tradycyjnie już społeczność uczniowska I LO wyruszyła na brodnickie ulice, by kwestować do puszek. Dzięki aktywności i zaangażowaniu kwestujących udało się zebrać 1578 zl 61gr. Fundusze zasilą cele statutowe PCK.