• Aktualności

      • Sukces filmowców z I LO

      • Sukces filmowców z I LO - Obrazek 1

                 Dnia 25 maja 2018 roku ekipa filmowa z klasy II c odebrała nagrodę za zdobycie I miejsca w VII edycji Konkursu Filmowego LEKTURY W KADRZE, w kategorii wiekowej szkół ponadgimnazjalnych. Uroczysta gala finałowa odbyła się w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Grupa reżyserska w składzie: Rozalia Rogowska, Mikołaj Mierzwa, Jakub Angryk i Hubert Kaczorowski, pod opieką polonistki, pani Mirosławy Kowalskiej, przygotowała film pt. „Marionetki”. Zgodnie z regulaminem konkursu zespół młodych filmowców w oryginalny sposób przedstawił treść wybranej przez siebie lektury, tj. „Lalki” Bolesława Prusa. O zwycięstwie zdecydowały pomysłowość, technika i walory artystyczne filmu.

                 Jury wybrało zwycięskie filmy z około 40 realizacji nadesłanych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski. Organizatorem Konkursu Filmowego LEKTURY W KADRZE jest Liceum Ogólnokształcące MIKRON w Łodzi. Patronat honorowy sprawują m.in. Szkoła Filmowa w Łodzi, Prezydent Miasta Łodzi, TVP 3 Łódź, wydawnictwo Nowa Era.

                 Filmowcom z I LO gratulujemy sukcesu i mamy nadzieję na kolejne „Oskary”!

       Opracowała: Mirosława Kowalska

      • W maju czytamy poezję …

      • W maju czytamy poezję … - Obrazek 1

                 Nie minął miesiąc a znów zagościliśmy w progach Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy. Spotkanie z cyklu „Chwila na wiersz” odbyło się 23 maja br. i poświęcone zostało lirykom Ewy Lipskiej. Przedstawicielki klasy I a Julita Bieńkowska i Agata Fogel zaprezentowały utwory „Coraz dalej” oraz „Plany na przyszłość”. Organizatorami przedsięwzięcia są Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna i TV Eltronik.

       Opracowała: Beata Nijakowska

                 Patrz album

      • „Uczniowie uczą uczniów”

      • „Uczniowie uczą uczniów” - Obrazek 1

                 W dniach 16.05.2018 do 23.05.2018 uczniowie naszej szkoły – Jadwiga Sarnowska oraz Julita Neumann z klasy II d wraz z opiekunem Martą Jamroży odwiedzili brodnickie podstawówki w ramach projektu „Uczniowie uczą uczniów”. Projekt przygotowano i zrealizowano na podstawie pomysłu Instytutu Goethego, który zajmuje się promocją języka niemieckiego. Działania naszych uczniów polegały na przeprowadzeniu lekcji języka niemieckiego w klasach VII. Lekcje miały charakter zabawowy. Uczniowie wraz z opiekunem przygotowali szereg zadań bazujących na materiale danej klasy, ale poszczególne zadania przeprowadzone były w formie krótkich ćwiczeń, w czasie których uczniowie poruszali się po klasie, pracowali parami lub w grupach. Przeprowadzono gry językowe, m.in. bingo, domino, tzw. Rückendiktat i Laufdikat. Uczniowie klas VII bardzo zaangażowali się w przeprowadzane lekcje, a ich aktywność świadczyła o dużym zainteresowaniu takim sposobem przeprowadzania zajęć językowych. Dodatkowym atutem było to, że to ich starsi koledzy poprowadzili te lekcje, a licealiści mogli sprawdzić się w roli nauczyciela.

       Bardzo dziękujemy brodnickim podstawówkom za gościnność.

       Opracowała: Marta Jamroży

                 Patrz album

      • Wielki sukces uczennicy I LO w Brodnicy

      • Wielki sukces uczennicy I LO w Brodnicy - Obrazek 1

                 Z radością informujemy, że uczennica naszej szkoły – Natalia Lewandowska zdobyła pierwsze miejsce w półfinale Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno – Środowiskowego, organizowanego przez Oddział Geologii Morza w Państwowym Instytucie Geologicznym w Gdańsku. Już za dwa tygodnie, w dniach 4 – 6 czerwca Natalia zmierzy się w rywalizacji finałowej z najlepszymi młodymi geologami kraju.

                 Serdecznie gratulujemy sukcesu naszej uczennicy i obiecujemy trzymać kciuki w finale. Miło nam również poinformować, że nowym pracownikiem Państwowego Instytutu Geologicznego w Gdańsku jest nasza absolwentka – Pani mgr Lucyna Tobojko. Organizator konkursu mgr inż. Leszek Jurys poprosił Panią mgr Lucynę Tobojko o wręczenie Natalii dyplomu i nagrody głównej. W ten sposób dwie Filomatki zaznaczyły swoją obecność w Instytucie, pozostawiając w nim najlepszą opinię o naszej szkole i poziomie jej nauczania. Słowa podziękowań składamy również na ręce Pana dr Wojciecha Jeglińskiego – dyrektora Oddziału Geologii Morza PIG, Pani dr Anny Hrynowieckiej i Pana mgr inż. Leszka Jurysa – organizatorów konkursu, którzy nie szczędzili pochwał pod adresem Natalii i Pani Lucyny Tobojko i wyrażali szacunek i wdzięczność naszej szkole za krzewienie talentów geograficznych.

       Opracował: Wojciech Zembrzycki

                 Patrz album

      • Spotkanie z historią

      •           Dnia 17 maja uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego, pod opieką nauczycielki historii, Pauliny Kalinowskiej – Willman uczestniczyli w obchodach 450 rocznicy urodzin księżniczki Anny Wazówny. Gościem specjalnym obchodów była doktor Alicja Saar – Kozłowska, muzeolog, historyk i badacz dziejów dynastii Wazów , która zaprezentowała uczniom życiorys Anny Wazówny oraz przedstawiła ciekawostki związane z jej biografią.

                 W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję poznania faktów  dotyczących dawnej Brodnicy oraz zapoznania się z biografią znanej  postaci historycznej związanej w istotny sposób z naszym miastem. Po wykładzie był również czas na zadawanie pytań i rozmowę z prelegentką. W spotkaniu uczestniczył także dyrektor Muzeum Anny Wazówny, pan Mariusz Marciniak, który zaprezentował zebranym eksponaty z brodnickiego muzeum związane z księżniczką, co stało się interesującym  uzupełnieniem prelekcji.

       Opracował: Paweł Roszak

      • „Drzwi Otwarte”

      • „Drzwi Otwarte” - Obrazek 1

        

                 Dnia 17 maja 2018, w I LO w Brodnicy odbył się dzień "Drzwi Otwartych" dla gimnazjalistów. Był to czas na zapoznanie się z ofertą edukacyjną szkoły oraz jej bogatą bazą. Gimnazjaliści mieli okazję wysłuchać wystąpienia dyrektora szkoły – Wiesława Łupiny, obejrzeli prezentację ukazującą życie szkoły, poznali jej historię, sukcesy, a także podziwiali występy Szkolnej Grupy Teatralnej. Ponadto Samorząd Uczniowski zapoznał młodszych kolegów z profilami proponowanymi w nowym roku szkolnym. Istotnym elementem spotkania w I LO były zajęcia lekcyjne przygotowane przez nauczycieli i uczniów. Młodzież mogła uczestniczyć we wszystkich zajęciach, zgodnie z wcześniej przygotowanym harmonogramem. Zajęcia lekcyjne udowodniły bogactwo bazy naszej szkoły oraz unikatowość w realizacji podstawy programowej. Zwieńczeniem "Drzwi Otwartych" był tradycyjny już grill.

                 I LO to szkoła, która organizuje obozy językowe, obozy wojskowe, zajęcia w laboratorium językowym, geograficzne ćwiczenia terenowe w wielu zakątkach Polski i zajęcia przyrodnicze w terenie. To właśnie w naszej szkole notuje się najwyższą zdawalność egzaminu maturalnego w powiecie, a dzięki współpracy z największymi gwiazdami musicalu i zapleczu artystycznemu możliwa jest pełna realizacja pasji artystycznych. Najlepsza baza sportowa z halą, salą fitness i siłownią, pozwala osiągać sukcesy nie tylko na poziomie powiatu, ale też nierzadko na poziomie wojewódzkim. Ponad 60% nauczycieli I LO to egzaminatorzy egzaminu maturalnego, co daje gwarancję dobrego przygotowania do egzaminu, będącego przepustką na najlepsze uczelnie. I LO w Brodnicy to szkoła pielęgnująca 145 – letnią tradycję i śmiało patrząca w przyszłość. To szkoła współpracująca z uczelniami wyższymi i wieloma instytucjami miasta i powiatu. I LO to szkoła zdolnej młodzieży, przybywającej do niej z wielu zakątków powiatu brodnickiego, powiatów ościennych i innych województw. To szkoła wybitnych, znanych w świecie absolwentów. Dołącz do ich grona! Zapraszamy!

       Opracował: Wojciech Zembrzycki

                 Patrz album

      • W trosce o środowisko

      • W trosce o środowisko - Obrazek 1

        

                 Dnia 11 maja uczniowie klas pierwszych i drugich I Liceum Ogólnokształcącego wzięli udział w akcji „Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy”, której organizatorem była Fundacja Life Promotion, Miasto Brodnica i Gmina Brodnica.

                 Dolina Drwęcy znalazła się w programie ochrony „Natura 2000”. Program ten dotyczy obszarów objętych ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej, a jego celem jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uznane zostały za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Istotnym elementem programu jest m.in. walka z zanieczyszczeniem środowiska.

                 Uczniowie naszej szkoły, podążając brzegiem rzeki, zbierali śmieci, które negatywnie wpływają na stan środowiska naszej okolicy. Celem akcji było propagowanie postaw proekologicznych oraz utrwalanie emocjonalnych więzi ze swoją „małą ojczyzną”.

       Opracował: Paweł Roszak

                 Patrz album

      • Pożegnanie absolwenta I Liceum Ogólnokształcącego

      • Pożegnanie absolwenta I Liceum Ogólnokształcącego - Obrazek 1

                 Dnia 9 maja 2018 roku zmarł Marian Bizan, wybitny absolwent I Liceum Ogólnokształcącego, które ukończył w 1947 roku, a następnie podjął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1953- 1990 pełnił funkcję redaktora i kierownika Redakcji Oświecenia i Romantyzmu w Państwowym Instytucie Wydawniczym. Od 1990 do 1995 roku radca ambasady RP i dyrektor Instytutu Polskiego w Wiedniu. Marian Bizan był członkiem Związku Literatów Polskich, a następnie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, a także PEN clubu.

                        Mieszkając w Warszawie przez wiele lat był wiceprezesem Oddziału „Brodniczanie” Toruńskiego Towarzystwa Kultury. Został odznaczony min. Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

                 Jest autorem wielu esejów, książek i opracowań monograficznych, w których pokazywał, co jest istotne w literaturze. Potrafił tak pisać o książkach polskich romantyków, że nie czytało się ich jako lektury szkolne, ale fascynujące, wciąż żywe teksty pełne tajemniczych, ukrytych treści i szczegółów.

                 Marian Bizan był również wyjątkowym podróżnikiem. Zwiedził wiele zakątków świata, jak Grecja, czy Ziemia Święta, co zaowocowało wydaniem pamiętników z podróży, zaskakujących umiejętnością obserwacji oraz znajomością historii. Złożyło się to na poruszającą panoramę świata pełnego znaczeń- świata, o którym trzeba pamiętać, bo w nim odnajdujemy naszą teraźniejszość i sens istnienia współczesności.

                 Żegnamy wyjątkowego człowieka i absolwenta, który silny związek ze szkołą podkreślał obecnością na jubileuszach i szkolnych uroczystościach.

       Opracowała: Ilona Zwierzchlewska

      • Pożegnanie klas trzecich

      • Pożegnanie klas trzecich - Obrazek 1

                 Dnia 27 kwietnia 2018 roku uczniowie klas trzecich po raz ostatni przekroczyli próg murów I LO. Uroczysty apel rozpoczął czas pożegnania. Dyrektor Szkoły p. W. Łupina, podczas przemówienia, gratulował abiturientom ukończenia nauki na poziomie ponadgimnazjalnym, życzył powodzenia w trakcie egzaminów maturalnych, których wyniki poznamy 3 lipca.

                 Wicedyrektor L. Witkowski przypomniał zebranym procedury obowiązujące podczas egzaminów maturalnych. Następnie uczniowie udali się do klas na spotkania z wychowawcami. Podczas ostatnich zajęć z wychowawcą uroczyście wręczone zostały świadectwa ukończenia szkoły.

       Opracowała: Beata Nijakowska

                 Patrz album

      • Szkolny konkurs chemiczny „Ostatni dzwonek przed maturą”

      • Szkolny konkurs chemiczny „Ostatni dzwonek przed maturą” - Obrazek 1

                 Dnia 20 kwietnia bieżącego roku odbył się szkolny konkurs chemiczny „Ostatni dzwonek przed maturą” zorganizowany przez nauczycieli chemii p. Elżbieta Brzezicka-Pruchińska i p. Milena Pieróg. Celem konkursu było utrwalenie wiedzy zakresu nauk ścisłych, propagowanie i rozwijanie zainteresowania chemią wśród uczniów, zapewnienie rywalizacji w dziedzinie wiedzy chemicznej, a także ułatwienie efektywnego przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. W konkursie wzięli udział uczniowie klas II i III o profilu medycznym i biologiczno-chemicznym, którzy rozwiązywali zadania z zakresu określonego podstawą programową na poziomie rozszerzonym. Laureatką konkursu została Katarzyna Horszczaruk z klasy III a. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i życzymy powodzenia na maturze!

       Opracowała: Milena Pieróg

                 Patrz album