• Aktualności

      • Liczymy na Indeks

      •           Olgierd Spławski, uczeń klasy III a, został zakwalifikowany do II, finałowego etapu XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego „Wygraj Indeks”.

                 Konkurs, organizowany przez Politechnikę Gdańską, realizowany jest w dwóch etapach. W pierwszym uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski rozwiązują zaproponowane przez komisję zadania, a osiągnięte wyniki decydują o kwalifikacji do drugiego etapu . W grupie tej znalazł się uczeń I Liceum Ogólnokształcącego, Olgierd Spławski , jedyny reprezentant szkół średnich z Brodnicy i powiatu brodnickiego. Finałowe rozgrywki odbędą się w Audytorium Novum Politechniki Gdańskiej, gdzie uczestnicy, podobnie jak w pierwszym etapie konkursu, będą musieli zmierzyć się z zadaniami reprezentującymi poziom zdecydowanie wykraczający poza program nauczania szkoły średniej. Nagrodą dla laureatów konkursu jest indeks na Politechnikę Gdańską. Opiekę merytoryczną nad uczniem sprawuje nauczyciel chemii, dr Milena Pieróg.

       Życzymy powodzenia.

       Opracowała: Milena Pieróg

      • Pełnoletność w świetle prawa

      • Pełnoletność w świetle prawa - Obrazek 1

                 12 lutego br. uczniowie klas trzecich I Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w spotkaniu z dr. Michałem Szewczykiem, radcą prawnym i wykładowcą Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.

                 Prelegent wyjaśnił zebranym pojęcie prawa i jego funkcje oraz zdefiniował inne zasady decydujące o ocenie zachowań człowieka i jego miejscu w społeczeństwie. Przedstawił także konsekwencje naruszania przyjętych norm i skutki prawne działań podejmowanych przez obywatela w różnych sytuacjach codziennego życia.

                 Podczas spotkania omówiono także kwestię znaczenia wieku człowieka w jego relacjach z systemem prawnym, m.in. w zakresie odpowiedzialności karnej.

       Opracował: Paweł Roszak

                 Patrz album

      • "Czytanie na ekranie"

      • "Czytanie na ekranie" - Obrazek 1

                 Dnia 7 lutego br. uczennice I LO Wiktoria Stachewicz z klasy 1b oraz Izabela Grabowska z klasy 1a wzięły udział w kolejnym nagraniu z cyklu „Chwila na wiersz” zorganizowanym przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Brodnicy. Spotkanie poświęcone zostało liryce miłosnej, a nasze reprezentantki odczytały utwory Wisławy Szymborskiej.

       Opracowała: Hanna Wódka

                 Patrz album

      • Honorowi Dawcy Krwi

      • Honorowi Dawcy Krwi - Obrazek 1

                 7 lutego 2019 roku społeczność uczniowska I Liceum Ogólnokształcącego po raz kolejny włączyła się do akcji oddawania krwi. Zgłosiło się 51 chętnych uczniów, spośród których krew oddały 42 osoby. W wyniku akcji zgromadzono 18,582 ml krwi. Nad całością przedsięwzięcia czuwał nauczyciel biologii, p. Adam Lewandowski.

       Opracowała: Beata Nijakowska

                 Patrz album

      • Sto dni przed maturą

      • Sto dni przed maturą - Obrazek 1

                 1 lutego 2019 roku w restauracji "Modrzewiowa” w Starorypinie Rządowym odbył się bal studniówkowy, w którym uczestniczyli uczniowie klas trzecich I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy.

                 Studniówkę rozpoczął Dyrektor I LO, pan Wiesław Łupina, który życzył wszystkim dobrej zabawy oraz oficjalnie otworzył bal. Głos zabrał także Wicestarosta Brodnicki, pan Stanisław Kosakowski, który życzył wszystkim dobrej zabawy i pomyślności podczas egzaminu maturalnego.

                 Prowadzący, Kinga Lewandowska oraz Tomasz Dziak, przekazali natomiast w imieniu uczniów podziękowania dla dyrekcji, nauczycieli i wychowawców za pracę włożoną w przekazywanie wiedzy oraz dla rodziców za opiekę i wsparcie.

                 Na wstępie, tradycyjnie już zatańczono poloneza, po którym rozpoczęła się dalsza część uroczystego balu. Doskonałej zabawie sprzyjała nie tylko dobra muzyka, ale także dodatkowe atrakcje, takie jak konkurs tańca, muzyczno – taneczny „pociąg” przez kontynenty i kraje oraz fotobudka, w której uczestnicy mogli zrobić sobie zabawne zdjęcia.

       Opracował: Paweł Roszak

                 Patrz album