• Aktualności

      • Raz na sto lat, czyli wyjątkowe Rady w historii najstarszej brodnickiej szkoły

      • Historia I Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy obfituje w wiele pięknych, doniosłych, nieraz tragicznych wydarzeń.  Data 21.04. wpisuje się również w tę historię, bowiem spina dwa ważne wydarzenia. 21.04.1920 roku odbyła się pierwsza Rada Pedagogiczna w języku polskim. W archiwach szkoły zachował się protokół z posiedzenia kolegium nauczycielskiego, w którym wzięło udział 6 pedagogów. Przywitał ich prof. Franciszek Szpitter, ówczesny zastępca dyrektora. Przedmiotem spotkania było ustalenie obchodów święta Konstytucji 3 maja oraz wybór podręczników do nauczania w języku polskim.  Zajęcia szkolne, po przejęciu gimnazjum z rąk ostatniego dyrektora niemieckiego Petera  Marschalla , wznowiono 1.05. 1920 roku, a pierwszym dyrektorem polskiej szkoły został dr Klemens Malicki. Tego roku egzamin dojrzałości zdało siedmiu absolwentów. Szkoła liczyła wówczas 119 uczniów i powiększyła się znacznie od września 1920 roku, gdy przyjęto do niej 130 kandydatów, a kadra nauczycielska wzrosła do 11 osób.  Natychmiast po rozpoczęciu działalności w języku polskim, reaktywowano Towarzystwo Filomatów, które nawiązywało do szlachetnych tradycji z okresu zaborów.

       Początki pracy pedagogicznej w języku polskim nie były łatwe. Zmagano się z brakami kadry nauczycielskiej, dzienników lekcyjnych, programów nauczania...

       Dziś, sto lat po tych wydarzeniach, szkoła również zmaga się z problemami, choć są one zupełnie innej natury. W dobie pandemii koronawirusa nauczyciele pracują online, uczniowie nie przychodzą do klas na zajęcia, uczą się w domu. Po raz pierwszy w historii szkoły nie ma uroczystego zakończenia roku szkolnego dla klas maturalnych. Po raz pierwszy także Rada Pedagogiczna obradowała online. To wydarzenie należy uznać za precedensowe.  Obradom przewodniczył dyrektor Wiesław Łupina, a wzięło w nich udział 57 nauczycieli. W wyniku klasyfikacji świadectwa ukończenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi Michałowskiej otrzymało 123 abiturientów. Średnia ocen wszystkich uczniów wyniosła 4,4 , co jest bardzo wysokim wynikiem, zważywszy na fakt, że wlicza się w to oceny z wszystkich przedmiotów realizowanych na przestrzeni trzech lat. Natomiast data klasyfikacyjnej rady pedagogicznej 21.04.2020 roku łączy dwa historyczne wydarzenia w polskich dziejach I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy.

       Abiturientom wyjątkowego rocznika 2019/2020 życzymy cierpliwości w oczekiwaniu na egzaminy maturalne, powodzenia w czasie ich zdawania oraz wielu sukcesów w dorosłym życiu.

       Opracowała: Ilona Zwierzchlewska

      • Życzenia

      • Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych,

       wypełnionych pogodą ducha i nadzieją na lepsze jutro,

       naszym Uczniom, ich Rodzicom, Absolwentom

       i Przyjaciołom Szkoły

       życzy

       w imieniu

       Grona Pedagogicznego i Pracowników

       I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy

       Wiesław Łupina

       Dyrektor