• Aktualności

      • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

      • 22 lutego w naszej szkole odbył się konkurs promujący dbałość o poprawność językową zorganizowany przez nauczycielkę języka polskiego - Iwonę Czupryńską-Kaliszewską. Dzień wcześniej - 21 lutego od 1999 roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ustanowiony przez UNESCO jako upamiętnienie tragicznych wydarzeń z roku 1952, kiedy to w Dhace, stolicy Bangladeszu, pięciu studentów zostało zamordowanych za udział w demonstracji, której celem było uznanie języka bengalskiego za jeden z dwóch urzędowych języków ówczesnego Pakistanu.

       Tego dnia szczególnie podkreśla się różnorodność językową i kulturową świata, zwraca uwagę na języki zagrożone i ginące, a także promuje wielojęzyczność, otwartość i ochronę języków ojczystych.

       Ten ostatni cel przyświecał konkursowi - 42 uczniów rozwiązywało zadania polegające m. in. na wskazaniu błędów w zdaniach, podaniu polskich odpowiedników anglicyzmów, tworzeniu definicji słów, wskazaniu języka, dzięki którego znajomości porozumieć się można z największą liczbą ludzi na świecie. Zwyciężczynią konkursu została Zuzanna Chojnacka z klasy 1B, która bezbłędnie wykonała zadania, drugie miejsce zajęła Aleksandra Obrębska z klasy IIpD, a trzecie - Łukasz Węglerski (klasa IIpB) i Kacper Tomasik (klasa IIID). Uczniowie otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców i Dyrektora Szkoły. Zwycięzcom gratulujemy, a pamięci wszystkich uczniów polecamy słowa Franciszka Ksawerego Dmochowskiego:

       “A nade wszystko szanuj mowę twą ojczystą,

       Nie znać języka swego - hańbą oczywistą”

        

       Opracowała: Iwona Czupryńska-Kaliszewska

      • Dzień Ochrony Danych Osobowych w I LO

      • W liceum w ramach realizowanego ogólnopolskiego programu edukacyjnego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych „ Twoje dane- Twoja sprawa” obchodzono Dzień Ochrony Danych Osobowych. Dzień 28 stycznia ustanowiony jest przez Komitet Ministrów Rady Europy dla podkreślenia wagi odpowiedniej ochrony danych zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym każdego obywatela. Obchodzony jest w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Konwencja ta, jest najstarszym aktem prawnym o zasięgu międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. Uznając konieczność pogodzenia podstawowych wartości, takich jak poszanowanie prawa do prywatności i swobody przepływu informacji między ludźmi, Dzień Ochrony Danych Osobowych ma zwrócić uwagę obywateli na kwestie związane z ochroną danych i przyczynić się do podniesienia poziomu wiedzy w tym zakresie.

       W końcu stycznia i na początku lutego w naszym liceum podjęto działania w tym zakresie w środowisku szkolnym. Jednym z nich był konkurs wiedzy o ochronie danych osobowych. Głównym celem konkursu było uwrażliwienie na ochronę danych, poszerzenie wiedzy o RODO, przysługujących prawach, obowiązkach i dobrych praktykach. W konkursie wzięli udział uczniowie klas 1-3. Zwycięzcami konkursu zostały uczennice: Marta Kramer, Alicja Kryczka i Weronika Wilmowicz. Ponadto w konkursie wyróżniono: Zuzannę Cywińską, Ewę Pankowską i Martę Ryską. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody i dyplomy ufundowane przez pana Wiesława Łupinę dyrektora liceum.


       Gratulujemy

      • XXIII POWIATOWY FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK

      • Tradycyjnie dzieci i młodzież z powiatu brodnickiego spotykała się w Brodnickim Domu Kultury, by kultywować polską tradycję bożonarodzeniową śpiewania kolęd. Jednak i tu ogarniczenia związane z pandemią wymogły inną formułę festiwalu.

       W tym roku XXIII Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek odbył się w wersji online i skupił rzesze zainteresowanych. Uczestnicy przesłali nagrania jury, które po przesłuchaniu wyłoniło laureatów w poszczególnych kategoriach. I miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych wyśpiewała nasza uczennica Amelia Rogowska z klasy IIIc.

       Wręczenie nagród odbyło się 8 lutego w Brodnickim Domu Kultury.

        

       Opracowała: Anna Ćwiklińska