• Aktualności

      • Matury próbne

      •       I LO to szkoła, w której do egzaminu dojrzałości podchodzą wszyscy uczniowie. Egzamin ten jest priorytetem dla młodzieży i nauczycieli. Celebrujemy również , w wyjątkowy sposób, wręczanie świadectw maturalnych. Różyczkowanie, w naszej szkole, zgodnie z tradycją pochodzącą z lat 20 ubiegłego wieku, to uroczystość, która wyróżnia tylko tych absolwentów, którzy zdali maturę.

           W dniach  23-25 listopada br.  szkoła przystąpiła do próbnych egzaminów maturalnych z Wydawnictwem Operon. Uczniowie zmierzyli się z arkuszami z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Mieli możliwość sprawdzić swoje kompetencje i przekonać się o stopniu przygotowania do właściwej matury. Była to też okazja do poznania praktycznej strony procedur obowiązujących na egzaminie. Warto zwrócić uwagę, że  ćwiczenie  pozwoliło nie tylko zweryfikować wiedzę, ale też oswoić stres związany z tym ważnym momentem w życiu.

            Maturzyści mają świadomość ,że przed nimi okres intensywnych przygotowań do egzaminu dojrzałości , ich kierunek  wyznaczą wyniki przeprowadzonej w szkole próbnej matury .

       Patrz album

       Opracowała: Lucyna Domeracka

      • Wystawa zdjęć o tematyce ekologicznej

      • Zgodnie z założeniami projektowymi EKO-szkoły uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego wykonali fotografie obszarów cennych pod względem krajobrazowym i przyrodniczym. Projekt ten ma na celu propagowanie wśród uczniów postaw proekologicznych, poszerzania wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, a także poznawanie środowiska lokalnego, w tym miejsc objętych ochroną.

       Założenia jakie przyświecały uczniom podczas wykonywania zdjęć dotyczyły ukazania piękna krajobrazu w jak najlepszej perspektywie. Fotografie pokazują też rośliny, które są objęte ochroną gatunkową( widłaki czy żurawina błotna) ale też takie, które są po prostu piękne- chociaż pospolite.

       Wystawa zlokalizowana jest w holu szkoły przy tablicach pamiątkowych, zapraszamy do oglądania.

       Patrz album

       Opracowała: Marta Sarnowska

      • Ogólnopolska Olimpiada Chemiczna

      •          Dnia 05.11.2021 r. odbył się w naszej szkole I etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Chemicznej dla szkół ponadpodstawowych zorganizowany przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Celem Olimpiady jest umożliwienie zainteresowanym chemią sprawdzenie swoich wiadomości i umiejętności oraz rozpoznanie utalentowanych uczniów. W olimpiadzie wzięło udział 13 uczestników z klas realizujących program chemii na poziomie rozszerzonym. Uczniowie rozwiązywali test na platformie edukacyjnej Edukator.  Z przyjemnością informujemy, że do kolejnego etapu zakwalifikowali się: Karolina Trendowicz (klasa 1a), Sara Kamińska (klasa 3pb), Wiktoria Wrzosek (klasa 3pb) oraz Daria Malicka (klasa 3pa), Karol Sztandarski (klasa 2a). Opiekunami dydaktycznymi uczniów są p. Milena Pieróg i p. Elżbieta Brzezicka-Pruchińska. Gratulujemy i życzymy powodzenia w II etapie Olimpiady Wiedzy Chemicznej.

       Patrz album

       Opracowała: Milena Pieróg

      • Wycieczka edukacyjna do Warszawy

      •       W dniu 04.11.2021 r. uczniowie klasy 1a, wraz z wychowawcą p. Mileną Pieróg oraz opiekunem p. Elżbietą Brzezicką-Pruchińską, wybrali się na wycieczkę  edukacyjno-integracyjną do Warszawy. Jedną z atrakcji było zmierzenie się z trasą pt: ,,Śladami  Marii Skłodowskiej-Curie". Wiązało się to z zamiarem uczczenia urodzin noblistki. Uczniowie klasy 1a realizują program chemii rozszerzonej i są zainteresowani dokonaniami oraz życiem odkrywczyni dwóch pierwiastków: polonu i radu.

              Kolejnym punktem wycieczki były odwiedziny w Centrum Nauki Kopernik, gdzie młodzież miała możliwość samodzielnie przeprowadzić eksperymenty przy około 200 stacjach . Strefa doświadczeń poświęcona jest przyrodzie i zachodzącym w niej zjawiskom oraz człowiekowi i ludzkiej percepcji świata fizycznego. Był to czas nauki przez zabawę, ale rozwijający zdolność logicznego myślenia.  Podsumowaniem wycieczki była wizyta w teatrze Roma, gdzie uczniowie zachwycili się musicalem „Waitress”. Przedstawiona tam wzruszająca historia o trudach życia kobiet we współczesnym świecie, wskazuje, że nic nie jest proste, ale warto  walczyć o swoje szczęście. Po spektaklu  wszyscy wrócili do Brodnicy pełni pozytywnych wrażeń i wspomnień.

       Patrz album

       Opracowała: Milena Pieróg

      • Pasowanie klas pierwszych na uczniów I LO

      •       Dnia 05.11.2021r. uczniowie klas pierwszych zostali pasowani na Filomatów. Świadkami tego wydarzenia byli zaproszeni goście: Wicestarosta Brodnicki- Stanisław Kosakowski i Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu- Justyna Prajs.

            Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu szkoły, którego słowa wskazują na wartości kultywowane w I LO. Kolejnym elementem spotkania było przemówienie, Dyrektora Szkoły p. Wiesława Łupiny, nawiązujące do tradycji i poszanowania historii w szkole. Wynika to z rozwijania świadomości na temat dziedzictwa przeszłości i kultywowania takich wydarzeń, jak: różyczkowanie i pasowanie na ucznia.

            Temat ten był kontynuowany podczas wykładu pana Tomasza Wardowskiego, który przybliżył historię i znaczenie Filomatów. W swojej prezentacji pokazał zdjęcia i dokumenty z okresu działalności ruchu. Zaprezentował również sylwetki wybitnych uczniów naszej szkoły, którzy są wzorami dla tych współczesnych.

              Następnie pan Wojciech Zembrzycki opowiedział o wartości buzdyganu, który został podarowany  przez śp. ks. Bolesława Lichnerowicza- absolwenta I LO. Buzdyganem tym, Dyrektor Szkoły p. Wiesław Łupina ,pasował nowych Filomatów, których nazwiska odczytała pani Wicedyrektor Anna Rumińska. Wicedyrektor Lech Witkowski wręczył uczniom krawaty z logo szkoły , które również wpisują się w naszą tradycję, są symbolem młodzieży uczącej się w najstarszym liceum w mieście, szkole liczącej 148 lat.

             Ważną częścią uroczystości było przemówienie Wicestarosty Brodnickiego p. Stanisława Kosakowskiego. Spotkanie zakończyło się częścią artystyczną przygotowaną przez grupę teatralną I LO.

       Patrz album

       Opracowała: Lucyna Domeracka

      • Filomaci pamiętają …

      • „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci”

       Wisława Szymborska

             Listopad to czas zadumy, szczególnej pamięci o osobach, które już odeszły z tego świata. Z tego powodu 24-osobowa grupa wolontariuszy I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy wraz z opiekunami 28 października wybrała się na cmentarze brodnickie, aby odwiedzić groby zmarłych nauczycieli i pracowników związanych z naszą szkołą. Oprócz zapalenia zniczy, wolontariusze mieli okazję poznać cząstkę historii naszego liceum dzięki wspomnieniom p. Justyny Pniewskiej i p. Pauliny Kalinowskiej-Willmann.

           Członkowie filomackiego wolontariatu po raz kolejny pokazali, że ważne jest dla nich pielęgnowanie tradycji oraz pamięć o zmarłych.

       Patrz album

       Autorka zdjęć: Małgorzata Boba - ucz. kl. III pa - wolontariuszka

       Opracowała: Milena Tamiła - ucz. kl. III pa - wolontariuszka

      • Spotkania z Prokuratorem w I LO

      •      Dnia 03.11 i 04.11 w I LO gościła pani Alina Szram- Prokurator Rejonowy w Brodnicy. Spotkania odbyły się w ramach projektu o przeciwdziałaniu przemocy, któremu patronuje Miejski Zespół Interdyscyplinarny. Szkoła, na co dzień , prowadzi działania profilaktyczne i wychowawcze, które mają na celu wspieranie młodych ludzi w  drodze ku dorosłości. Wskazywanie na  przyczyny i konsekwencje działań jest ważnym elementem edukacji. Prowadzi to do uświadomienia zasadności  funkcjonujących obowiązków i norm postępowania.

          W związku z wizytą Pani Prokurator, młodzież została podzielona na dwie grupy wiekowe, umożliwiło to wyodrębnienie zagadnień  właściwych dla osób przed i po 17 roku życia.

          Pani Alina Szram wyjaśniła zasady odpowiedzialności karnej nieletnich, omówiła przemoc rówieśniczą i domową, poinformowała o tym , jakie są znamiona przestępstw narkotykowych i seksualnych. Wykłady urozmaicały przykłady spraw , które prowadziła Prokuratura Rejonowa w Brodnicy, ze szczególnym uwzględnieniem problemów nieletnich. Młodzież dowiedziała się o zasadach karania młodocianych i środkach zapobiegawczych. Spotkania zakończyły się dyskusją, uczniowie mieli możliwość zadawania pytań, które rozwiały ich wątpliwości związane z prawnymi zawiłościami.

       Patrz album

       Opracowała: Lucyna Domeracka

      • Literaccy patroni roku 2021

      •     3 listopada 2021 roku dziewczęta z Lidzbarskiej, w jesienny dzień, udały się wraz z opiekunem do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, aby wziąć udział
       w nagraniu programu „Chwila na wiersz”. W tym miesiącu organizator wydarzenia zaproponował uczniom prezentację przed kamerą TVK „Eltronik” wierszy: Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Tadeusza Różewicza – patronów bieżącego roku.

            Maja Kazaniecka przedstawiła utwór C. K. Norwida „Moja piosnka II”, w którym autor porusza motyw tęsknoty za krajem ojczystym. Natomiast Maja Kołakowska odczytała strofy K. K. Baczyńskiego pt. „Piosenka”, liryczną opowieść młodego wędrowca zachwycającego się przyrodą i jej pięknem.

       Patrz album

       Opracowała: Joanna Pąk

      • Konkurs fotograficzny Eko-szkoła

      • Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego wzięli udział w konkursie fotograficznym.

       Został on zorganizowany w oparciu o program Eko-szkoła do którego przystąpiliśmy już we wrześniu. Główną ideą tego programu jest propagowanie wśród uczniów postaw ekologicznego Polaka, Europejczyka i obywatela świata. Nadanie problemowi degradacji środowiska właściwej rangi  i tym samym pobudzanie uczniów do aktywnego działania na rzecz środowiska. Ważnym celem EKO-Szkoły jest także poznawanie środowiska lokalnego, w tym miejsc objętych ochroną w najbliższej okolicy

       Celem konkursu było zaprezentowanie zdjęć wykonanych przez uczniów o wysokich walorach krajobrazowych i ekologicznych. Na zdjęciach znajdziemy pomniki przyrody, fragmenty krajobrazu pojezierza brodnickiego, Bagiennej Doliny Drwęcy  a nawet brzeg Bałtyku.

       I miejsce zdobyła Amelia Słupska z klasy IIa,  której udało się uchwycić piękno krajobrazu ścieżki dydaktycznej prowadzącej do obszaru Bagiennej Doliny Drwęcy.

       Gratulujemy.

       Patrz album

       Opracowała: Marta Sarnowska

        

      • Norwid u Filomatów

      •     W 2021 roku patronują nam wybitne osobistości; przedstawiciele świata kultury i literatury. Aby przybliżyć postać jednego z nich - wielkiego poety Cypriana Kamila Norwida, biblioteka szkolna zorganizowała konkurs dotyczący biografii i twórczości tego niedocenianego ówcześnie romantyka.

          Poezja nie jest zbyt popularna w kręgu zainteresowań młodzieżowych, jednak do konkursu zgłosiło się czterdziestu uczniów. W dwu etapach rywalizowali ze sobą reprezentanci klas drugich i trzecich. Szczególne uznanie należy się młodszym uczestnikom, którzy korzystając z udostępnionych źródeł, samodzielnie przygotowywali się do literackiej rozgrywki.

           Finał tego przedsięwzięcia odbył się 2 listopada 2021 roku i przebiegał w bardziej kameralnej atmosferze, bowiem do kolejnego etapu zakwalifikowało się jedenastu licealistów. Na tym poziomie należało wykazać się szerszą znajomością treści utworów. Ostatecznie największą ilość punktów uzyskała Julia Stogowska z kl. III gA zajmując 1. miejsce, na 2. miejscu uplasowała się Oliwia Sierocińska z kl. III pC, a 3. pozycję zajął uczeń z kl. II A Karol Sztandarski. Nagrody zwycięzcom konkursu wręczył dyrektor szkoły - Pan Wiesław Łupina.

            Celem nadrzędnym imprezy było przełamanie stereotypu, że dziedzictwo literackie Norwida, to poezja trudna, pełna niezrozumiałej metaforyki i filozoficznych odniesień. Jednak nie sposób nie zauważyć aktualności wielu tekstów naszego wieszcza. We współczesnej rzeczywistości wielu rodaków, przebywających na emigracji,  wzruszą słowa poety:


        „Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
          Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
          Dla darów Nieba…
          Tęskno mi, Panie...”

            Z radością stwierdzamy, że dziś nie brakuje wrażliwych młodych ludzi, nieobojętnych na ponadczasowe strofy wybitnych twórców. Dlatego warto kultywować wartości prezentowane w literaturze i zachęcać młodzież do bliższego kontaktu z wyższą kulturą.

       Patrz album

       Opracowała: Małgorzata Pawłowska

   • Kontakty

    • I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy
    • sekretariat@1lobrodnica.pl
    • 0-56 4982016
    • I Liceum Ogólnokształcące, 87-300 Brodnica, ul. Lidzbarska 14

     87-300 Brodnica
     Poland
    • pon. - pt. w godz. 7.15 - 15.15

     ePUAP: 1LOBrodnica/skrytka
   • Logowanie

  • Biuletyn informacji publicznej