• Aktualności

      • XIX Konkurs Adwentowy w I LO

      •     Konkurs na przygotowanie adwentowych dekoracji jest w naszej szkole tradycją, bowiem w tym roku miała miejsce 19 edycja. Dzięki temu, uczniowie poznają zwyczaje  adwentowe   krajów niemieckiego obszaru językowego. Organizatorem jest Danuta Przybylska.  W ramach konkursu uczniowie własnoręcznie wykonali wieńce i kalendarze adwentowe, wykazując się nie tylko wielką pomysłowością, ale również zdolnościami manualnymi. Autorzy tegorocznych prac postawili na ekologię. Wieńce i kalendarze zostały wykonane z papieru, szyszek, zapałek i naturalnych gałązek.

          Ogłoszenie wyników  miało miejsce dnia 16.12.2021r. Dyrektor Szkoły - Pan Wiesław Łupina wręczył zwycięzcom dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców I LO. W kategorii KALENDARZ ADWENTOWY zwyciężyła Laura Straub z kl. Ib, natomiast w kategorii WIENIEC ADWENTOWY pierwsze miejsce  zajął Mateusz Lendzion z klasy IIIgc. W kategorii WIENIEC ADWENTOWY drugie miejsce zdobył Łukasz Węglerski z kl. IIIpb, natomiast III miejsce zajęła: Wiktoria Podgórska  z kl. IIc. W kategorii KALENDARZ ADWENTOWY  II i III miejsce zajęli kolejno Wiktoria Wrzosek z kl. III pb i Emilia Witkowska z klasy IIIga.

          Początki kalendarzy i wieńców adwentowych sięgają początku XIX wieku. Autorem pierwszego wieńca adwentowego był pastor Johann Heinrich Wichern. Pierwszy wieniec  miał średnicę  dwóch metrów i 24 świeczki. Pierwszą świeczkę  zapalił na nim  pastor , kolejne  zapalały  dzieci. Z biegiem czasu uproszczono wieniec i w obecnych czasach na wieńcu adwentowym możemy zobaczyć tylko cztery świeczki symbolizujące cztery niedziele adwentowe.

       Patrz album

      • Filomaci Darczyńcami Szlachetnej Paczki

      •     Po kilkuletniej przerwie, nasza szkoła ponownie dołączyła do grona Darczyńców Szlachetnej Paczki. W tym roku odbyła się już XXI edycja tej charytatywnej akcji.

           Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt społeczny organizowany przez Stowarzyszenie Wiosna, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Zasadą działania projektu jest tzw. mądra pomoc, czyli taki rodzaj bezpośredniego wsparcia, który ma dać wybranym rodzinom narzędzia do tego, by były w stanie zacząć samodzielnie rozwiązywać swoje problemy.

           Pomoc rodzinom przekazywana jest podczas Finału Szlachetnej Paczki, nazywanego Weekendem Cudów, który odbywa się co roku, na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia.

           Cała społeczność szkolna włączyła się w przygotowanie paczki od I LO. Po raz kolejny przekonaliśmy się o wielkiej ofiarności, serdeczności i zaangażowaniu naszych Filomatów. Nad  przebiegiem całej  inicjatywy czuwało Szkolne Koło Wolontariatu na czele z panią Justyną Pniewską i Moniką Puc.

      • Zimowa wycieczka

      •      I LO realizuje wiele zadań edukacyjnych, najważniejsze jest dla nas przekazywanie wiedzy, wychowanie, integrowanie młodzieży i kultywowanie tradycji. Obok tego, w naszej szkole, jest jeszcze czas przeznaczony na rozrywkę. Ze szkolnych lat w pamięci pozostają  wyjazdy, zabawa, wrażenia artystyczne i kulturalne. Życie szkoły to też możliwość budowania wspólnoty uczniów i nauczycieli. Takie zadania miał wyjazd, klas 3pb i 3pc – 17 grudnia, na zimową wycieczkę do Torunia.

            W jej programie uwzględniono aspekt sportowy- była to niezapomniana godzina na lodowisku. Uczniowie mieli  okazję sprawdzić  swoje umiejętności w sporcie zimowym. Połączyli zabawę z sesją fotograficzną i nauką jazdy na łyżwach.

            Następnie młodzież obejrzała seans filmowy. Najwięcej emocji , podczas tego wyjazdu , wzbudził ,, Niewidzialny dom’’. Była to atrakcja, która bardzo podobała się uczniom. Zostali oni po nim oprowadzeni w całkowitej ciemności. Mogli poczuć, jak odbiera się świat bez użycia wzroku. Związane było to z niepokojem i zabawą w odgadywanie przedmiotów , które można tylko dotknąć. Filomaci zadawali pytania niewidomemu przewodnikowi, który opowiedział im o swoim funkcjonowaniu w świecie ciemności.

            Wycieczka pozwoliła na powrót do normalności szkolnej, która łączy młodzież i pozwala im poznawać świat na wiele sposobów.

       Patrz album

       Opracowała: Lucyna Domeracka

      • Filomata czyta dzieciom


      •                Każdego  roku w październiku obchodzimy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. To wyjątkowy czas dla bibliotek szkolnych i ich czytelników do pokazania atrakcyjności i wartości tego miejsca oraz korzyści płynących z czytania. Tematem przewodnim tegorocznej edycji były „Baśnie i legendy z całego świata”. Nasza licealna biblioteka skorzystała z okazji i zorganizowała ciekawą akcję, która mamy nadzieję trafi do młodych ludzi.

                      Od października 2021 r. uczniowie z klas; I b i I c brali udział w projekcie edukacyjnym „Filomata czyta dzieciom”, realizowanym pod kierunkiem nauczycieli bibliotekarzy. Młodzież podzieliła się na zespoły i sama ustaliła między sobą odpowiedzialnych za poszczególne prace. Zadania  jakie mieli do wykonania, to nagranie audiobooka wybranej bajki bądź legendy oraz przygotowanie kilku własnych ilustracji do tej baśni. Podsumowaniem całej pracy zespołowej jest prezentacja składająca się z tych elementów i ocena nauczyciela plastyki. Włączając  uczniów w konkretne działania zwracano uwagę na czynniki integrujące, umożliwiające rozwijanie zainteresowań, uzdolnień czy udział w grupowych przedsięwzięciach.

                     Zapraszamy na interaktywną wystawę tego projektu, która jest prezentowana w holu szkoły – zrobiło się tam kolorowo i radośnie. Powróćmy na chwilę do beztroskiej krainy dzieciństwa; posłuchajmy popularnych i tych mniej znanych bajek. Może dzięki propozycjom pierwszoklasistów uda się sprawić niespodziankę młodszemu rodzeństwu lub innym znajomym maluchom…

       Patrz album

       Opracowała: Małgorzata Pawłowska

      • Spektakl patriotyczny


      •   W związku z sytuacją pandemiczną, apel z okazji  Święta Niepodległości w I LO nie mógł się odbyć w przewidzianym terminie.

           Uczniowie przygotowali przedstawienie nawiązujące do ważnych postaci polskiej kultury i historii. Wykorzystali fragmenty najwybitniejszych dzieł Adama Mickiewicza i odezwę Józefa Piłsudskiego wygłoszoną w Warszawie w 1918r. Była to lekcja o zrywach niepodległościowych, o nadziei i drodze ku wolnej Polsce. Spektakl multimedialny łączył elementy muzyczne, dramatyczne i poetyckie. Opracowany został przez uczniów, którzy nie mają doświadczenia scenicznego, jednak cechuje ich ogromne zaangażowanie. 

          Pandemia zmienia kalendarze, dlatego 1 grudnia, po powrocie z nauczania zdalnego, młodzi  Filomaci przedstawili treści patriotyczne w szkole, której bliskie są ideały wolności , tradycji i  dziedzictwa narodowego.

       Patrz album

       Opracowała: Lucyna Domeracka

      • LVIII Ogólnopolski Konkurs Chemiczny im. prof. Antoniego Swinarskiego

      •      Ogólnopolski Konkurs Chemiczny im. prof. Antoniego Swinarskiego jest organizowany przez Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań chemią wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, wyszukiwanie utalentowanej młodzieży w zakresie chemii i praca nad pogłębianiem ich wiedzy, umożliwienie konfrontacji poziomu wiedzy chemicznej pomiędzy uczestnikami konkursu. Konkurs składa się z trzech etapów. Uczniowie w pierwszym etapie konkursu rozwiązywali zadania obliczeniowe z zakresu chemii rozszerzonej. Z przyjemnością informujemy, że do kolejnego II etapu zakwalifikowali się: Sara Kamińska (klasa 3pb) i Karol Sztandarski (klasa 2a). Opiekunem dydaktycznym uczniów jest p. Milena Pieróg. Drugi etap konkursu odbędzie się w styczniu 2022 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Gratulujemy Sarze i Karolowi oraz życzymy powodzenia w kolejnym etapie konkursu!

       Opracowała: Milena Pieróg